15:00 – Godzina Miłosierdzia Bożego - zdjęcie
09.01.21, 14:00

15:00 – Godzina Miłosierdzia Bożego

6

Pandemia koronawirusa to ogromny cios dla ludzi na całym świecie. Nie tylko z powodu śmierci bliskich, ale także przez poczucie osamotnienia i kryzys gospodarczy oraz związaną z nim obawę o możliwość zapewnienia bytu rodzinie. Słyszymy o kolejnych osobach, które przez restrykcje sanitarne targnęły się na swoje życie. We wspólnej modlitwie, prośmy Miłosiernego Boga o rychłe ustanie pandemii.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca)

Na początku

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzi- siaj i odpuść nam nasze winy jako i my od- puszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Du- cha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebią. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Modlitwa o zatrzymanie epidemii

Panie Jezu, Zbawicielu świata.
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,
zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!
Prosimy Cię, abyś zdusił plagę tego wirusa,
który się rozprzestrzenia, przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych, wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze
i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,
Pani Zwycięskiej
Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,
a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego opiekuna.
Ty, który żyjesz i królujesz
przez wszystkie wieki
wieków. Amen.

Fronda.pl

Komentarze (6):

Natalja Siwiec2021.01.18 9:17
A ta godzina to jest jakaś ruchoma czy jak? Bo są różne strefy czasowe, mamy czas zimowy i letni. Proszętylko o rzetelne odpowiedzi bez podśmiechooyków.
JPIII2021.01.9 14:31
Rady tego pe..da..ła chrystka co łajdaczył się z 12-ma kolesiami zw. apostołami to idiotyzmy, które tylko taki idiota potrafi.
katolik2021.01.9 14:28
RÓŻANIEC i KORONKA- o upadek masońskiego planu szczepień i zniewolenia ludzkości, o nawrócenie ludzi
Skrzypek na dachu2021.01.9 14:23
Pan Jezus to Zbawicielem i najprawdziwszym Mesjaszem naszym dlatego Polska i Izrael powinni teraz zyc w zgodzie i wzajemnym szacunku .
katolik2021.01.9 14:29
jak wiesz jest mały problem Żydzi nie uznają Jezusa za Zbawiciela
Skrzypek na dachu2021.01.9 16:50
Nic nie przeszkadza aby nawrociliby sie .