Wielki piątek - wybrane artykuły

Spośród artykułów opublikowanych w portalu Fronda.pl wyselekcjonowaliśmy treści dotyczące zgadnienia - wielki piątek. Poniżej znajdują się wszystkie teksty dotyczące tematyki: wielki piątek, jakie znalazły się w naszym serwisie. Zapraszamy więc do zapoznania się z tekstami z interesującego Cię zakresu. Innym sposobem na znalezienie poszukiwanych treści jest wpisanie odpowiedniej frazy, np. wielki piątek w naszej wyszukiwarce.

Chmielowska: Ciężar Krzyża

Chmielowska: Ciężar Krzyża Ileż to razy spotykamy ludzi narzekających, wątpiących i upadających pod lada przeciwnością losu. Nie próbują nawet zebrać sił. Mają pretensje do całego świata. Użalanie się nad sobą, stanowi przejaw odwróconej pychy. Egocentryzm jest przyczyną wielu ... Są też ludzie zawsze uśmiechnięci, radośni wewnętrznie. Potrafiący cieszyć się z każdej rzeczy, którą spotykają na drodze swego życia - z pierwszych listków na drzewie i płatków śniegu, ze słońca ...

Kto jest kim w "Pasji" Mela Gibsona?

Kto jest kim w Imiona, jakie pojawiają się w opisach Męki Pańskiej doskonale znamy z przekazów ewangelicznych. Chociaż szersze grono odbiorców miało okazję poznać je chociażby, dzięki filmowi Mela Gibsona "Pasja", wiele osób nadal nie wie, co kryje się ... Annasz– arcykapłan żydowski w latach 6-15 po Chr. Urząd ten sprawowało również jego pięciu synów i zięć Kajfasz, co świadczy o zawłaszczeniu przez rodzinę władzy arcykapłańskiej. Annasz został ustanowiony arcykapłanem ...

Wielki piątek - wybrane wpisy na blogach

Spośród wpisów na blogach opublikowanych w portalu Fronda.pl wyselekcjonowaliśmy treści dotyczące zgadnienia - wielki piątek. Poniżej znajdują się wszystkie teksty dotyczące tematyki: wielki piątek, jakie znalazły się w naszym serwisie. Zapraszamy więc do zapoznania się z tekstami z interesującego Cię zakresu. Innym sposobem na znalezienie poszukiwanych treści jest wpisanie odpowiedniej frazy, np. wielki piątek w naszej wyszukiwarce.

facebook