Szczepienia - wybrane artykuły

Spośród artykułów opublikowanych w portalu Fronda.pl wyselekcjonowaliśmy treści dotyczące zgadnienia - szczepienia. Poniżej znajdują się wszystkie teksty dotyczące tematyki: szczepienia, jakie znalazły się w naszym serwisie. Zapraszamy więc do zapoznania się z tekstami z interesującego Cię zakresu. Innym sposobem na znalezienie poszukiwanych treści jest wpisanie odpowiedniej frazy, np. szczepienia w naszej wyszukiwarce.

Grzywny dla rodziców, którzy nie zaszczepili dzieci

Grzywny dla rodziców, którzy nie zaszczepili dzieci Wo­je­wo­da Po­mor­ski na­ło­żył grzyw­ny w wy­so­ko­ści 2,5 tys. zł na ro­dzi­ców, któ­rzy nie za­szcze­pi­li w porę swo­ich dzie­ci. Po­sta­no­wie­nia tra­fi­ły już do 12 ro­dzin - relacjonuje Onet.pl. Kara pie­nięż­na ma zmo­ty­wo­wać ro­dzi­ców do za­szcze­pie­nia dzie­ci. Mogą oni jesz­cze anu­lo­wać obo­wią­zek spła­ty grzyw­ny, je­śli za­szcze­pią dziec­ko w ter­mi­nie po­da­nym w po­sta­no­wie­niu. - Chciałbym podkreślić, że to nie jest ...

Szczepienia: autyzm, paraliż, śmierć łóżeczkowa

Szczepienia: autyzm, paraliż, śmierć łóżeczkowa Szczepienie dzieci może doprowadzić do szeregu ogromnych tragedii. Szczepionki powodują niekiedy autyzm i inne wady neurorozwojowe, a także paraliż czy śmierć łóżeczkową - mówi prof. Majewska. Prof. Maria Dorota Majewska, neurobiolog, rozmawiała z Beatą Falkowską z „Naszego Dziennika”. Profesor powiedziała, że zgubnym wpływem szczepionek na dzieci zainteresowała się po publikacjach zachodnich badaczy. Wykazali oni, że szczepienia ...

Szczepienia - wybrane wpisy na blogach

Spośród wpisów na blogach opublikowanych w portalu Fronda.pl wyselekcjonowaliśmy treści dotyczące zgadnienia - szczepienia. Poniżej znajdują się wszystkie teksty dotyczące tematyki: szczepienia, jakie znalazły się w naszym serwisie. Zapraszamy więc do zapoznania się z tekstami z interesującego Cię zakresu. Innym sposobem na znalezienie poszukiwanych treści jest wpisanie odpowiedniej frazy, np. szczepienia w naszej wyszukiwarce.

facebook