rezolucja-parlamentu-europejskiego: lista artykułów