Prof Chazan - wybrane artykuły

Spośród artykułów opublikowanych w portalu Fronda.pl wyselekcjonowaliśmy treści dotyczące zgadnienia - prof Chazan. Poniżej znajdują się wszystkie teksty dotyczące tematyki: prof Chazan, jakie znalazły się w naszym serwisie. Zapraszamy więc do zapoznania się z tekstami z interesującego Cię zakresu. Innym sposobem na znalezienie poszukiwanych treści jest wpisanie odpowiedniej frazy, np. prof Chazan w naszej wyszukiwarce.

Prof. Chazana święte słowa

Prof. Chazana święte słowa „Wiedza lekarska czy wierność sztuce lekarskiej to za mało, by być prawdziwym lekarzem sumienia” – mówił prof. Bogdan Chazan na sympozjum „Ludzie sumienia wczoraj i dziś”, które odbyło się w Skoczowie. „Dla lekarza sumienia pacjent jest podmiotem, a nie przedmiotem” – podkreślił prof. Chazan. Swoją wypowiedź prof. Chazan poświęcił tezie, czy lekarzowi potrzebne jest dobrze uformowane sumienie. Jak podkreślił, dzięki dojrzałemu ...

Prof. Bogdan Chazan bez zarzutów prokuratury

Prof. Bogdan Chazan bez zarzutów prokuratury Prawda się obroni. Prof.Chazan nie usłyszy zarzutów za odmowę wykonania aborcji dziecka z ciężkimi wadami. Jak informuje portal tvp.info śledztwo w tej sprawie ma zostać zakończone na początku kwietnia. Śledztwo toczyło się w sprawie „narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z odmową przeprowadzenia zabiegu usunięcia ciąży”. Opinię w tej sprawie wydali ...

Kaczyński o zwolnieniu prof. Chazana: to przejaw wojny kulturowej przeciw katolikom

Kaczyński o zwolnieniu prof. Chazana: to przejaw wojny kulturowej przeciw katolikom Jarosław Kaczyński sprzeciwia się zwolnieniu prof. Chazana, który przestał być dyrektorem szpitala św. Rodziny. Ma nadzieję, że katolicy się zbuntują i po wyborach ich trudna sytuacja ulegnie poprawie. Jarosław Kaczyński uważa, że prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz popełnia błąd dymisjonując pod takim pretekstem dyrektora szpitala. Jego zdaniem, klauzula sumienia nie może polegać na tym, że "ja nie zabiję", a ...

Prof. Nalaskowski: wrzask wokół prof. Chazana to etyczne barbarzyństwo

Prof. Nalaskowski: wrzask wokół prof. Chazana to etyczne barbarzyństwo Prof. Aleksander Nalaskowski mówi jasno: wokół sprawy prof. Chazana wybuchł eugeniczny wrzask, który jest po prostu etycznym barbarzyństwem. "Z głupkami się nie rozmawia" - cytuje Cejrowskiego. Prof. Aleksander Nalaskowski wspomina kurs pedagogiki specjalnej, jaki odbył w ramach swoich studiów pedagogicznych. Jednym z punktów programu nauczania były odwiedziny w ośrodku Sióstr Miłosierdzia Bożego Wincentego a Paulo w ...

Ks. Oko przeciwko Biedroniowi: większość aborcji to efekt rozpasania seksualnego

Ks. Oko przeciwko Biedroniowi: większość aborcji to efekt rozpasania seksualnego "Więk­szość przy­pad­ków abor­cji wy­ni­ka z roz­pa­sa­nia sek­su­al­ne­go" - przekonuje ks. dr hab Dariusz Oko. I dodaje, że ci, którzy stawiają prawo nad sumieniem postępują tak, jak naziści. „Więk­szość przy­pad­ków abor­cji wy­ni­ka z roz­pa­sa­nia sek­su­al­ne­go. Pie­kło ko­biet to efekt ego­izmu męż­czyzn, któ­rzy chcą mieć seks kosz­tem po­ni­że­nia ko­biet” – mówił ks. dr hab. Dariusz Oko w „Kropce nad ...

Polscy studenci: Polskę niszczy nihilizm, dewastacja Konstytucji

Polscy studenci: Polskę niszczy nihilizm, dewastacja Konstytucji „Kobieta rodzi i wychowuje dziecko, ale nie może go zabić” – czytamy w manifeście stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. List powstał w obronie decyzji prof. Chazana. Ini­cja­ty­wę stu­den­tów wspar­ły też sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzi dla Pol­ski i Ko­Li­ber. Stu­den­ci dla Rze­czy­po­spo­li­tej to or­ga­ni­za­cja zrze­sza­ją­ca stu­den­tów i ab­sol­wen­tów pol­skich uczel­ni o po­glą­dach kon­ser­wa­tyw­nych. Po­wsta­ło na krót­ko po ka­ta­stro­fie smo­leń­skiej ...

Prof. Chazan jak Antygona. Kiedyś by zabili, dziś nakładają kary finansowe

Prof. Chazan jak Antygona. Kiedyś by zabili, dziś nakładają kary finansowe "Jeśli prawa stanowione przez ludzi są sprzeczne z wyższym nakazem z tym, co mamy wpisane w sumienie, to wtedy trzeba te prawa zmienić, a nie nakładać kary na szpital" - uważa bp Bogdan Wojtuś. Gnieźnieński ks. bp senior Bogdan Wojtuś przewodniczył wczoraj dorocznym uroczystościom odpustowym ku czci Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach. W słowie do parafian odniósł się do ...

Prof Chazan - wybrane wpisy na blogach

Spośród wpisów na blogach opublikowanych w portalu Fronda.pl wyselekcjonowaliśmy treści dotyczące zgadnienia - prof Chazan. Poniżej znajdują się wszystkie teksty dotyczące tematyki: prof Chazan, jakie znalazły się w naszym serwisie. Zapraszamy więc do zapoznania się z tekstami z interesującego Cię zakresu. Innym sposobem na znalezienie poszukiwanych treści jest wpisanie odpowiedniej frazy, np. prof Chazan w naszej wyszukiwarce.

facebook