Polskie wojsko - wybrane artykuły

Spośród artykułów opublikowanych w portalu Fronda.pl wyselekcjonowaliśmy treści dotyczące zgadnienia - polskie wojsko. Poniżej znajdują się wszystkie teksty dotyczące tematyki: polskie wojsko, jakie znalazły się w naszym serwisie. Zapraszamy więc do zapoznania się z tekstami z interesującego Cię zakresu. Innym sposobem na znalezienie poszukiwanych treści jest wpisanie odpowiedniej frazy, np. polskie wojsko w naszej wyszukiwarce.

Gen. Piotr Makarewicz o stanie polskiej armii: Wnioski mogłyby być przerażające

Gen. Piotr Makarewicz o stanie polskiej armii: Wnioski mogłyby być przerażające Gen. Ma­ka­re­wicz radzi, by woj­sko prze­pro­wa­dzi­ło pełne ćwi­cze­nie jed­nej lo­so­wo wy­bra­nej jed­nost­ki. „Ro­zu­miem, że nikt się do tego nie pali, bo wnio­ski mo­gły­by być prze­ra­ża­ją­ce” – mówi. Gen. Piotr Ma­ka­re­wicz pro­po­nu­je na ła­mach "Po­li­ty­ki", by pol­skie woj­sko prze­pro­wa­dzi­ło pełne ćwi­cze­nie jed­nej lo­so­wo wy­bra­nej jed­nost­ki – po­cząw­szy od mo­bi­li­za­cji, a skoń­czyw­szy na wyj­ściu jed­nost­ki w pole i prze­pro­wa­dze­nie ...

Polskie wojsko - wybrane wpisy na blogach

Spośród wpisów na blogach opublikowanych w portalu Fronda.pl wyselekcjonowaliśmy treści dotyczące zgadnienia - polskie wojsko. Poniżej znajdują się wszystkie teksty dotyczące tematyki: polskie wojsko, jakie znalazły się w naszym serwisie. Zapraszamy więc do zapoznania się z tekstami z interesującego Cię zakresu. Innym sposobem na znalezienie poszukiwanych treści jest wpisanie odpowiedniej frazy, np. polskie wojsko w naszej wyszukiwarce.

facebook