KGB - wybrane artykuły

Spośród artykułów opublikowanych w portalu Fronda.pl wyselekcjonowaliśmy treści dotyczące zgadnienia - KGB. Poniżej znajdują się wszystkie teksty dotyczące tematyki: KGB, jakie znalazły się w naszym serwisie. Zapraszamy więc do zapoznania się z tekstami z interesującego Cię zakresu. Innym sposobem na znalezienie poszukiwanych treści jest wpisanie odpowiedniej frazy, np. KGB w naszej wyszukiwarce.

Putin "worem w zakonie"?

Putin Na świa­tło dzien­ne wy­szły szcze­gó­ły do­ty­czą­ce ostat­nich dni życia Aleksandra Litwinienki. "The Te­le­graph" opu­bli­ko­wał na­gra­nia byłego agenta, który oskarża na nich prezydenta Władimira Putina. W przy­szłym ty­go­dniu roz­pocz­nie się w Lon­dy­nie śledz­two w spra­wie śmier­ci by­łe­go ro­syj­skie­go szpie­ga Alek­san­dra Li­twi­nien­ki. Na świa­tło dzien­ne wy­szły tymczasem ko­lej­ne ważne szcze­gó­ły do­ty­czą­ce ostat­nich dni jego życia. "The ...

Prof. Nowak: Koledzy z KGB mogą obalić Putina

Prof. Nowak: Koledzy z KGB mogą obalić Putina „W Rosji mamy do czynienia z coraz brutalniejszą autorytarną władzą ekipy z KGB. Rozczarowane społeczeństwo poszukuje silnego przywództwa” - mówi prof. Andrzej Nowak dziennikowi „Polska The Times”. W opinii historyka, polityka zagraniczna Rosji jest podporządkowana wewnętrznym potrzebom reżimu Putina. Putin „wszystko wygrywa”, dlatego przez Rosjan postrzegany jest jako twardy, silny lider, który odnosi jedynie sukcesy. - Kiedy ...

KGB - wybrane wpisy na blogach

Spośród wpisów na blogach opublikowanych w portalu Fronda.pl wyselekcjonowaliśmy treści dotyczące zgadnienia - KGB. Poniżej znajdują się wszystkie teksty dotyczące tematyki: KGB, jakie znalazły się w naszym serwisie. Zapraszamy więc do zapoznania się z tekstami z interesującego Cię zakresu. Innym sposobem na znalezienie poszukiwanych treści jest wpisanie odpowiedniej frazy, np. KGB w naszej wyszukiwarce.

facebook