[Wstaw]less

"Odwróć oko od pięknej kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności: przez piękność kobiety wielu zeszło na złe drogi, przez nią bowiem miłość namiętna rozpala się jak ogień." (Syr 9,8-9) "Bóg mi wybaczy. To jego fach." - Heinrich Heine "Gdyby Boga nie było, trzeba byłoby Go wymyślić. (…) Idea Najwyższej Istoty, czuwającej nad niewinnością uciśnioną i karzącej zbrodnię triumfującą jest ideą popularną." Maximilien de Robespierre "Granice Królestwa Bożego nie pokrywają się z granicami między wyznaniami czy między praktykującymi i niepraktykującymi katolikami." - Karl Rahner "Rzeczywistość jest ważniejsza od idei" Laudato si (n. 201) There was once a dream I had that no one seemed to share, So I threw away trivial things and left them there  

Profil tego użytkownika jest prywatny.

facebook