Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Skala optycznej nieprawości

dodano: 17.02.2019, 18:48
akcje wątku: drzewko

Autor: Piech

Podliczyłem tematykę postów lefebvrystycznych. Ponad 90% z nich dotyczy nieprawości w Kosciele lub samego Papieża (y). A nawet w postach "neutralnych" (jak chocby o M. B. Gromnicznej) pojawia sie wilk przebrany za owce... Przy karkołomnym załozeniu, że zarzuty są prawdziwe, publiczne układanie takiej właśnie mozaiki kościelnej jest klasycznym buntem. Oto dowód prawdziwości tezy (de Maistre'a, Bierdiajewa), że kontrrewolucjoniści co do istoty rzeczy są rasowymi rewolucjonistami.Kto zaś wymyslił rewolucję? Wiadomo... W tym kontekście swoisty manifest Bractwa, że "Pan Bóg ześle prałata  [czyli M. Lefebvre'a], który odnowi ducha kapłaństwa" i że "Będzie cechowała go „pokora serca, poddanie się Bożym natchnieniom, siła, aby mógł bronić praw Kościoła. Będzie miał czułe i współczujące serce, którym ogarnie, jakby drugi Chrystus, wielkich i małych, nie gardząc najbardziej nieszczęśliwymi, którzy będą prosić go o światło i radę w ich zwątpieniach i trudnościach. W jego ręce złożone będą wymiary, by wszystko czynione było zgodnie z wagą i miarą, ku chwale Bożej” (objawienia Najświętszej Maryi Panny w Quito)" jest baaardzo odważny, a owe "czułe serca" skonfrontowane z serdecznymi wpisami tutejszych misjonarzy wymagają natychmiastowej interwencji kardiologicznej :)

 • Re: Skala optycznej nieprawości|Girolamo 17.02.2019, 19:01
  "Niewielka grupa ludzi, która zachowa skarb wiary i cnoty, będzie doznawała okrutnych i niewymownych cierpień oraz przedłużonego męczeństwa. Aby wyzwolić ludzi z niewoli tych herezji, ci, których Mój Najświętszy Syn powołał do wykonania odnowy, potrzebują wielkiej siły woli, wytrwałości, odwagi i ufności w Bogu. Nadejdzie taki moment, kiedy wszystko wydawać się będzie stracone, a wszelkie wysiłki – nadaremne; stanie się tak dlatego, by poddać próbie wiarę i ufność sprawiedliwych, nastąpi wtedy szczęśliwy początek całkowitego odrodzenia".

  https://gloria.tv/album/TKaGoU7QYZYV3oTDxm3tfXtYv
  http://www.fronda.pl/forum/ponadczasowy-dezyderat-ziemkiewicza,90062.html
  Odpowiedz
 • Re: Skala optycznej nieprawości|Maj Majewski 17.02.2019, 19:03

  "Niewielka grupa ludzi, która zachowa skarb wiary i cnoty, będzie doznawała okrutnych i niewymownych cierpień oraz przedłużonego męczeństwa. Aby wyzwolić ludzi z niewoli tych herezji, ci, których Mój Najświętszy Syn powołał do wykonania odnowy, potrzebują wielkiej siły woli, wytrwałości, odwagi i ufności w Bogu. Nadejdzie taki moment, kiedy wszystko wydawać ...


  I znowu ten syndrom oblężonej twierdzy
  Odpowiedz
 • Re: Skala optycznej nieprawości|Girolamo 17.02.2019, 19:12

  I znowu ten syndrom oblężonej twierdzy


  Masz jeszcze starych hipisów i młodych libertynów, to co narzekasz...;-(
  Znajdź własną niszę egzystencjalną...
  http://www.fronda.pl/forum/ponadczasowy-dezyderat-ziemkiewicza,90062.html
  Odpowiedz
 • Re: Skala optycznej nieprawości|Girolamo 17.02.2019, 19:03

  "Niewielka grupa ludzi, która zachowa skarb wiary i cnoty, będzie doznawała okrutnych i niewymownych cierpień oraz przedłużonego męczeństwa. Aby wyzwolić ludzi z niewoli tych herezji, ci, których Mój Najświętszy Syn powołał do wykonania odnowy, potrzebują wielkiej siły woli, wytrwałości, odwagi i ufności w Bogu. Nadejdzie taki moment, kiedy wszystko wydawać ...


  "... po infiltracji we wszystkich warstwach społecznych, masońskie sekty będą z wielką przebiegłością szerzyć swoje błędy w rodzinach, przede wszystkim po to, by zepsuć dzieci. W tych nieszczęśliwych czasach zło uderzy w dziecięcą niewinność, a w ten sposób powołana kapłańskie będą zaprzepaszczone. Jednak i wtedy będą zgromadzenia zakonne, które podtrzymują Kościół, oraz święci kapłani – ukryte i piękne dusze, którzy będą pracować z energią i bezinteresownym zapałem dla zbawienia dusz".
  http://www.fronda.pl/forum/ponadczasowy-dezyderat-ziemkiewicza,90062.html
  Odpowiedz
 • Re: Skala optycznej nieprawości|Girolamo 17.02.2019, 19:05

  "... po infiltracji we wszystkich warstwach społecznych, masońskie sekty będą z wielką przebiegłością szerzyć swoje błędy w rodzinach, przede wszystkim po to, by zepsuć dzieci. W tych nieszczęśliwych czasach zło uderzy w dziecięcą niewinność, a w ten sposób powołana kapłańskie będą zaprzepaszczone. Jednak i wtedy będą zgromadzenia zakonne, które podtrzymują Kościół ...


  "... wpływowe osoby z obojętnością patrzeć będą na uciskany Kościół, prześladowaną cnotę i tryumfującego szatana, nie używając zgodnie z wolą Boga swoich wpływów w celu walki ze złem lub odnowy wiary. I tak ludzie będą stopniowo obojętnieć na żądania Boga, zaakceptują ducha zła i pozwolą się zmieść wszelkim rodzajom występku i grzechu".
  http://www.fronda.pl/forum/ponadczasowy-dezyderat-ziemkiewicza,90062.html
  Odpowiedz
 • Re: Skala optycznej nieprawości|Girolamo 17.02.2019, 19:06

  "... wpływowe osoby z obojętnością patrzeć będą na uciskany Kościół, prześladowaną cnotę i tryumfującego szatana, nie używając zgodnie z wolą Boga swoich wpływów w celu walki ze złem lub odnowy wiary. I tak ludzie będą stopniowo obojętnieć na żądania Boga, zaakceptują ducha zła i pozwolą się zmieść wszelkim rodzajom występku i ...


  "Nadchodzą czasy, gdy [Moja] nauka będzie powszechnie znana uczonym i nieuczonym. Będzie się pisać wiele książek na tematy religijne, lecz praktykować te nauki i cnoty będzie niewiele dusz, święci będą rzadkością. Dlatego moi kapłani i zakonnicy popadną w zupełną obojętność. Ich oziębłość zgasi ogień Bożej miłości, w ten sposób ranią Moje Miłujące Serce tymi małymi cierniami, które widzisz. ...

  Wiedz także, że Boska Sprawiedliwość ześle straszne kary na całe narody, nie tylko za grzechy ludzi, ale także szczególnie za grzechy kapłanów i osób zakonnych – gdyż ci ostatni powołani są, przez doskonałość swego stanu, aby stali się solą ziemi, mistrzami prawdy, powstrzymującymi Boży gniew. Porzucając swą powierzoną przez Boga misję, poniżają siebie do tego stopnia, że w oczach Boga powiększają oni jeszcze surowość kar”.
  http://www.fronda.pl/forum/ponadczasowy-dezyderat-ziemkiewicza,90062.html
  Odpowiedz
 • Re: Skala optycznej nieprawości|Girolamo 17.02.2019, 19:08

  "Nadchodzą czasy, gdy [Moja] nauka będzie powszechnie znana uczonym i nieuczonym. Będzie się pisać wiele książek na tematy religijne, lecz praktykować te nauki i cnoty będzie niewiele dusz, święci będą rzadkością. Dlatego moi kapłani i zakonnicy popadną w zupełną obojętność. Ich oziębłość zgasi ogień Bożej miłości, w ten sposób ranią ...


  "Po raz ostatni Matka Boża objawiła się m. Marianie 8 grudnia 1634 roku, zapowiadając jej bliską śmierć. Ponownie z naciskiem mówiła o tym, jak ważne są spowiedź i Komunia święta, a także o ciężkiej odpowiedzialności kapłanów".
  http://www.fronda.pl/forum/ponadczasowy-dezyderat-ziemkiewicza,90062.html
  Odpowiedz
 • Re: Skala optycznej nieprawości|Girolamo 17.02.2019, 19:09

  "Po raz ostatni Matka Boża objawiła się m. Marianie 8 grudnia 1634 roku, zapowiadając jej bliską śmierć. Ponownie z naciskiem mówiła o tym, jak ważne są spowiedź i Komunia święta, a także o ciężkiej odpowiedzialności kapłanów".


  https://rozmowy.eu/zamet-i-wasnie-co-sie-dzieje-w-kosciele?fbclid=IwAR0Rgm3dvvvwzWsgh4QeJyewUjX05MHaKNeiYAWM1SxXFZldbbNAjkkgxUM
  http://www.fronda.pl/forum/ponadczasowy-dezyderat-ziemkiewicza,90062.html
  Odpowiedz
 • Re: Skala optycznej nieprawości|Girolamo 17.02.2019, 19:17

  https://rozmowy.eu/zamet-i-wasnie-co-sie-dzieje-w-kosciele?fbclid=IwAR0Rgm3dvvvwzWsgh4QeJyewUjX05MHaKNeiYAWM1SxXFZldbbNAjkkgxUM


  „Manifest wiary” kard. Gerharda Müllera odbił się w Kościele szerokim echem.

  O kryzysie w Kościele z prof. Grzegorzem Kucharczykiem rozmawia Marcin Austyn.

  Spór kardynałów o rzeczy zasadnicze...

  http://www.fronda.pl/forum/ponadczasowy-dezyderat-ziemkiewicza,90062.html
  Odpowiedz
 • Re: Skala optycznej nieprawości|Girolamo 17.02.2019, 19:34

  „Manifest wiary” kard. Gerharda Müllera odbił się w Kościele szerokim echem.

  O kryzysie w Kościele z prof. Grzegorzem Kucharczykiem rozmawia Marcin Austyn.

  Spór kardynałów o rzeczy zasadnicze...


  Wywiad POLECAM, niedługi, a ten profesor, mimo, że jeszcze tkwi w papolatrii JPII, to poza tym odważnie i uczciwie wypowiada się o tym, co w kk boli.
  "Nie książki Rahnera, a Doktora anielskiego..., problemem jest nie "klerykalizm", a dezorientacja ontologiczna, BXVI dobrze to diagnozował i zalecał uniwersalne remedium".

  Komentarz:

  " Jan Moniak
  Jan Moniak
  2 days ago
  Niestety, choć w Polsce jeszcze hierarchowie i wierni tak daleko nie zaszli, to reprezentują podstawowy błąd, który kiedyś ich może do takich absurdów jak na zachodzie doprowadzić. Tym błędem jest autonomizm/sekuralyzm, antyformalizm, przejęzykowienie, i porzucenie nastawienia na Wieczność/Dawność/Tradycję, na rzecz deterministycznej wiary w zmianę/nowość/postęp ... że religia nie może się mieszać do polityki(patrz spór o Intronizację), że przywiązanie do pewnych form rytualnych to jakaś magia i zabobony, że rytuał jest czymś martwym, że trzeba iść z Duchem Czasu, że Msza "Trydencka" jest "przestarzała".

  https://www.youtube.com/watch?v=fYGBgH3Wmwo
  http://www.fronda.pl/forum/ponadczasowy-dezyderat-ziemkiewicza,90062.html
  Odpowiedz
 • Re: Skala optycznej nieprawości|Girolamo 17.02.2019, 19:39

  Wywiad POLECAM, niedługi, a ten profesor, mimo, że jeszcze tkwi w papolatrii JPII, to poza tym odważnie i uczciwie wypowiada się o tym, co w kk boli.
  "Nie książki Rahnera, a Doktora anielskiego..., problemem jest nie "klerykalizm", a dezorientacja ontologiczna, BXVI dobrze to diagnozował i zalecał uniwersalne remedium".

  Komentarz:

  " Jan ...  "Łucja Wiśniewska
  2 days ago
  Dlaczego taki zamęt w Kościele Katolickim wyjaśnia ks.prof.Tadeusz Guz - cytat:

  „Jeden z najwyższych doradców Ojca Św. Franciszka – ks.kard.Walter Kasper - niemiecki uczony - podkłada pod wszystkie treści Pisma Świętego czy nauki Kościoła rzymskokatolickiego - ideologię Schelinga i częściowo Hegla. Czyli właściwie podkłada tę matrycę, na której także Karol Marks dalece budował rewolucję polityczną, materialistyczną i ateistyczną.
  A na czym ta kwestia polega u Schelinga? Bóg wg Schelinga jest procesem. Pan Bóg wg Schelinga rozwija się tak jak my, tak jak świat zwierząt i roślin. Co więcej, tylko dlatego, że są ludzie, zwierzęta
  i rośliny, to Pan Bóg, wg Schelinga, ma szansę wydoskonalenia swojej Boskości. Czyli ludzie nie są po to tutaj, żeby wydoskonalić siebie, czy nawet świat zwierząt i roślin, tylko my jesteśmy po to (wg Schelinga), żeby Pan Bóg, który jest niedoskonały, wydoskonalił się. Na takie pojęcie Pana Boga, to jak my możemy powiedzieć małżonkom: „bądźcie sobie wierni aż do śmierci”?. Albo na jakiej podstawie my - czyli bazując na Schelingu i tym, że Pan Bóg się rozwija - możemy od kapłana, biskupa, czy Papieża wymagać wierności Pismu Świętemu? Czy jak możemy wymagać wierności naszym ideałom - jak na przykład celibat? To wtedy wszystko i w sensie intelektualnym, moralnym i religijnym się załamuje.
  Co więcej, wokół problemu: co jest małżeństwem, a co nim nie jest ?– czy np. związek rozwiedzionych jest małżeństwem czy nie? To przecież o tym dyskutowano, nawet na synodzie biskupów poświęconym kwestii małżeństwa i rodziny. I co ks.kard.Walter Kasper zaproponował? Zaproponował żeby pomiędzy małżeństwem sakramentalnym a związkiem rozwiedzionych zaproponować tylko różnicę „stopnia”. Czyli wtedy to w większym stopniu małżonkowie sakramentalni są małżeństwem, a związek rozwiedzionych też jest wg niego małżeństwem, tylko, że w mniejszym stopniu.

  A idąc dalej jaka jest różnica między łaską i grzechem, złem? Jest różnica „stopnia”, no bo jeżeli małżeństwo sakramentalne – czyli sakrament – różni się od stanu grzechu ciężkiego, śmiertelnego tylko „stopniem”, to wtedy różnica między Panem Bogiem a człowiekiem jest różnicą „stopnia”. I różnica między łaską a grzechem jest tylko różnicą „stopnia”. Do takich tragizmów prowadzi, jeżeli podłożymy tę matrycę niemieckiego idealizmu w postaci Schelinga".
  http://www.fronda.pl/forum/ponadczasowy-dezyderat-ziemkiewicza,90062.html
  Odpowiedz
 • Re: Skala optycznej nieprawości|Girolamo 17.02.2019, 19:39


  "Łucja Wiśniewska
  2 days ago
  Dlaczego taki zamęt w Kościele Katolickim wyjaśnia ks.prof.Tadeusz Guz - cytat:

  „Jeden z najwyższych doradców Ojca Św. Franciszka – ks.kard.Walter Kasper - niemiecki uczony - podkłada pod wszystkie treści Pisma Świętego czy nauki Kościoła rzymskokatolickiego - ideologię Schelinga i częściowo Hegla. Czyli właściwie podkłada tę matrycę ...


  https://www.youtube.com/watch?v=t4w0enUIg8o&feature=youtu.be&t=1744

  Ks. prof. Guz Główne prawdy wiary
  http://www.fronda.pl/forum/ponadczasowy-dezyderat-ziemkiewicza,90062.html
  Odpowiedz
 • Re: Skala optycznej nieprawości|Piech 17.02.2019, 19:20

  "Nadchodzą czasy, gdy [Moja] nauka będzie powszechnie znana uczonym i nieuczonym. Będzie się pisać wiele książek na tematy religijne, lecz praktykować te nauki i cnoty będzie niewiele dusz, święci będą rzadkością. Dlatego moi kapłani i zakonnicy popadną w zupełną obojętność. Ich oziębłość zgasi ogień Bożej miłości, w ten sposób ranią ...


  "Będzie się pisać wiele książek na tematy religijne, lecz praktykować te nauki i cnoty będzie niewiele dusz, święci będą rzadkością."

  No właśnie... O tym właśnie pisze we wprowadzeniu do tego wątku (zwalczaniu rewolucyjnej nieprawości (kontr)rewolucyjną nieprawością, przy ignorowaniu potrzeby świętości).
  Odpowiedz
 • Re: Skala optycznej nieprawości|Adalbert1241 17.02.2019, 19:48

  "Będzie się pisać wiele książek na tematy religijne, lecz praktykować te nauki i cnoty będzie niewiele dusz, święci będą rzadkością."

  No właśnie... O tym właśnie pisze we wprowadzeniu do tego wątku (zwalczaniu rewolucyjnej nieprawości (kontr)rewolucyjną nieprawością, przy ignorowaniu potrzeby świętości).


  ^^^^^^^^^^
  Odpowiedz
 • Re: Skala optycznej nieprawości|Adalbert1241 17.02.2019, 19:57
  Pytanie proste- nalezy Pan+ do hierarchii KK czy nie?
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook