Otwarte forum dyskusyjne Frondy

nietrafiony gambit

dodano: 26.03.2018, 21:55
akcje wątku: drzewko

Autor: twardek

Mieczysław Kwieciński, tak sobie myślę, że cokolwiek byś uczynił, albo i nie uczynił - będzie to miało znaczenie, albo i nie będzie miało - dla twojej przyszłości.

Z  ustawy o IPN

„Art. 55a. 1. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie określone w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego załączonej do Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych Osi Europejskiej, podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. poz. 367), lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wiadomości”.

 

Z objaśnienia inicjatora nowelizacji, Ministerstwa Sprawiedliwości: „Pierwotny projekt dotyczył jedynie zbrodni niemieckich, a na zaawansowanym etapie (w Sejmie!, przyp. mój) został rozszerzony właśnie o zbrodnie nacjonalistów ukraińskich popełnione w latach 1925-1950. W tej sprawie Ministerstwo Sprawiedliwości od początku wskazywało, że nie należy łączyć tych dwóch spraw, mimo że było za karaniem negowania zbrodni nacjonalistów ukraińskich" - mówił tak o tym przedstawiciel MS p. Warchoł.

Chodzi o rozszerzenie końcowym fragmentem (skutkującym innymi jeszcze zmianami): „ …lub za inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrodni..”

Rozszerzenie w sposób oczywisty kreuje penalizowanie  zbrodni dokonywanych w ostatnich dziesięcioleciach  przez mocarstwa europejskie (Anglia, Francja) oraz światowe: USA, Rosja, Chiny (Tybet), względem których to zbrodni karania - Polska instrumentów  raczej nie posiada. Zresztą, moja Ojczyzna właśnie w Iraku straciła cnotę, biorąc udział w zbrodniczej napaści na ten kraj.

Rozumie się samo przez się, że  ten fragment regulacji należy z tekstu wyciąć i  p. Ziobro miał cholerną rację wskazując na taką konieczność.

 Z kolei ust. 3 przywołanego jw. artykułuArt. 55a:  „Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w ust. 1 i 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej lub naukowej”  -  będzie wykorzystywane przez lokalną - za przeproszeniem – świniarnię, ale przede wszystkim zagranicznych wrogów Kraju - do obarczania Polaków winą za zbrodnie popełnione przez Niemców.  Z łatwością mogę sobie wyobrazić dzieło Hollywood, w którym polscy naziści mordują Żydów  w zakonspirowanym obozie zagłady. I oczywiście Oscar. Mogę też sobie wyobrazić przeniesienie takiego scenariusza na deski wiadomego teatru warszawskiego czy wrocławskiego…

Z kolei działalność naukowa może być wyłączona z penalizacji , ale tylko na poziomie przedmiotu badań!  a jeśli publikacji ich wyników, to wyłącznie wyników nie sprzecznych z faktami!

---

Pozostawienie ust. 3 w obecnej formule czyni nowelizację całkowicie pozbawioną sensu.

Rozszerzenie, o którym wyżej mowa, które spowodowało tyle niefortunnego zamieszania, jest rezultatem czyjejś inicjatywy, konkretnie zaś:

- autentycznego idioty, ale przekonywującego. Z jego własnej inicjatywy, albo:

- autentycznego idioty działającego z cudzej inspiracji, albo:

- zakonspirowanego szkodnika, aktywnego w obrębie większości sejmowej

 • Re: nietrafiony gambit|Paradox 26.03.2018, 22:21
  Rozumie się samo przez się, że ten fragment regulacji należy z tekstu wyciąć i p. Ziobro miał cholerną rację wskazując na taką konieczność.

  I co pan Ziobro zrobi z panem Jaki, swoim zastępcą?
  Czesio na disqus.com: Teofila jest pocieszna w swoim fanatyzmie.
  Odpowiedz
 • Re: nietrafiony gambit|Paradox 26.03.2018, 22:24

  Rozumie się samo przez się, że ten fragment regulacji należy z tekstu wyciąć i p. Ziobro miał cholerną rację wskazując na taką konieczność.

  I co pan Ziobro zrobi z panem Jaki, swoim zastępcą?


  * Jakim
  Czesio na disqus.com: Teofila jest pocieszna w swoim fanatyzmie.
  Odpowiedz
 • Re: nietrafiony gambit|twardek 26.03.2018, 22:29

  Rozumie się samo przez się, że ten fragment regulacji należy z tekstu wyciąć i p. Ziobro miał cholerną rację wskazując na taką konieczność.

  I co pan Ziobro zrobi z panem Jaki, swoim zastępcą?


  Nie musi nic robić. A niby jest jakaś potrzeba?
  Mieczysław Kwieciński, tak sobie myślę, że cokolwiek byś uczynił, albo i nie uczynił - będzie to miało znaczenie, albo i nie będzie miało - dla twojej przyszłości.
  Odpowiedz
 • Re: nietrafiony gambit|Paradox 26.03.2018, 22:48
  Czesio na disqus.com: Teofila jest pocieszna w swoim fanatyzmie.
  Odpowiedz
 • Re: nietrafiony gambit|Adalbert1241 26.03.2018, 23:03
  :)))
  Odpowiedz
 • Re: nietrafiony gambit|MKasperowicz 27.03.2018, 0:21
  Tak na marginesie, dzieło Hollywood z definicji nie podlega tej ustawie. Bo prawu polskiemu podlega to, co się dzieje na terenie Polski.
  Odpowiedz
 • Re: nietrafiony gambit|twardek 27.03.2018, 1:42

  Tak na marginesie, dzieło Hollywood z definicji nie podlega tej ustawie. Bo prawu polskiemu podlega to, co się dzieje na terenie Polski.


  W trybie regulacji ustawowej, po wejściu jej w życie, scenarzysta, reżyser i dystrybutor (ten ostatni po nie zastosowaniu się do żądania o wstrzymania dystrybucji), mogą/powinni być wezwani przed polski sąd i osądzeni (ewentualnie zaocznie) i w trybie ekstradycji sprowadzeni do odbycie kary. Przy odmowie ekstradycji, stosowna umowa z odnośnym krajem winna być opatrzona klauzulą egzekwowania warunkowego - w oparciu o zaistniały precedens. W innych krajach winien być uaktywniony instrument listu gończego. Równolegle, mamy wyćwiczonych ludzi, należałoby takiemu skurwysynowi wybić wszystkie zęby i wyciąć męskość, podając to anonimowo to publicznej wiadomości.
  1-2 takie akcje i byłby spokój.
  Mieczysław Kwieciński, tak sobie myślę, że cokolwiek byś uczynił, albo i nie uczynił - będzie to miało znaczenie, albo i nie będzie miało - dla twojej przyszłości.
  Odpowiedz
 • Re: nietrafiony gambit|circ 27.03.2018, 1:03
  http://www.citizengo.org/pl/154805-petycja-o-usuniecie-piotra-ma-cywinskiego-z-funkcji-dyrektora-muzeum-auschwitz-w-oswiecimiu
  O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
  Odpowiedz
 • Re: nietrafiony gambit|twardek 27.03.2018, 1:46

  http://www.citizengo.org/pl/154805-petycja-o-usuniecie-piotra-ma-cywinskiego-z-funkcji-dyrektora-muzeum-auschwitz-w-oswiecimiu


  Podpisałem, Madame. Jednak jest coś w czym się zgadzamy.
  Mieczysław Kwieciński, tak sobie myślę, że cokolwiek byś uczynił, albo i nie uczynił - będzie to miało znaczenie, albo i nie będzie miało - dla twojej przyszłości.
  Odpowiedz
 • Re: nietrafiony gambit|circ 27.03.2018, 1:56

  Podpisałem, Madame. Jednak jest coś w czym się zgadzamy.


  na pewno.
  O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
  Odpowiedz
 • Re: nietrafiony gambit|twardek 27.03.2018, 2:34
  Zabrzmiało mi to krzepiąco.
  Mieczysław Kwieciński, tak sobie myślę, że cokolwiek byś uczynił, albo i nie uczynił - będzie to miało znaczenie, albo i nie będzie miało - dla twojej przyszłości.
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook