Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Na wybory!

dodano: 20.05.2019, 8:36
akcje wątku: drzewko

Autor: Teofila (w podróży)

Wierzę w Boga w Chrystusie obecnym w Kościele.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego – napisali biskupi w słowie skierowanym do  wiernych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja.

Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami 
do Parlamentu Europejskiego

Drodzy Siostry i Bracia,

W niedzielę 26 maja br. we wszystkich państwach tworzących Unię Europejską odbędą się wybory do jej Parlamentu. Od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy Unii Europejskiej. 

Polska należy do Unii od 2004 roku. Stało się to również dzięki osobistemu zaangażowaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, który w członkostwie naszego państwa w tej instytucji dostrzegał nie tylko szansę na rozwój Polski pod względem materialnym i cywilizacyjnym, ale również szansę dla Unii, która będzie mogła czerpać z duchowego skarbca naszej Ojczyzny. W konsekwencji przed Europą otworzy to – jak często głosił to Papież – możliwość oddychania obydwoma płucami, a przez to trwania przy jej chrześcijańskich korzeniach.  

Jeszcze na kilka lat przed wstąpieniem Polski do Unii, dnia 3 czerwca 1997 roku Jan Paweł II w obecności pięciu prezydentów państw Europy Środkowej i Wschodniej mówił w Gnieźnie: „Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy i od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie «wspólnego domu» dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga?”

Mając na uwadze to papieskie nauczanie, lepiej możemy zdać sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa w obecnym momencie naszej najnowszej historii. Dlatego bardzo zachęcamy Was, Drodzy Siostry i Bracia, do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowania zgodnego z właściwie ukształtowanym sumieniem. 

Modląc się do Boga – za wstawiennictwem świętych Patronów Europy  i Polski – o dobrą  przyszłość Europy, a także o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Jasna Góra, 2 maja 2019 roku

https://episkopat.pl/slowo-rady-stalej-konferencji-episkopatu-polski-przed-wyborami-do-parlamentu-europejskiego/

 • Re: Na wybory!|Annbis 20.05.2019, 8:53
  Całe życie słyszałam w Kościele: "Drodzy Bracia i Siostry", a tu - proszę: "Siostry" wysforowały się przed "Braci".
  Odpowiedz
 • Re: Na wybory!|MKasperowicz 20.05.2019, 17:11

  Całe życie słyszałam w Kościele: "Drodzy Bracia i Siostry", a tu - proszę: "Siostry" wysforowały się przed "Braci".


  Czy to coś złego?
  Odpowiedz
 • Re: Na wybory!|Piech 20.05.2019, 8:54
  "Drodzy siostry i bracia" posłuchali poszukujących pastwisk pasterzy przed referendum akcesyjnym i zamiast pastwisk znaleźli darmowy makaron, tuszonki i drogi na wschód (no i euro na odpicowanie elewacji). Jeżeli przyszłość Kościoła i Polski zależeć miałaby od mandatu Ziobry,czy innego przygłupa z Gdańska lub hipokryty z Poznania - to ja wybieram przeszłość..
  Odpowiedz
 • Re: Na wybory!|Annbis 20.05.2019, 9:08
  Nie mogę odżałować, że w 2004 r. głosowałam za akcesem Polski do Unii Europejskiej. Moja ciotka, z którą się przyjaźnię, płakała, gdy mnie przekonywała, abym tego nie robiła. Zawierzyłam Janowi Pawłowi II. Uważałam go za patriotę, a nie za masońskiego zdrajcę Polski. Twierdziłam, że wie, co robi, ma najlepszych doradców z całego świata, a jego ukochana Polska jest mu szczególnie bliska. Kieruje się jej dobrem.
  Teraz tego "dobra" mam po dziurki w nosie.
  Odpowiedz
 • Re: Na wybory!|Annbis 20.05.2019, 9:11
  Będę głosowała na KONFEDERACJĘ.
  Oby Unia jak najszybciej padła.
  Odpowiedz
 • Re: Na wybory!|Piech 20.05.2019, 9:19

  Będę głosowała na KONFEDERACJĘ.
  Oby Unia jak najszybciej padła.


  Byli już tacy, co ryngrafami chcieli załatwić sprawę i wydawało im się, że z mocami nie są w aliansach. W najlepszym razie postradali zmysły, ale przeważnie zatrzymali się dopiero w Targowicy (rzut kamieniem od Baru).
  Odpowiedz
 • Re: Na wybory!|Annbis 20.05.2019, 9:21
  "Czy potrafilibyśmy sobie wyobrazić Piusa VII nawołującego katolików do wniesienia swojego wkładu w budowę napoleońskiego systemu europejskiego [...].
  Czy możemy sobie wyobrazić papieża Piusa XI stwierdzającego, że konstytucja Związku Sowieckiego jest kolejnym krokiem do stworzenia syntezy fundamentalnych wartości, mających kształtować współistnienie narodów, ale wyrażającego rozczarowanie z faktu, że w tekście nie zawarto ani jednej wzmianki o Bogu?
  Czy potrafilibyśmy wyobrazić sobie Piusa XII napominającego władze III Rzeszy przed degradowaniem wspólnoty politycznej do roli geografii i ekonomii, ale wyrażającego satysfakcję z rozszerzenia niemieckiej przestrzeni na wschód i objęcia nowych terenów błogosławionym działaniem Reichsmarki?
  Oczywiście, że nie!

  [...] Jeśli uświadomimy sobie, z jaką ostrożnością papiestwo traktowało pomysł stworzenia europejskiego Świętego Przymierza, zwalczającego antykatolicki liberalizm; z jaką stanowczością papież Pius VII odciął się wówczas od tego zamysłu, wskazując fałszywe fundamenty działania oparte na indyferentyzmie religijnym, zrównującym katolicyzm z prawosławiem i protestantyzmem; jak ostro Pius IX sprzeciwił się pomysłowi zjednoczenia Włoch, opartemu na antykatolickim liberalizmie, demokracji i rewolucji; z jaką stanowczością Pius XII potępił plany Bolesława Piaseckiego, zmierzające do „chrystianizacji” komunizmu, do przeniknięcia socjalistycznej gospodarki elementami myślenia katolickiego – wtedy uświadomimy sobie, że poniższe przykłady dotyczą w istocie przyjętych przez Jana Pawła II aksjomatów politycznych, nie zaś konkretnych przypadków.
  https://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/613

  A Jan Paweł II lekką ręką pchnął Polskę w ramiona bezbożnej Europy.
  Odpowiedz
 • Re: Na wybory!|Annbis 20.05.2019, 9:23

  "Czy potrafilibyśmy sobie wyobrazić Piusa VII nawołującego katolików do wniesienia swojego wkładu w budowę napoleońskiego systemu europejskiego [...].
  Czy możemy sobie wyobrazić papieża Piusa XI stwierdzającego, że konstytucja Związku Sowieckiego jest kolejnym krokiem do stworzenia syntezy fundamentalnych wartości, mających kształtować współistnienie narodów, ale wyrażającego rozczarowanie z faktu, że w tekście nie ...


  Miejsce Kościoła katolickiego w Unii Europejskiej

  "Unia Europejska jest wspólnotą światopoglądowo i religijnie neutralną. (...) Unia Europejska nie przyznaje sobie kompetencji w sprawach religijnych i wyznaniowych, jej prawo nie reguluje wewnętrznych spraw konkretnych wspólnot i Kościołów, ani nie utożsamia się z którymkolwiek z nich".

  Unia Europejska. Informator o Kościołach, wyd. Komitetu Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa 2000, s. 2.

  "Unia Europejska przestrzega oraz nie narusza statusu, jakim cieszą się Kościoły oraz stowarzyszenia i wspólnoty religijne w Państwach Członkowskich zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi. Unia Europejska przestrzega w równej mierze statusu organizacji o charakterze filozoficznym i bezwyznaniowym".

  Fragm. tzw. Klauzuli kościelnej Aktu Końcowego Traktatu Amsterdamskiego z 1997 roku.
  Odpowiedz
 • Re: Na wybory!|Annbis 20.05.2019, 9:30

  Miejsce Kościoła katolickiego w Unii Europejskiej

  "Unia Europejska jest wspólnotą światopoglądowo i religijnie neutralną. (...) Unia Europejska nie przyznaje sobie kompetencji w sprawach religijnych i wyznaniowych, jej prawo nie reguluje wewnętrznych spraw konkretnych wspólnot i Kościołów, ani nie utożsamia się z którymkolwiek z nich".

  Unia Europejska. Informator o Kościołach, wyd. Komitetu ...


  Fragm. art. 3 pkt. 2 Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej.

  Komentarz prawny do art. 3 Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej:


  [...] Gwarantuje się prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tych praw.

  Art. 9 Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej.

  Komentarz prawny do Art. 9 Karty Podstawowych Praw Unii Europejskiej:

  Nie zakazuje on ani nie zmusza do nadania uznania za małżeństwo związku między osobami tej samej płci. Prawo więc podobne jest do przewidzianego w Konwencji (Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – przyp. Z. J.), ale jego zakres może być szerszy, jeśli krajowy ustawodawca taki postanowi.

  Wnioski: Polityczne aksjomaty Unii Europejskiej całkowicie pomijają dorobek cywilizacyjny chrześcijaństwa opierając się na fundamentach ideologicznych rewolucji francuskiej – liberalnej wizji człowieka i etyki społecznej, w polityce na zasadzie demokratyzmu i w dziedzinie gospodarki na podstawach socjalistycznego państwa opiekuńczego. W wizji tej Kościołowi katolickiemu wyznaczono marginalną rolę na równi z sektami i stowarzyszeniami filozoficznymi.
  https://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/613

  To Jan Paweł II może o tym nie wiedział?
  Odpowiedz
 • Re: Na wybory!|Piech 20.05.2019, 9:27
  "pchnął Polskę w ramiona bezbożnej Europy. "

  Taka ona bezbożna jako my zbożni - to po pierwsze.A po drugie, to Jan Paweł II był optymistą w ocenie własnego narodu i uważał, ze naród ten jest w stanie dać Europie coś więcej niz barmanów i hydraulików.Optymizm nie jest grzechem
  Odpowiedz
 • Re: Na wybory!|Annbis 20.05.2019, 9:33

  "pchnął Polskę w ramiona bezbożnej Europy. "

  Taka ona bezbożna jako my zbożni - to po pierwsze.A po drugie, to Jan Paweł II był optymistą w ocenie własnego narodu i uważał, ze naród ten jest w stanie dać Europie coś więcej niz barmanów i hydraulików.Optymizm nie jest grzechem


  W realnej ocenie sytuacji politycznej - jest! Zwłaszcza, gdy decydował o losach NARODU, a nie tylko o własnej karierze.
  Odpowiedz
 • Re: Na wybory!|Piech 20.05.2019, 9:38

  W realnej ocenie sytuacji politycznej - jest! Zwłaszcza, gdy decydował o losach NARODU, a nie tylko o własnej karierze.


  Ok. Winnicki z Braunem, Korwinem i innymi patriotami przedkładajacymi dobro narodu przed własna karierę naprawia teraz błędy Jana Pawła II i albo nawrócą unię za skromne diety albo ją rozwalą od srodka (tylko wtedy pozbawili by sie emerytur więc przykładać sie do tego nie bedą).
  Odpowiedz
 • Re: Na wybory!|Annbis 20.05.2019, 10:02

  Ok. Winnicki z Braunem, Korwinem i innymi patriotami przedkładajacymi dobro narodu przed własna karierę naprawia teraz błędy Jana Pawła II i albo nawrócą unię za skromne diety albo ją rozwalą od srodka (tylko wtedy pozbawili by sie emerytur więc przykładać sie do tego nie bedą).


  Co zatem proponowałbyś?
  Odpowiedz
 • Re: Na wybory!|Piech 20.05.2019, 10:35

  Co zatem proponowałbyś?


  Dla szulerni (obojętnie z którego miejsca stołu) te wybory są ważne, bo mogą być albo zwrotnicą, albo umozliwic jazdę do nastepnej stacji. W tej chwili zwrot, czy dalsza jazda po obecnych torach nie ma już znaczenia. Kaczyński albo coś zrozumie po tych wyborach (a szansa zrozumienia jest brak wyraźnego sukcesu), albo niech zbiera swoich amatorów i schodzi z boiska. Przynajmniej otworzy sie jakaś furtka. Konfederacja - to zaciąg identyczny jak z koalicją, wcześniej AWS, Kukizem. To doraźne szajki dla konkretnego włamu.
  Odpowiedz
 • Re: Na wybory!|Annbis 20.05.2019, 10:43

  Dla szulerni (obojętnie z którego miejsca stołu) te wybory są ważne, bo mogą być albo zwrotnicą, albo umozliwic jazdę do nastepnej stacji. W tej chwili zwrot, czy dalsza jazda po obecnych torach nie ma już znaczenia. Kaczyński albo coś zrozumie po tych wyborach (a szansa zrozumienia jest brak wyraźnego sukcesu ...


  Zrobiłeś analizę, ale propozycji nadal nie widzę. Na kogo będziesz głosował?
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook