Otwarte forum dyskusyjne Frondy

„Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”

dodano: 1.06.2021, 23:06
akcje wątku: drzewko

Autor: Annbis

Wiara katolicka opiera się na Objawieniu Bożym. Źródłami objawienia Bożego są Pismo Święte i Tradycja.
Papież Św. Pius X w Katechizmie nauczał:
Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak Objawionemu Słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Św. Kto zatem jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Kto więc odrzuca czy omija Tradycję nie jest katolikiem. Wyznaje inną religię, nie katolicką.
Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką.
Nie jest zatem możliwe duszpasterstwo katolickie, które pomijałoby Tradycją. Duszpasterstwem katolickim czynimy to, co od wieków czynił Kościół Katolicki. Jedyny prawdziwy Kościół. Jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
"Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara" (Św. Hieronim, Doktor Kościoła).

Tutaj jest prawdziwa wiara. Wyrażona w kulcie i doktrynie, na ołtarzu i na ambonie. Tutaj jest prawdziwa wiara. Katolicka. Tutaj jest prawdziwy Kościół Katolicki” (Ks. Jacek Bałemba SDB).

https://www.youtube.com/watch?v=FWKaGxnBKmg

Przepiękne kazanie wygłoszone 30.05.2021 r. Dominica Sanctissimae Trinitatis. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kościół św. Józefa Rzemieślnika. Międzybórz. Msza Święta w rycie rzymskim. 

 

 

 

 

 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Wniosek 1.06.2021, 23:08
  Dekrety Sobór Powszechnych - według Katechizmu św. Piusa X - są częścią Tradycji Kościoła. Uznajesz Dekret o Ekumenizmie?
  Odpowiedz
 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Annbis 1.06.2021, 23:16

  Dekrety Sobór Powszechnych - według Katechizmu św. Piusa X - są częścią Tradycji Kościoła. Uznajesz Dekret o Ekumenizmie?


  Czy Twoje pytanie dotyczy Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio z 21 listopada 1964 – dekretu soboru watykańskiego II określający postawę Kościoła katolickiego wobec ekumenizmu?
  Odpowiedz
 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Wniosek 1.06.2021, 23:29

  Czy Twoje pytanie dotyczy Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio z 21 listopada 1964 – dekretu soboru watykańskiego II określający postawę Kościoła katolickiego wobec ekumenizmu?


  Tak, Unitatis redintegratio.
  Odpowiedz
 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Annbis 1.06.2021, 23:31

  Tak, Unitatis redintegratio.


  Nie uznaję.
  Odpowiedz
 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Wniosek 1.06.2021, 23:39

  Nie uznaję.


  Jeśli SWII został zatwierdzony przez prawdziwego papieża, to jest soborem katolickim.
  Natomiast dekrety soborów powszechnych są częścią Tradycji.
  Nieuznawanie tego dekretu i jednoczesne uznawanie za papieża osoby, która go zatwierdziła, się logicznie wyklucza.
  Odpowiedz
 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Annbis 1.06.2021, 23:42

  Jeśli SWII został zatwierdzony przez prawdziwego papieża, to jest soborem katolickim.
  Natomiast dekrety soborów powszechnych są częścią Tradycji.
  Nieuznawanie tego dekretu i jednoczesne uznawanie za papieża osoby, która go zatwierdziła, się logicznie wyklucza.


  Nie przekonuj mnie do swoich sedewakantystycznych zapatrywań.
  Odpowiedz
 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Wniosek 1.06.2021, 23:50

  Nie przekonuj mnie do swoich sedewakantystycznych zapatrywań.


  Sedewakantyzm to nie jedyna opcja. Możesz zawsze uznać Dekret o Ekumenizmie i jednocześnie uznawać Pawła VI za prawdziwego papieża. Przynajmniej pod tym względem będzie to spójne.

  Wyjaśnij mi jak można uznawać, że dekrety soborów powszechnych są częścią Tradycji Kościoła, uznawać Pawła VI za prawdziwego papieża, odrzucać Dekret o Ekumenizmie i twierdzić, że się broni Tradycji Kościoła?

  Przecież to jest bardzo proste. Jeśli X jest częścią Z, to nie możesz uznawać całego X i jednocześnie odrzucać Z.
  Odpowiedz
 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Annbis 1.06.2021, 23:58

  Sedewakantyzm to nie jedyna opcja. Możesz zawsze uznać Dekret o Ekumenizmie i jednocześnie uznawać Pawła VI za prawdziwego papieża. Przynajmniej pod tym względem będzie to spójne.

  Wyjaśnij mi jak można uznawać, że dekrety soborów powszechnych są częścią Tradycji Kościoła, uznawać Pawła VI za prawdziwego papieża, odrzucać Dekret o Ekumenizmie i ...


  Do Soboru Watykańskiego II dekrety soborów powszechnych były częścią Tradycji Kościoła.
  Odpowiedz
 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Wniosek 2.06.2021, 0:08

  Do Soboru Watykańskiego II dekrety soborów powszechnych były częścią Tradycji Kościoła.


  Zatem przedefiniowałaś czym jest Tradycja.
  Odpowiedz
 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Annbis 2.06.2021, 0:11

  Zatem przedefiniowałaś czym jest Tradycja.


  Gdzie "przedefiniowałam"?
  Zacytuj.
  Odpowiedz
 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Wniosek 2.06.2021, 0:16

  Gdzie "przedefiniowałam"?
  Zacytuj.


  Tradycyjne pojmowanie Tradycji Kościoła mówi o tym, że wszystkie dekrety soborów powszechnych są częścią Tradycji. Oczywiście dekrety, które są zatwierdzone przez prawdziwego papieża.

  Natomiast u Ciebie tylko niektóre dekrety zatwierdzone przez prawdziwego papieża na soborze powszechnym są częścią Tradycji.

  Widzisz różnicę w zdaniu: "wszyscy ludzie są śmiertelni" i "niektórzy ludzie są śmiertelni"?
  Odpowiedz
 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Wniosek 2.06.2021, 0:24

  Tradycyjne pojmowanie Tradycji Kościoła mówi o tym, że wszystkie dekrety soborów powszechnych są częścią Tradycji. Oczywiście dekrety, które są zatwierdzone przez prawdziwego papieża.

  Natomiast u Ciebie tylko niektóre dekrety zatwierdzone przez prawdziwego papieża na soborze powszechnym są częścią Tradycji.

  Widzisz różnicę w zdaniu: "wszyscy ludzie są śmiertelni" i "niektórzy ludzie ...


  ...w tych* zdaniach*
  Odpowiedz
 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Annbis 2.06.2021, 0:29

  Tradycyjne pojmowanie Tradycji Kościoła mówi o tym, że wszystkie dekrety soborów powszechnych są częścią Tradycji. Oczywiście dekrety, które są zatwierdzone przez prawdziwego papieża.

  Natomiast u Ciebie tylko niektóre dekrety zatwierdzone przez prawdziwego papieża na soborze powszechnym są częścią Tradycji.

  Widzisz różnicę w zdaniu: "wszyscy ludzie są śmiertelni" i "niektórzy ludzie ...


  A jeśli ja nie uznaję Soboru Watykańskiego II?
  SW II wyraźnie chciał być tylko soborem duszpasterskim, a więc soborem, który nie rozstrzyga spraw wiary, a jedynie daje duszpasterskie wskazówki dla życia Kościoła. Dlatego zrezygnował on z definiowania dogmatów, a zatem i z przysługującej soborowi nieomylności. Jego dokumenty zatem nie są nieomylne.

  Wszystkie wcześniejsze sobory były soborami dogmatycznymi i podejmowały nieomylne rozstrzygnięcia w sprawach wiary.
  Odpowiedz
 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Wniosek 2.06.2021, 0:40

  A jeśli ja nie uznaję Soboru Watykańskiego II?
  SW II wyraźnie chciał być tylko soborem duszpasterskim, a więc soborem, który nie rozstrzyga spraw wiary, a jedynie daje duszpasterskie wskazówki dla życia Kościoła. Dlatego zrezygnował on z definiowania dogmatów, a zatem i z przysługującej soborowi nieomylności. Jego dokumenty zatem nie są ...


  Jakże Sobór, który ma Konstytucję Dogmatyczną, ma być jedynie duszpasterski? Jakże Sobór, który ogłasza nową naukę ("prawo do wolności religijnej"), którą uznaje za mającą swoje źródło w Objawieniu, nie rozstrzyga kwestii wiary? Przecież jeśli się ogłasza, że coś jest częścią Objawienia, to tym samym ogłasza się, że to coś jest częścią depozytu wiary...

  Poza tym Paweł VI definitywnie zobowiązał do jego przyjęcia, a każdą próbę obejścia tego nakazał uznać za "nieważne i próżną".

  "W końcu więc wszystko, co dotyczy świętego Soboru ekumenicznego, dzisiaj, z Bożą pomocą zostało zakończone, wszystkie konstytucje, dekrety, deklaracje i głosowania zatwierdzone podczas obrad soborowych i przez Nas promulgowane. Tenże ekumeniczny Sobór przez Naszego poprzednika, papieża Jana XXIII zapowiedziany 25 grudnia 1961, rozpoczęty zaś 11 października 1962 roku, a po jego śmierci przez Nas kontynuowany, Naszą apostolską władzą postanawiamy zakończyć ze wszystkimi skutkami prawnymi. Postanawiamy zaś, że wszystko, co zostało synodalnie na Soborze ustalone ma być ze czcią przestrzegane przez wszystkich wiernych, na chwałę Bożą, dla blasku Świętej Matki Kościoła i dla pokoju i spokojności wszystkich ludzi. Ogłaszamy, i zatwierdzamy wszystkie te dokumenty soborowe, i postanawiamy, że mają pozostać niezmienione i obowiązujące oraz mają mieć prawomocną skuteczność, mają zostać upowszechnione i w całości i gruntownie wprowadzone w życie oraz zostać w pełni ratyfikowane przez tych, których dotyczą lub mogą dotyczyć teraz i w przyszłości; a jak to zostało rozstrzygnięte i określone, wszystkie wysiłki przeciwne tym zarządzeniom podejmowane przez jakąkolwiek osobę lub organ władzy, świadomie lub nieświadomie, począwszy od teraz mają być uznane za nieważne i próżne". Paweł VI

  Do tego 12 stycznia 1966 roku, Paweł VI oświadczył: "Sobór jest wielkim dziełem magisterium Kościoła; ten, kto opowiada się za Soborem, tym samym uznaje i czci nauczycielski urząd Kościoła...". W tej samej przemowie powiedział: "... nauczanie swoje [Sobór] jednak obwarował powagą zwyczajnego najwyższego magisterium; to zwyczajne i oczywiście autentyczne magisterium wszyscy wierni przyjmować mają z uległością i szczerze, zgodnie z duchem Soboru, odpowiadającym naturze i celom każdego dokumentu".

  Zwyczajne najwyższe magisterium, to inaczej zwyczajne i powszechne, a to jest dogmatyczne. Zresztą jakie miałoby być nauczanie Soboru Powszechnego? Niepowszechne, lokalne?

  Nie ma czegoś takiego w całej historii Kościoła, że jakiś katolik wierny Tradycji Kościoła odrzucał Sobór, który został zatwierdzony przez prawdziwego papieża.
  Odpowiedz
 • Re: „Kto jest na pozycjach wrogich Tradycji, jest wrogiem wiary katolickiej. Wiara bez Tradycji nie jest wiarą katolicką”|Annbis 2.06.2021, 8:44

  Jakże Sobór, który ma Konstytucję Dogmatyczną, ma być jedynie duszpasterski? Jakże Sobór, który ogłasza nową naukę ("prawo do wolności religijnej"), którą uznaje za mającą swoje źródło w Objawieniu, nie rozstrzyga kwestii wiary? Przecież jeśli się ogłasza, że coś jest częścią Objawienia, to tym samym ogłasza się, że to coś jest ...


  Czego chcesz dowieść tym wywodem?
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook