Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.

dodano: 24.01.2020, 18:55
akcje wątku: drzewko

Autor: tia

Bóg w osobach trzech: Ojciec - przestrzeń, Syn - materia, Duch Święty - energia. Jeżeli wierzyć, że w każdych mitach znajduje się ziarnko prawdy, to zastanawiająca jest ta struna głosowa Boga, która na początku domagała się światła. To na pewno superstruna, dzięki której możliwe było świetliste Słowo.

 

Pkt 2 uchwały SN z  23 stycznia 2020 r."

2. Nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo wojskowym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3), jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

"Stare" Izby SN tym punktem rozwaliły mnie totalnie i uważam, że takiego absurdu to jeszcze w życiu nie przyszło mi czytać.

Należy zwrócić uwagę najpierw na to, w jaki sposób są powoływani sędziowie.

Art. 179. Konst. RP: Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

KRS jest organem konstytucyjnym, a najlepsze jest to, że w jej składzie znajduje się prof. Małgorzata Gersdorf, gdyż jest I Prezesem SN, co jest zgodne z Konstytucją, gdyż art. 187 stanowi:

1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:

1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,

3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

2. Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

3. Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata.

4. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa.

Biorąc to pod uwagę, należy dostrzec, że "stare" Izby SN przez swą uchwałę działają na niepowetowaną szkodę prawną naszego państwa, gdyż uchwała zakłada jakiś totalny absurd, że może zaistnieć jakaś wadliwość procesu powoływania prowadząca do naruszenia standardu (tylko nie wiadomo do jakich standardów "stare" Izby SN nawiązują) niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podczas gdy art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że: "Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd." Oznacza to, że SN, a właściwie, jak podają media, "stare" Izby (brzmi to trochę jak "stary układ") przez swą absurdalną uchwałę wykluczyły obecnie sędziów, którzy zostali powołani na swój urząd przez Prezydenta RP na wniosek KRS, w której zasiada również I Prezes SN Małgorzata Gersdorf, która z kolei jest, chyba to nie jest ułomne stwierdzenie, prowodyrką całej tej sprawy, bo "stare" Izby zebrały się, żeby podjąć uchwałę na wniosek I Prezes SN z dnia 15 stycznia 2020 r.

O co chodzi w tej uchwale? Odbieram wrażenie, że "stare" Izby SN wypowiedziały walkę polityczną Prawu i Sprawiedliwości, czyli partii politycznej, którą suweren uznał za godną do rządzenia w Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ulega wątpliwości, że uchwała jest absurdalna, nie mająca nic wspólnego z logiką prawną i dyskryminująca sędziów, którzy zostali powołani na swój urząd przez naszego Prezydenta, wybranego w demokratycznych wyborach, na wniosek KRS.

Jest to sytuacja niebywała, ponieważ już czytałem w internecie artykuły, że sądy powszechne odraczają sprawy, w których mieli orzekać sędziowie powołani przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę, na wniosek tzw. "nowej" KRS, bo sobie "stare" Izby uchwaliły uchwałę, która zgodnie z prawem nawet nie wiąże sądów powszechnych, bo uchwały SN zgodnie z ustawą o SN wiążą tylko SN. I czemu sądy powszechne odraczają sprawy? Czego się boją? Nawet na podstawie obecnie idiotycznie brzmiącej uchwały "starych" Izb SN, jak udowodnić, że sędzia powołany na swój urząd przez Prezydenta RP na wniosek organu konstytucyjnego, KRS, który działał i działa na mocy ustawy, która nie jest niezgodna z Konstytucją RP, bo nic takiego TK nie orzekł, został powołany  z  wadliwością procesu prowadzącą  do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podczas gdy żadnego takiego absurdalnego standardu nie ma; gdzie sobie "strare" Izby SN znalazły standardy powoływania sędziów w zgodzie: "Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd." ?

Standard powoływania sędziów jest unormowany w Konstytucji RP i jest bardzo prosty. Prezydent powołuje sędziów na wniosek KRS. Stare czy nowe KRS jest organem konstytucyjnym niezależnie od tego czy to się podoba, czy nie "starym" Izbom SN i działa wedle ustawy zgodnej z Konstytucją RP, ponieważ TK nie orzekł, że ustawa o KRS jest niezgodna z Konstytucją RP.

Jak traktuję uchwałę "starych" Izb SN z 23 stycznia 2020 r.? Właściwie to się zastanawiam nad tym czy sędziowie "starych" Izb tą uchwałą nie przekroczyli swych uprawnień działając na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej? W każdym razie, jak jeszcze kiedyś miałem odrobinę zaufania do I Prezes SN, tak całkowicie zaufanie do niej straciłem i uważam, że na odchodne, bo kadencja jej się kończy, wcale przez swój wniosek z dnia 15 stycznia 2020 r. nie zadziałała  dla mojego dobra i moich pobratymców, czyli obywateli RP, ale bardzo zaszkodziła, bo sądy powszechne odraczają ludziom sprawy. "Stare" Izby SN wywołały chaos prawny w moim przekonaniu. I choć sam nie jestem fanem Prawa i Sprawiedliwości, bo krytykuję ich działania w zakresie socjalu, tak uznaję, że Minister Zbigniew Ziobro akurat ma rację w tej sprawie i dla mnie "stare" Izby SN nie są żadnym już autorytetem, straciłem do nich całkowicie zaufanie i nie wierzę w ich praworządność i sprawiedliwość.

 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|Cyrenejczyk 24.01.2020, 19:38
  "Sprawa dotyczy głównie młodych sędziów, wchodzących do stanu sędziowskiego, nie mających innej ścieżki zdobywania kolejnych uprawnień, po skończeniu studiów i aplikacji, bo takiej ścieżki nie ma i co najmniej przez kilka najbliższych lat nie będzie. A zatem SN chce zablokować młodym ludziom szansę na bycie sędziami i to nie ze względu na przesłanki wynikające z ich osobistych dyspozycji, ale dla tego, ze zostali zarekomendowani prezydentowi przez KRS wyłoniony w sposób demokratyczny, ale nie podobający się przywódcom korporacji sędziowskiej. Tego państwo tolerować nie może i nie będzie."
  Odpowiedz
 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|tia 24.01.2020, 19:41

  "Sprawa dotyczy głównie młodych sędziów, wchodzących do stanu sędziowskiego, nie mających innej ścieżki zdobywania kolejnych uprawnień, po skończeniu studiów i aplikacji, bo takiej ścieżki nie ma i co najmniej przez kilka najbliższych lat nie będzie. A zatem SN chce zablokować młodym ludziom szansę na bycie sędziami i to nie ze ...


  " A zatem SN chce zablokować młodym ludziom szansę na bycie sędziami"

  Trzeba to poprawić, że nie SN, ale "stare" Izby SN chcą zablokować młodym...
  Bóg w osobach trzech: Ojciec - przestrzeń, Syn - materia, Duch Święty - energia. Jeżeli wierzyć, że w każdych mitach znajduje się ziarnko prawdy, to zastanawiająca jest ta struna głosowa Boga, która na początku domagała się światła. To na pewno superstruna, dzięki której możliwe było świetliste Słowo.
  Odpowiedz
 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|Altek 24.01.2020, 20:04
  Czas Najwyższy na Sąd Najwyższy.
  Jeśli nie wiesz, dokąd chcesz iść, nie ma znaczenia, którą drogą pójdziesz. Lewis Carroll
  Odpowiedz
 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|Boski 24.01.2020, 20:11
  Tak prostą sprawę jak powołanie nowej KRS umie tylko PiS i Ziobro spieprzyć.
  Co za problem było zebrać UCZCIWIE 25 głosów poparcia dla nowych sędziów i wtedy nie trzeba byłoby ukrywać śmierdzącej obecnie listy poparcia do KRS.Przeciwnicy zmian nie mieli by wtedy żadnych argumentów,a tak nieudacznik Ziobro otworzył im szeroką bramę :)
  Na miejscu Kaczyńskiego powiesiłbym go za jaja,za krecia robotę przy reformie sądownictwa :)
  Odpowiedz
 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|tia 24.01.2020, 20:22

  Tak prostą sprawę jak powołanie nowej KRS umie tylko PiS i Ziobro spieprzyć.
  Co za problem było zebrać UCZCIWIE 25 głosów poparcia dla nowych sędziów i wtedy nie trzeba byłoby ukrywać śmierdzącej obecnie listy poparcia do KRS.Przeciwnicy zmian nie mieli by wtedy żadnych argumentów,a tak nieudacznik Ziobro otworzył ...


  To jest jednak odrębna sprawa, godna wyjaśnienia. Nie ulega jednak wątpliwości, że KRS istnieje z mocy samej Konstytucji. Wniosek KRS jest, więc Prezydent powołuje sędziów - standardy powoływania są bardzo proste.. A sprawie tzw. "nowej" KRS, to nie wiemy dokładnie jak to wygląda, jeżeli doszło do poważnych naruszeń prawa, to sprawa musi być prowadzona inaczej, być może nawet może się skończyć przed Trybunałem Stanu, ale obecnie nie wiemy za dużo w tej sprawie.
  Bóg w osobach trzech: Ojciec - przestrzeń, Syn - materia, Duch Święty - energia. Jeżeli wierzyć, że w każdych mitach znajduje się ziarnko prawdy, to zastanawiająca jest ta struna głosowa Boga, która na początku domagała się światła. To na pewno superstruna, dzięki której możliwe było świetliste Słowo.
  Odpowiedz
 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|Miecz Damoklesa 24.01.2020, 22:06

  To jest jednak odrębna sprawa, godna wyjaśnienia. Nie ulega jednak wątpliwości, że KRS istnieje z mocy samej Konstytucji. Wniosek KRS jest, więc Prezydent powołuje sędziów - standardy powoływania są bardzo proste.. A sprawie tzw. "nowej" KRS, to nie wiemy dokładnie jak to wygląda, jeżeli doszło do poważnych naruszeń prawa, to sprawa ...


  To nie jest tak, że KRS sobie istnieje i klękajcie narody. Po pierwsze ludzie którzy się tam znajdują, powinni znaleźć się legalnie, czyli zgodnie z prawem i w pełni transparentnie. Po drugie, skoro KRS jest organem konstytucyjnym i konstytucja określa długość trwania kadencji jej członków, to nie można sobie tego zmienić ustawą i wymienić ludzi, używając przy tym eufemizmów typu "wygaszanie kadencji".
  Our password - freedom and brotherhood
  Odpowiedz
 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|wirek 25.01.2020, 21:39

  To nie jest tak, że KRS sobie istnieje i klękajcie narody. Po pierwsze ludzie którzy się tam znajdują, powinni znaleźć się legalnie, czyli zgodnie z prawem i w pełni transparentnie. Po drugie, skoro KRS jest organem konstytucyjnym i konstytucja określa długość trwania kadencji jej członków, to nie można sobie tego ...


  Po pierwsze ludzie którzy się tam znajdują, powinni znaleźć się legalnie, czyli zgodnie z prawem i w pełni transparentnie.
  I to jest kluczowa sprawa, tej transparentności zabrakło, nieudostepnienie list (ktore zgodnie z ustawa są jawne) poparcia rodzi podejrzenia, jesli PIS ma czyste sumienie to powinien opublikowac te listy i byłoby po sprawie.
  Natomiast takie mataczenie wokol tych list powoduje, że domniemanie nielegalnoisci wyboru członkow do KRS graniczą z pewnością.
  Nie rozumiem dlaczego te oczywiste wątpliwosci nie docierają do obroncow "reformy". Legalnosci KRS nie da sie obronic bez ujawiniena tych list

  Odpowiedz
 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|tia 24.01.2020, 20:41

  Tak prostą sprawę jak powołanie nowej KRS umie tylko PiS i Ziobro spieprzyć.
  Co za problem było zebrać UCZCIWIE 25 głosów poparcia dla nowych sędziów i wtedy nie trzeba byłoby ukrywać śmierdzącej obecnie listy poparcia do KRS.Przeciwnicy zmian nie mieli by wtedy żadnych argumentów,a tak nieudacznik Ziobro otworzył ...


  Zresztą cała sprawa KRS też jest idiotyczna. Co to za zapytanie do TSUE czy KRS jest organem niezależnym i niezawisłym, podczas gdy w Konstytucji RP nie ma mowy o niezależności i niezawisłości KRS, ale unormowane jest to, kto wchodzi w skład KRS. Przecież widać jak na dłoni, że do KRS wchodzą i sędziowie i politycy. A nie zastanawiasz się dlaczego nie padło takie pytanie: Czy KRS ma być organem niezależnym i niezawisłym? Gdyby padło takie pytanie i TSUE uznałoby, że KRS ma być organem niezależnym i niezawisłym, to konsekwencje byłby takie, że trzeba by było w Polsce zmieniać Konstytucję i mieć nowy pomysł na KRS. Nie ufam w ogóle już SN pod prezesurą M.G. i chciałbym, aby jej kadencja już dobiegła końca, bo mi się bardzo nie podoba szczucie UE na Polskę. Historia mi się przypomina - Targowica.
  Bóg w osobach trzech: Ojciec - przestrzeń, Syn - materia, Duch Święty - energia. Jeżeli wierzyć, że w każdych mitach znajduje się ziarnko prawdy, to zastanawiająca jest ta struna głosowa Boga, która na początku domagała się światła. To na pewno superstruna, dzięki której możliwe było świetliste Słowo.
  Odpowiedz
 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|tia 24.01.2020, 21:01

  Zresztą cała sprawa KRS też jest idiotyczna. Co to za zapytanie do TSUE czy KRS jest organem niezależnym i niezawisłym, podczas gdy w Konstytucji RP nie ma mowy o niezależności i niezawisłości KRS, ale unormowane jest to, kto wchodzi w skład KRS. Przecież widać jak na dłoni, że do KRS ...


  Chociaż nie, nie byłoby takich konsekwencji, ponieważ WYROK TK z dnia 11 maja 2005 r. Sygn. akt K 18/04 nie pozwala uznawać zasady pierwszeństwa prawa unijnego przed Konstytucją RP.


  Bóg w osobach trzech: Ojciec - przestrzeń, Syn - materia, Duch Święty - energia. Jeżeli wierzyć, że w każdych mitach znajduje się ziarnko prawdy, to zastanawiająca jest ta struna głosowa Boga, która na początku domagała się światła. To na pewno superstruna, dzięki której możliwe było świetliste Słowo.
  Odpowiedz
 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|Miecz Damoklesa 24.01.2020, 22:16

  Chociaż nie, nie byłoby takich konsekwencji, ponieważ WYROK TK z dnia 11 maja 2005 r. Sygn. akt K 18/04 nie pozwala uznawać zasady pierwszeństwa prawa unijnego przed Konstytucją RP.


  Problem w tym, że władza wykonawcza jest obecnie mocno uzależniona od ustawodawczej.
  Our password - freedom and brotherhood
  Odpowiedz
 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|tia 24.01.2020, 22:50

  Problem w tym, że władza wykonawcza jest obecnie mocno uzależniona od ustawodawczej.


  Problem w rzeczywistości jest taki, że wielu z nas nie jest zadowolony z wyboru większości głosujących Polaków, ale absurdalnie napisana uchwała "starych" Izb SN świadczy, że I Prezes SN zasłużyła sobie już na stan spoczynku, bo od tej profesorskiej głowy spodziewałem się więcej, a uważam, że większego absurdu dostać już nie można - cos standardy w SN naprawdę zaszwankowały.
  Bóg w osobach trzech: Ojciec - przestrzeń, Syn - materia, Duch Święty - energia. Jeżeli wierzyć, że w każdych mitach znajduje się ziarnko prawdy, to zastanawiająca jest ta struna głosowa Boga, która na początku domagała się światła. To na pewno superstruna, dzięki której możliwe było świetliste Słowo.
  Odpowiedz
 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|Miecz Damoklesa 24.01.2020, 23:36

  Problem w rzeczywistości jest taki, że wielu z nas nie jest zadowolony z wyboru większości głosujących Polaków, ale absurdalnie napisana uchwała "starych" Izb SN świadczy, że I Prezes SN zasłużyła sobie już na stan spoczynku, bo od tej profesorskiej głowy spodziewałem się więcej, a uważam, że większego absurdu dostać już ...


  Zadowolenie nie ma tu nic do rzeczy. Partia Kaczyńskiego zdobyła w zupełności wystarczający mandat społeczny do wprowadzania zmian, czyli realizowania swojego programu. Jedyne, co ich ogranicza to standardy demokratyczne i ramy prawa.
  Our password - freedom and brotherhood
  Odpowiedz
 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|Nowy_Android 24.01.2020, 21:06
  Dlaczego rząd nie wystąpił do Przewodniczącej Komisji Europejskiej
  z zapytaniem, czy w Polsce można zaadaptować prawo w sprawie sędziów
  takie jakie występuje w jej kraju.

  Jeśli tak, to nikt już nie będzie przeszkadzał w reformie.

  A jeśli nie, to będzie wiadomo, że UNIA nie traktuje poważnie Polaków.
  I wszystkiego będzie można się spodziewać
  Odpowiedz
 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|tia 24.01.2020, 21:19

  Dlaczego rząd nie wystąpił do Przewodniczącej Komisji Europejskiej
  z zapytaniem, czy w Polsce można zaadaptować prawo w sprawie sędziów
  takie jakie występuje w jej kraju.

  Jeśli tak, to nikt już nie będzie przeszkadzał w reformie.

  A jeśli nie, to będzie wiadomo, że UNIA nie traktuje poważnie Polaków.
  I wszystkiego będzie ...


  Obecny rząd jest rządem suwerennego państwa i nie potrzebuje zadawać pytań do PKE. Władza ustawodawcza przede wszystkim to ma się troszczyć o to, aby ustawy nie były sprzeczne najpierw z Konstytucją RP, a jak się pomyli, to po to mamy władzę wykonawczą, aby mogła omyłki władzy ustawodawczej skorygować nawet przez TK. Obecnie to wygląda to tak, jakby "stare" Izby SN były niezadowolone z wygranej PiS i popularności tej partii w Polsce i działają tak, aby walczyć z PiS-em, a walka ta to kończy się tak, że coraz częściej słyszę o nadzwyczajnej kaście, która chciałaby być bezkarna i ludzie wcale nie maja na myśli PiS-u, gdy mówią o kaście nadzwyczajnej.
  Bóg w osobach trzech: Ojciec - przestrzeń, Syn - materia, Duch Święty - energia. Jeżeli wierzyć, że w każdych mitach znajduje się ziarnko prawdy, to zastanawiająca jest ta struna głosowa Boga, która na początku domagała się światła. To na pewno superstruna, dzięki której możliwe było świetliste Słowo.
  Odpowiedz
 • Re: Jestem rozczarowany SN i uważam, że trzy Izby w niepełnym składzie przez swą uchwałę naruszają prawny porządek Rzeczypospolitej Polskiej.|Miecz Damoklesa 24.01.2020, 22:16

  Obecny rząd jest rządem suwerennego państwa i nie potrzebuje zadawać pytań do PKE. Władza ustawodawcza przede wszystkim to ma się troszczyć o to, aby ustawy nie były sprzeczne najpierw z Konstytucją RP, a jak się pomyli, to po to mamy władzę wykonawczą, aby mogła omyłki władzy ustawodawczej skorygować nawet przez ...  Problem w tym, że władza wykonawcza jest obecnie mocno uzależniona od ustawodawczej.
  Our password - freedom and brotherhood
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook