Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Jedyna logiczność w i a r y w Boga i w Instytucjonalny, hierarchiczny Kościół

dodano: 31.12.2012, 15:58
akcje wątku: drzewko

http://misjakultura.blogspot.com/2012/12/racjonalna-wiara-w-boga-w-koscio.html

 

"(...)Człowiek ze swą subiektywnością jako warunkiem poznania może dać nieskończenie wiele, nawet sprzecznych, odpowiedzi na pytanie: „Co jest prawdą?” Dlatego jest w kropce. Sama zdolność myślenia zdaje się prowadzić  mnie do dwóch pozornie sprzecznych wniosków stanowiących próbę odpowiedzi na pytanie: Cóż to jest prawda:

 
·       Nie ma jednej prawdy. Prawda zależy od tego, kto ją widzi
·       Jest jedna, uniwersalna prawda bo na tym założeniu opiera się samo podejmowanie się jakiegokolwiek myślenia- czyli przykładania tych samych zasad rozumowych do całego wszechświata i do każdego jego elementu.
 
Ktoś powie że można uzgodnić powyższe wnioski takim stwierdzeniem: „rzeczywistość-prawda istnieje tylko w moim umyśle.” Ale czy nie  jest tak, że nasz umysł doświadcza tego, co go przekracza, co jest poza nim, co go zaskakuje, bo okazuje się później inne niż to się wydawało wcześniej, inne niż byśmy chcieli? Czy nie jest tak, że- nawet nauka wybiera do konstruowania swoich teorii według subiektywnych odczuć skrawki rzeczywistości, którą w rzeczywistości można dzielić na nieskończenie wiele sposobów, która w makro i w mikroskali jest niezgłębiona dla naszego ograniczonego czasem i pamięcią rozumku?
          Tak właśnie jest. Zdolność myślenia prowadzi nas więc do uznania, że rzeczywistość jest nam dostępna tylko przez tą naszą zdolność a jednocześnie jest przekraczającą ją Tajemnicą.
          Byt, który ma świadomość, - czyli może rozumować-poznawać-abstrahować-myśleć-dostrzegać sensy, relacje, oraz wolność- który ma możliwość stanowienia o sobie i osobność- nazywamy  o s o b ą .
          Pisząc o rzeczywistości poruszamy się koniecznie w owej świadomości, która to stanowi zawsze myślenie o rzeczywistości,  „nadaje” jej kształt, a jednocześnie jest tożsama z dostrzeżeniem rozróżnień-relacji. Zawsze więc, kiedy widzimy rzeczywistość- co jest tożsame z dostrzeganiem relacji równych rozróżnieniom- musimy pamiętaćże poza świadomością i poznaniem- czyli w oderwaniu od Osoby  rzeczywistość ta dla nas nie istniałaby. A że nie możemy sobie wyobrazić braku naszej świadomości,  to nie możemy sobie wyobrazićbraku rzeczywistości. Nie możemy myśleć o rzeczywistości, jako o niezależnej od świadomości, bo sam akt takiego myślenia jest koniecznie zawieraniem rzeczywistości we własnej świadomości i nadawaniem przedmiotowi poznania kształtu wyznaczanego przez zasady zawarte w mechanizmach myślenia.
                  Wspomniane wyżej doświadczenie prowadzi mnie do stwierdzenia, że stan obiektywny dostępny jest mi tylko w moim umyśle, ale on sam ma gdzieś swe źródło i może mu jednocześnie przeczyć- stąd powyższa niezgodność.  Wspomniane wyżej doświadczenie oznacza ostatecznie, że jedynie rozumnie jest uwierzyć w to, że Istnieje Świadomość-Osoba, która stwarza swoim poznaniem rzeczywistość obiektywną, w tym i moje wtórne poznanie, która stwarza wszystko, i dlatego nic jej nie przekracza, podczas gdy Ona przekracza wszystko. 
Taką „Nieredukowalną Rzeczywistość” Osobową nazywamy Bogiem. To Jego poznanie jest całkowite, jest równe wszystkiemu.
 
          Nie jesteśmy w stanie udowodnićże istnieje Bóg(jeśli przyjmiemy dziwną definicję dowodu, w którym nie istnieje czynnik wiary. Wtedy jednak nie istniałby żaden dowód...). Ale dokładnie tak samo nie jesteśmy w stanie udowodnić prawdziwości naszych zasad myślenia. A jednak myślimy.
          Bóg Osobowy(albo po prostu Bóg, bo z definicji powyższej musi On być Osobowy) jawi się koniecznie jako Źródło zasad, w które musimy  u w i e r z y ć , by nie przeczyć samym sobie, jako Źródło naszej- wtórnej możności myślenia. (...)"

 • Re: Jedyna logiczność w i a r y w Boga i w Instytucjonalny, hierarchiczny Kościół|zwyczajny katolik 31.12.2012, 21:46
  Że zbyt długie?
  Odpowiedz
 • Re: Jedyna logiczność w i a r y w Boga i w Instytucjonalny, hierarchiczny Kościół|BRMTvUngern-Sternberg(Agora do w 31.12.2012, 22:15
  Faktycznie rozum jest zbyt slaby aby rozstrzygac .
  Nie mogąc Giertychowi sprostać,musieli wnet kompleksów dostać.Bo jak uczy Freud profesor :w człowieku rodzi się agresor,gdy mu o sobie złe mniemanie nasuwa z innym porównanie.Nikt nie godzi się z ochotą z tym że zwykłym jest idiotą.
  Odpowiedz
 • Re: Jedyna logiczność w i a r y w Boga i w Instytucjonalny, hierarchiczny Kościół|Darcheville 1.01.2013, 14:29

  Prawda jako wykraczająca poza wszystko wykracza też poza religię,religia jest tylko "narzędziem"w poznawaniu Prawdy
  „Nic nie powinno cię niepokoić, nic nie ma prawa cię przerażać, wszystko mija. Bóg się nie zmienia. Cierpliwość osiąga wszystko. Kto ma Boga, temu nie brakuje niczego,sam Bóg wystarczy” św.Teresa z Avila
  Odpowiedz
 • Re: Jedyna logiczność w i a r y w Boga i w Instytucjonalny, hierarchiczny Kościół|zwyczajny katolik 1.01.2013, 17:22


  Prawda jako wykraczająca poza wszystko wykracza też poza religię,religia jest tylko "narzędziem"w poznawaniu Prawdy


  Z tego, co mi wiadomo, to w powyższym tekście nie padło słowo "religia".

  Relgia jest narzędziem poznania Prawdy Ostatecznej, Sesnu Ostatecznego. Relgia to zbiór twierdzeń na temat tej Prawdy. A Prawdątąi celem jest Osobowy Bóg
  Odpowiedz
 • Re: Jedyna logiczność w i a r y w Boga i w Instytucjonalny, hierarchiczny Kościół|Darcheville 1.01.2013, 18:12

  Z tego, co mi wiadomo, to w powyższym tekście nie padło słowo "religia".

  Relgia jest narzędziem poznania Prawdy Ostatecznej, Sesnu Ostatecznego. Relgia to zbiór twierdzeń na temat tej Prawdy. A Prawdątąi celem jest Osobowy Bóg  rozumiem,ze tytuł i zawarte w nim słowo "Kościół" nie jest częścią tekstu,tak?
  „Nic nie powinno cię niepokoić, nic nie ma prawa cię przerażać, wszystko mija. Bóg się nie zmienia. Cierpliwość osiąga wszystko. Kto ma Boga, temu nie brakuje niczego,sam Bóg wystarczy” św.Teresa z Avila
  Odpowiedz
 • Re: Jedyna logiczność w i a r y w Boga i w Instytucjonalny, hierarchiczny Kościół|zwyczajny katolik 1.01.2013, 18:15
  Słowo KOśćiół to nie religia.

  Ale katolicy wierzą w KOśćiół. A Kościół to nie zbiór praw i zasad które prowadzą do celu, ale Cel- Mistyczne Ciało Chrystusa- wspólnota osób zjednoczonych z Chrystusem. KOśćióół będzie w wieczności i naszym celem jest w nim pozozstać na wieki.
  Odpowiedz
 • Re: Jedyna logiczność w i a r y w Boga i w Instytucjonalny, hierarchiczny Kościół|zwyczajny katolik 1.01.2013, 18:16
  CAłość tekstu jest zalinkowana
  Odpowiedz
 • Re: Jedyna logiczność w i a r y w Boga i w Instytucjonalny, hierarchiczny Kościół|Waldi 2.01.2013, 14:05
  Uniwersalny przekaz musi być czytelny.
  Czy słowem kluczowym tematu jest jedność?
  „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5,5).
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook