Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Jak rozmawiać o aborcji

dodano: 26.05.2021, 17:18
akcje wątku: drzewko

Autor: Wojo

Moi Drodzy,

https://stopaborcji.pl/przewodnik_pdf

ciekawa publikacja, ale dla wielu tutejszych bywalców będzie kontrowersyjna.

Zaczyna się od przedmowy:

"22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zgodność z polską konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej, która zezwalała na dokonywanie aborcji na dzieciach podejrzanych o chorobę. Do tej pory każdego roku w szpitalach ponad 1000 dzieci zabijano tylko dlatego, że lekarz-aborcjonista podejrzewał u nich niepełnosprawność. Orzeczenie Trybunału sprawia, że aborcja eugeniczna stała się w Polsce nielegalna. Nie oznacza to jednak, że chore i podejrzane o chorobę dzieci są bezpieczne.

 Liczne środowiska medyczne, w tym lekarze i dyrektorzy szpitali, publicznie sprzeciwiają się orzeczeniu Trybunału i domagają się utrzymania możliwości zabijania chorych dzieci.Aborcję eugeniczną publicznie poparło m.in. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników a także Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Pomimo delegalizacji przesłanki eugenicznej, w wielu szpitalach zapewne wciąż będzie się mordować dzieci podejrzane o chorobę, a wykonane na nich aborcję będą klasyfikowane jako „zagrażające życiu matki” lub po prostu jako „poronienia”. To efekt aborcyjnej i eugenicznej mentalności, która silnie zakorzeniła się w umysłach lekarzy, położnych i studentów medycyny. Poniżej można przeczytać do czego prowadzi ona w praktyce i jak wygląda aborcyjna rzeczywistość w polskich szpitalach. Nie da się je zmienić orzeczeniem Trybunału czy ustawą, konieczna jest więc dalsza walka o sumienia i świadomość Polaków. Tylko poprzez zmianę opinii społecznej na temat aborcji możemy skutecznie uratować polskie dzieci, które nadal są zagrożone przez aborcję. "

-------------------------------------------

A jak skutecznie walczyć o sumienia i świadomość?

Szkoła, media, filmy. To podstawowe środki kształtujące sumienia i świadomość.

Oczywiście, do niedawna, na pierwszym miejscu wymieniłbym Kościół, ale on teraz, w mocno zeświecczonym narodzie, ma najmniejszy wpływ, i skutki tego obserwujemy z niepokojem o przyszłość. Polski, ale też i świata. Trzeba znaleźć sposób, aby wrócił na pierwsze miejsce z Dekalogiem, jako jedym sprawdzonym drogowskazem stabilnego rozwoju społeczeństw i szczęścia człowieka.

 

 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|Wojo 26.05.2021, 18:03
  Warto się też w tym dniu zastanowić, dlaczego coraz więcej młodych niewiast boi się zostać Matką?
  Dlaczego zamiast pociągać, odpycha ją, a nawet przeraża tak piękna rola Matki?
  Odpowiedz
 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|Cyrenejczyk 26.05.2021, 18:08

  Warto się też w tym dniu zastanowić, dlaczego coraz więcej młodych niewiast boi się zostać Matką?
  Dlaczego zamiast pociągać, odpycha ją, a nawet przeraża tak piękna rola Matki?


  odpowiedź jest prosta
  deficyt kandydatów na ojców!
  Odpowiedz
 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|Wojo 26.05.2021, 19:46

  odpowiedź jest prosta
  deficyt kandydatów na ojców!


  Tak, to jedna z głównych przyczyn.
  Odpowiedz
 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|Miecz Damoklesa 26.05.2021, 18:30

  Warto się też w tym dniu zastanowić, dlaczego coraz więcej młodych niewiast boi się zostać Matką?
  Dlaczego zamiast pociągać, odpycha ją, a nawet przeraża tak piękna rola Matki?


  To będzie dopiero dzień, kiedy tzw. "pro life" się nad tym zastanowią. A jak jeszcze dojdą do jakichś sensownych wniosków...
  ***** *** | Nie będą nas strugacze mebli pouczać w kwestiach światopoglądowych.
  Odpowiedz
 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|Annbis 26.05.2021, 18:05
  "Trzeba znaleźć sposób"
  - Trzeba skupić się wokół Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X.
  Odpowiedz
 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|Annbis 26.05.2021, 18:12

  "Trzeba znaleźć sposób"
  - Trzeba skupić się wokół Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X.


  Czyli wrócić do Tradycji.
  Madernistyczny Kościół posoborowy już praktycznie jest przerobiony na jakiś ekumeniczny, ekologiczny, zbratany z muzułmańskimi bałwochwalcami, heretyckimi odstępcami i tylko wierni jeszcze są nieświadomi, że Bergoglio i reszta hierarchów traktuje ich, jak przysłowiową żabę, która wskoczyła do garnka z wodą podgrzewaną coraz bardziej i jest nieświadoma, że lada moment ugotuje się.
  Odpowiedz
 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|Miecz Damoklesa 26.05.2021, 18:12
  Najlepiej wcale. Większość normalnych ludzi jest tym tematem zmęczona.
  ***** *** | Nie będą nas strugacze mebli pouczać w kwestiach światopoglądowych.
  Odpowiedz
 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|Legendarny Detektyw Inwektyw 26.05.2021, 18:34
  Najlepiej niech Wojo wymieni się mejlami z Teofilą Bepko.
  Na wszystko mam odpowiedź ostrą.
  Odpowiedz
 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|tia 26.05.2021, 19:24
  Dzięki spawie Xero Flor, która była rozpoznana przez TSUE, wiemy, jak możemy traktować orzeczenia TK pod prezesurą p. Przyłębskiej, a szczególnie gdy w składzie orzekającym zasiadają tzw. sędziowie-dublerzy. Ponadto p. Pawłowicz jako posłanka brała czynny udział nad przygotowaniem wniosku, będącego tematem orzeczenia, więc rozstrzygała swój wniosek - tak wychodzi z logiki. A zatem wyrok TK ws. aborcji jest nieważny, ale że przyszło nam żyć w państwie, w którym praworządność przestała mieć istotne znaczenie, dlatego też znaleźliśmy się w idiotycznym klinczu i wielu z nas czeka na zmianę władzy. Ponadto po roku 1993 w polskim prawie nigdy nie było żadnej przesłanki eugenicznej, która by dopuszczała przerywanie ciąży. Każdy, kto mówi o jakiejś przesłance eugenicznej, nie wie czym jest eugenika, dlatego też w sposób wyjątkowo niemądry się wypowiada, twierdząc, że TK "zakwestionował zgodność z polską konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej".
  Prawdą jest, że bez materii niemożliwy jest foton, bo bez materii to możliwa jest, ale wyłącznie pustka, więc uczciwe stwierdzenie, że niemożliwe jest jakiekolwiek bóstwo niematerialne, które można nazwać światłością wiekuistą, będzie pośród niektórych wywoływało straszliwe drżenie szczególnie w trwodze, dlatego przerażeni prawdą nie porzucą komfortowej iluzji życia wiecznego na rzecz zderzenia się z pustką, podczas gdy takie wydarzenie jest w ogóle niemożliwe.
  Odpowiedz
 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|Wojo 26.05.2021, 19:43

  Dzięki spawie Xero Flor, która była rozpoznana przez TSUE, wiemy, jak możemy traktować orzeczenia TK pod prezesurą p. Przyłębskiej, a szczególnie gdy w składzie orzekającym zasiadają tzw. sędziowie-dublerzy. Ponadto p. Pawłowicz jako posłanka brała czynny udział nad przygotowaniem wniosku, będącego tematem orzeczenia, więc rozstrzygała swój wniosek - tak wychodzi z logiki ...


  "...
  Minister Zbigniew Ziobro przypomniał, że zgodnie z art. 8 ust. 1 polskiej Konstytucji jest ona najwyższym prawem w Polsce. – W świetle wyroku TSUE ten artykuł nie obowiązuje, czyli nie obowiązuje polska Konstytucja. Konstytucja nie jest już najwyższym aktem prawnym, ale jest prawem podrzędnym uchylonym poprzez regulacje europejskie w zakresie, w jakim uznaje to za właściwe TSUE – mówił minister.

  Dodał, że z takim stanowiskiem TSUE nie może się zgodzić żaden polski polityk, bo musiałby uznać, że Polska nie jest państwem suwerennym i traci wszystkie atrybuty niezależności, niezawisłości i wolności.

  Minister podkreślił, że w takim myśleniu na temat działań TSUE nie jest odosobniony. Niedawno Trybunał Konstytucyjny w Niemczech stanął na stanowisku, że niemieckie prawo konstytucyjne jest nadrzędne nad prawem europejskim, a niemiecka konstytucja ma rangę wyższego aktu prawnego niż porządek europejski. Nie ma różnicy co do zasad między stanowiskiem niemieckiego TK a polskim Ministerstwem Sprawiedliwości. Konstytucja jest aktem najwyższego rzędu i stanowi o niezależności i suwerenności państwa.
  ..."
  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tsue-nie-ma-prawa-podwazac-nadrzednosci-polskiej-konstytucji

  "W złożonej do Trybunału Konstytucyjnego opinii amici curiae („przyjaciela sądu”), Instytut Ordo Iuris wskazuje na sprzeczność przepisów pozwalających na dokonywanie aborcji eugenicznej z Konstytucją RP. Dochodzi bowiem w tym przypadku do naruszenia zasad konstytucyjnych - demokratycznego państwa prawnego, ochrony i poszanowania ludzkiej godności, zapewnienia każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia, ochrony macierzyństwa, zakazu dyskryminacji.  W swojej argumentacji Instytut odwołuje się do wcześniejszego orzecznictwa Trybunału, w tym zwłaszcza do orzeczenia TK z 28 maja 1997 r., w którym wskazano, że „zakaz naruszania życia ludzkiego, w tym życia dziecka poczętego wynika z norm o charakterze konstytucyjnym”. W tym orzeczeniu Trybunał uznał, że dopuszczalność aborcji ze względów społecznych jest sprzeczna zarówno z zasadą demokratycznego państwa prawnego, jak i konstytucyjnym obowiązkiem roztoczenia opieki nad macierzyństwem. Z kolei Sąd Najwyższy w uchwale z 26 października 2006 r. stwierdził, że „ochrona prawnokarna dziecka poczętego jest w Polsce konsekwencją traktowania jako zasady zakazu przerywania ciąży”. Jak wskazują autorzy opinii Ordo Iuris – mówienie o tym, że w prawie polskim istnieje „prawo do aborcji” jest zatem nieuprawnione. Aborcja jest bowiem wyjątkiem od ogólnej zasady ochrony życia ludzkiego od poczęcia.  Ordo Iuris przypomina także, że obowiązek ochrony życia dzieci na prenatalnym etapie rozwoju wynika z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Według preambuły do Konwencji o prawach dziecka „dziecko – z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową – wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji, „Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia”. Instytut przytacza również fragment ze stanowiska Komitetu ONZ ds. Osób Niepełnosprawnych: „przepisy, które wyraźnie dopuszczają aborcję z powodu upośledzenia, naruszają Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych (art. 4, 5, 8). Nawet jeśli stan zostanie uznany za śmiertelny, nadal decyzja zostaje podjęta na podstawie upośledzenia. Często nie można stwierdzić, czy upośledzenie ma charakter krytyczny. Doświadczenie pokazuje, że oceny dotyczące upośledzenia są często fałszywe. Nawet jeśli nie jest to fałsz, ocena utrwala stereotypy dotyczące niepełnosprawności jako niezgodnej z dobrym życiem”. Pomimo, że stanowisko to nie ma charakteru wiążącego, to trafnie oddaje jednoznacznie dyskryminacyjny charakter przepisów dopuszczających aborcję eugeniczną.
  ..."
  https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/aborcja-eugeniczna-narusza-konstytucje-opinia-ordo-iuris-przekazana-trybunalowi

  Przesłanka eugeniczna = embriopatologiczna
  Odpowiedz
 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|tia 26.05.2021, 19:56

  "...
  Minister Zbigniew Ziobro przypomniał, że zgodnie z art. 8 ust. 1 polskiej Konstytucji jest ona najwyższym prawem w Polsce. – W świetle wyroku TSUE ten artykuł nie obowiązuje, czyli nie obowiązuje polska Konstytucja. Konstytucja nie jest już najwyższym aktem prawnym, ale jest prawem podrzędnym uchylonym poprzez regulacje europejskie w zakresie, w ...


  OI jenie jest instytucją godną zaufania, ponieważ ta organizacja jest zdolna wypowiadać się nierzetelnie- dowód:

  ""Już w 2014 r. Sąd Najwyższy przesądził, że przekazywanie numeru telefonu do zagranicznej kliniki aborcyjnej, jak również organizacja „turystyki aborcyjnej”, jest przestępstwem w rozumieniu art. 152 Kodeksu karnego".

  Jeżeli OI nawiązuje do tego wyroku:

  http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/IV%20KK%20257-14.pdf

  to Sąd Najwyższy wcale nie przesądził, że przekazywanie numeru telefonu do zagranicznej kliniki aborcyjnej jest przestępstwem z art. 152 kk.

  Aby to wiedzieć, należy sobie przeczytać z wielką uwagą wyrok. SN, posługując się prostym językiem, zwrócił uwagę, że Sąd Apelacyjny nie uwzględnił w swojej ocenie art. 152 § 2 kk, uniewinniając E.K, podczas gdy prokurator oskarżył E.K. o czyn zabroniony z art. 152 § 2 kk. "


  W wątku: https://www.fronda.pl/forum/wreszcie-jakas-dobra-wiadomosc-zatrzymujemy-promocje-przestepczosci-aborcyjnej,105835.html

  Ponadto konst. RP jest najwyższym prawem w Polsce, ale niektórzy sędziowie w TK są nieprawidłowo osadzeni i traktowani nawet przez TSUE jako sędziowie-dublerzy. Sprawa p.Pawłowicz, która nie wyłączyła się z orzekania ws. aborcji, dowodzi, że praworządność w naszym państwie przestała mieć istotne znaczenie.
  Prawdą jest, że bez materii niemożliwy jest foton, bo bez materii to możliwa jest, ale wyłącznie pustka, więc uczciwe stwierdzenie, że niemożliwe jest jakiekolwiek bóstwo niematerialne, które można nazwać światłością wiekuistą, będzie pośród niektórych wywoływało straszliwe drżenie szczególnie w trwodze, dlatego przerażeni prawdą nie porzucą komfortowej iluzji życia wiecznego na rzecz zderzenia się z pustką, podczas gdy takie wydarzenie jest w ogóle niemożliwe.
  Odpowiedz
 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|Wojo 26.05.2021, 20:14

  OI jenie jest instytucją godną zaufania, ponieważ ta organizacja jest zdolna wypowiadać się nierzetelnie- dowód:

  ""Już w 2014 r. Sąd Najwyższy przesądził, że przekazywanie numeru telefonu do zagranicznej kliniki aborcyjnej, jak również organizacja „turystyki aborcyjnej”, jest przestępstwem w rozumieniu art. 152 Kodeksu karnego".

  Jeżeli OI nawiązuje do tego wyroku:

  http ...


  "...
  Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
  Kasacja jest zasadna.
  Skarżący trafnie wywodzi, że dokonana przez sąd odwoławczy ocena prawna zachowania oskarżonego nie uwzględnia szczególnego charakteru przestępstwa określonego w art. 152 § 2 k.k.
  Przestępstwo z art. 152 § 2 k.k. (podobnie jak z art. 151 k.k.) stanowi typ przestępstwa sui generis obejmującego nakłanianie (synonim podżegania z art. 18 § 2 k.k.) albo pomoc (forma pomocnictwa z art. 18 § 3 k.k.). W sytuacji gdy chodzi o podżeganie lub pomocnictwo do czynu, który po stronie sprawcy nie jest czynem zabronionym, do podżegania i pomocnictwa w ujęciu art. 152 § 2 k.k. nie stosuje się przepisów części ogólnej Kodeksu karnego dotyczących form współdziałania przestępnego, gdyż takie tutaj nie zachodzi. Zatem zbieżność opisu czynu zabronionego określonego w art. 152 § 2 k.k. z opisem podżegania w art. 18 § 2 k.k. albo pomocnictwa w art. 18 § 3 k.k., odnosi się jedynie do charakterystyki znamion sprawstwa. Jest poza sporem, że przestępstwo z art. 152 § 2 k.k. ma charakter formalny, sprawca odpowiada bez względu na to, czy do przerwania ciąży doszło czy nie.
  W świetle regulacji art. 6 § 2 k.k. miejscem popełnienia przestępstwa z art. 152 § 2 k.k. jest miejsce działania sprawcy. W realiach niniejszej sprawy z

  niekwestionowanych ustaleń faktycznych wynika, że zachowania odpowiadającego wszystkim ustawowym znamionom przestępstwa z art.152 § 2 k.k. oskarżony dopuścił się na terenie Polski. W świetle tych uwarunkowań dla bytu sprawstwa przestępstwa z art. 152 § 2 k.k. obojętne jest, iż aborcja miała być dokonana poza granicami Polski, gdzie zabieg ten uznawany jest za legalny.
  Uznając, w ślad za autorem kasacji, iż doszło do rażącego i mającego istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenia prawa karnego materialnego – art. 152 § 2 k.k., Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.
  ..."
  Chyba nie zrozumiał pan wyroku SN. Czy mam panu go streścić?
  Odpowiedz
 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|tia 26.05.2021, 20:30

  "...
  Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
  Kasacja jest zasadna.
  Skarżący trafnie wywodzi, że dokonana przez sąd odwoławczy ocena prawna zachowania oskarżonego nie uwzględnia szczególnego charakteru przestępstwa określonego w art. 152 § 2 k.k.
  Przestępstwo z art. 152 § 2 k.k. (podobnie jak z art. 151 k.k.) stanowi typ przestępstwa sui ...


  Zrozumiałem dobrze treść wyroku kasacyjnego, dlatego wiem, że Sąd Najwyższy wcale nie przesądził, że przekazywanie numeru telefonu do zagranicznej kliniki aborcyjnej jest przestępstwem z art. 152 kk. co innego jest nakłanianie kobiety na terytorium Polski do przerwania ciąży, a z wyroku można wyciągnąć wniosek, że dowiedziono, iż E.K. nakłaniał na terytorium Polski M.Ł do przerwania ciąży, dlatego też słusznie SN uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego, uniewinniającego E.K. Doskonale wiem, jak interpretuje SN przepis z kk:

  "Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży Z NARUSZENIEM PREPISÓW USTAWY lub ją do tego nakłania".

  Nie myślę uważać, że potrafisz prawidłowo streścić wyrok SN.
  Prawdą jest, że bez materii niemożliwy jest foton, bo bez materii to możliwa jest, ale wyłącznie pustka, więc uczciwe stwierdzenie, że niemożliwe jest jakiekolwiek bóstwo niematerialne, które można nazwać światłością wiekuistą, będzie pośród niektórych wywoływało straszliwe drżenie szczególnie w trwodze, dlatego przerażeni prawdą nie porzucą komfortowej iluzji życia wiecznego na rzecz zderzenia się z pustką, podczas gdy takie wydarzenie jest w ogóle niemożliwe.
  Odpowiedz
 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|Wojo 26.05.2021, 20:55

  Zrozumiałem dobrze treść wyroku kasacyjnego, dlatego wiem, że Sąd Najwyższy wcale nie przesądził, że przekazywanie numeru telefonu do zagranicznej kliniki aborcyjnej jest przestępstwem z art. 152 kk. co innego jest nakłanianie kobiety na terytorium Polski do przerwania ciąży, a z wyroku można wyciągnąć wniosek, że dowiedziono, iż E.K. nakłaniał ...


  Natomiast ja mam pewność, że pan go nie zrozumiał.
  " Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
  Kasacja jest zasadna.
  ..."

  A więc nieprawdą jest to co Pan napisał o OI, a oskarżony popełnił przestępstwo przekazując numer telefonu do zagranicznej kliniki aborcyjnej.
  Odpowiedz
 • Re: Jak rozmawiać o aborcji|tia 26.05.2021, 21:28

  Natomiast ja mam pewność, że pan go nie zrozumiał.
  " Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
  Kasacja jest zasadna.
  ..."

  A więc nieprawdą jest to co Pan napisał o OI, a oskarżony popełnił przestępstwo przekazując numer telefonu do zagranicznej kliniki aborcyjnej.


  Dla mnie twoje twierdzenie jest zabawne, ale dam ci taką łamigłówkę, bo uważam, że nie kierują tobą złe intencje.
  Twierdzę, że każdy, kto przekazuje kobiecie wyłącznie telefon do zagranicznej kliniki ginekologicznej, nie narusza czynem swym żadnej polskiej ustawy, dlatego też nie popełnia przestępstwa z art. 152 par. 2. Twierdzę również, że SN ww. wyrokiem w żadnym miejscu nie obalił mojego twierdzenia. Chcesz, zastanów się nad tym, nie chcesz, nie mam uzasadnionych powodów zarzucać tobie uchybienia zasadom logicznego myślenia, bo mi za to nikt nie płaci, abym poświęcał temu więcej czasu swojego życia.
  Prawdą jest, że bez materii niemożliwy jest foton, bo bez materii to możliwa jest, ale wyłącznie pustka, więc uczciwe stwierdzenie, że niemożliwe jest jakiekolwiek bóstwo niematerialne, które można nazwać światłością wiekuistą, będzie pośród niektórych wywoływało straszliwe drżenie szczególnie w trwodze, dlatego przerażeni prawdą nie porzucą komfortowej iluzji życia wiecznego na rzecz zderzenia się z pustką, podczas gdy takie wydarzenie jest w ogóle niemożliwe.
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook