Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Herezja libertarianizmu

dodano: 5.10.2019, 3:51
akcje wątku: drzewko

Autor: Kermit_zaba

Stary tekst ale warto przypomnieć: https://www.fronda.pl/a/teluk-herezja-libertarianizmu,49480.html

Libertarianizm jest ideologią amerykańskich Żydów dla reszty świata. Można w niej znaleźć pewne elementy mesjanistyczne – oczekiwanie na kogoś, kto w końcu zlikwiduje socjalizm i zaprowadzi czysto kapitalistyczny porządek. Niemniej w swej fundamentalnej warstwie jest to ideologia ateistyczna. Pobożni Żydzi co prawda czekają na swojego zbawcę, który odtworzy królestwo Izraela na ziemi, niemniej w omawianym nurcie przeważają oczekiwania doczesne.

------------

Ze swej strony mogę dodać że to jedna z najbardziej nieludzkich, potwornych ideologii: pożenienie korwinizmu z anarchizmem, wybierając z nich najgorsze cechy.

 • Re: Herezja libertarianizmu|Kermit_zaba 5.10.2019, 3:59
  kapitalizm i komunizm to dwie strony tej samej monety
  Odpowiedz
 • Re: Herezja libertarianizmu|Kermit_zaba 5.10.2019, 4:24

  kapitalizm i komunizm to dwie strony tej samej monety


  Nic dziwnego , bo i zachodni bankierzy finansowali rewolucje bolszewicką w Rosji
  Odpowiedz
 • Re: Herezja libertarianizmu|Wniosek 5.10.2019, 7:02

  kapitalizm i komunizm to dwie strony tej samej monety


  Liberalizm został potępiony przez Kościół. Libertynizm i liberalizm kładą nacisk na wolność, która jest nieskrępowana religijnym autorytetem, Boskim także. Co ciekawe, "prawo do wolności religijnej" potępione przez Kościół opiera się dokładnie na tym samym. Stawia ludzką wolność ponad prawo boskie. Daje "prawo" do fałszu. Bo fałszywe religie są fałszem i głoszą fałsz. Kościół katolicki potępił także "prawo do wolności religijnej" w takiej postaci, w jakiej "posoborowy Kościół" go przyjął.

  Kapitalizm nie został potępiony przez Kościół. Bo w kapitalizmie - samym przez się - nic złego nie ma. Tak samo jak posiadanie własności prywatnej nie jest - same w sobie - złe. Jednak z jednego i drugiego można skorzystać w moralnie zły sposób...
  Odpowiedz
 • Re: Herezja libertarianizmu|Annbis 5.10.2019, 10:32

  Liberalizm został potępiony przez Kościół. Libertynizm i liberalizm kładą nacisk na wolność, która jest nieskrępowana religijnym autorytetem, Boskim także. Co ciekawe, "prawo do wolności religijnej" potępione przez Kościół opiera się dokładnie na tym samym. Stawia ludzką wolność ponad prawo boskie. Daje "prawo" do fałszu. Bo fałszywe religie są fałszem i ...


  "Libertarianizm", "liberalizm" i "libertynizm" to są różne pojęcia, co innego oznaczające.
  Kiedyś rozmawialiśmy w towarzystwie o "libertarianizmie", a jeden z panów, który bardziej zajmował się zabawianiem dam, niż dyskusją, wyskoczył z tekstem, że największym libertarianem był Casanova (pomylił ze słowem "libertyn", które obecnie stało się synonimem rozwiązłości seksualnej), czym wywołał salwę śmiechu.
  Odpowiedz
 • Re: Herezja libertarianizmu|Wniosek 5.10.2019, 10:48

  "Libertarianizm", "liberalizm" i "libertynizm" to są różne pojęcia, co innego oznaczające.
  Kiedyś rozmawialiśmy w towarzystwie o "libertarianizmie", a jeden z panów, który bardziej zajmował się zabawianiem dam, niż dyskusją, wyskoczył z tekstem, że największym libertarianem był Casanova (pomylił ze słowem "libertyn", które obecnie stało się synonimem rozwiązłości seksualnej), czym wywołał ...


  Ja nie powiedziałem, że oznaczają to samo.

  "liberalizm, koncepcja teoretyczna i postawa światopoglądowa oparta na indywidualistycznej koncepcji człowieka i społeczeństwa, głosząca, że wolność [łac. liberalis ‘dotyczący wolności’] i nieskrępowana przymusem politycznym działalność jednostek mają wartość nadrzędną i są najpewniejszym źródłem postępu we wszystkich sferach życia zbiorowego". Encyklopedia PWN

  "libertynizm [fr. libertinisme < łac. libertinus ‘wyzwolony, wyzwoleniec’],
  francuski laicki ruch umysłowy w XVII w., promieniujący na całą Europę, skierowany przeciw autorytaryzmowi religijnemu, ideałom ascetycznym i tradycyjnej obyczajowości;" Encyklopedia PWN

  Jednego i drugiego z katolicyzmem nie idzie pogodzić. Oczywiście różne definicje, ale ja nie odnoszę się przecież do wszystkich, a do konkretnych, które przedstawiłem.
  Odpowiedz
 • Re: Herezja libertarianizmu|Kermit_zaba 5.10.2019, 12:16

  Ja nie powiedziałem, że oznaczają to samo.

  "liberalizm, koncepcja teoretyczna i postawa światopoglądowa oparta na indywidualistycznej koncepcji człowieka i społeczeństwa, głosząca, że wolność [łac. liberalis ‘dotyczący wolności’] i nieskrępowana przymusem politycznym działalność jednostek mają wartość nadrzędną i są najpewniejszym źródłem postępu we wszystkich sferach życia zbiorowego". Encyklopedia PWN

  "libertynizm [fr ...


  Trzeba sprecyzować o co chodzi z tą wolnością religijną, bo zasada
  "Cuius regio, eius religio " jest totalitarna i protestancka, z którą nie można się zgodzić.
  Odpowiedz
 • Re: Herezja libertarianizmu|Wniosek 5.10.2019, 13:32

  Trzeba sprecyzować o co chodzi z tą wolnością religijną, bo zasada
  "Cuius regio, eius religio " jest totalitarna i protestancka, z którą nie można się zgodzić.


  Benedykt XVI ECCLESIA IN MEDIO ORIENTE:

  „26. Wolność religijna jest szczytem wszystkich wolności. Jest świętym i niezbywalnym prawem. Obejmuje ona równocześnie na poziomie indywidualnym i zbiorowym wolność sumienia w sprawach religijnych oraz swobodę kultu. Obejmuje też swobodę wyboru religii, którą uważa się za prawdziwą, i publiczne wyrażanie swojej wiary".

  A tutaj explicite jest pokazane, że mówiąc o wolności religijnej nie ma się na myśli tolerancji:

  „27. Tolerancja religijna istnieje w wielu krajach, ale niewiele zobowiązuje, ponieważ pozostaje ograniczona w zakresie swego działania. Konieczne jest przejście od tolerancji do wolności religijnej".

  https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html
  Odpowiedz
 • Re: Herezja libertarianizmu|Kermit_zaba 5.10.2019, 4:07
  Odpowiedz
 • Re: Herezja libertarianizmu|Annbis 5.10.2019, 10:16

  Inny świetny tekst: https://nczas.com/2013/11/18/filozofowie-libertarianscy-to-falszywi-prorocy/


  O Tomaszu Teluku, autorze podanego przez Ciebie artykułu nie mam najlepszego zdania. Tej jego wypowiedzi nie czytałam, ale wszystkie inne wydają się być skażone modernizmem i wszelkimi jego przybudówkami.
  Swego czasu publikował na fronda.pl Wiadomości. Na jego felietony można było też natrafić w „PCh24 Co Tydzień”.
  Odpowiedz
 • Re: Herezja libertarianizmu|Kermit_zaba 5.10.2019, 4:11
  Adam Danek: Najstarszy patron wolnościowców: https://www.nacjonalista.pl/2013/12/23/adam-danek-najstarszy-patron-wolnosciowcow/

  "Kim jest John Galt?" -> to Lucyfer z jego hasłem "nie będę służył"
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook