Otwarte forum dyskusyjne Frondy

"Główne Prawdy Wiary", czyli karate po polsku

dodano: 21.08.2019, 23:16
akcje wątku: drzewko

Autor: Zawistowski

"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa*. (Ga 5,22-23)

Garść informacji, którymi stary katolik chciałby się podzielić z innymi katolikami, bo jemu przez kilka dekad nikt nie powiedział

Postna Wigilia.
    Zaczynamy delikatnie. O tym, że Kościele Katolickim, żaden post w Wigilię nie obowiązuje mówi się już otwarcie - zatem, polska tradycja i nic złego w tym nie upatruję. Dodam, że post nie obowiązuje także w Wielką Sobotę, ani po święconce, ani przed nią.

Święconka.
    Jest kolejnym narodowym zwyczajem, nieznanym w tradycji łacińskiej. Święcenie przez księdza katolickiego jajek, ciast, czy kiełbasy zaskoczyć by mogło większość katolików. Zwyczaj ten jest pewnym usankcjonowaniem praktyk pogańskich a co ciekawe jest statystycznie najpowszechniejszą praktyką religijną w naszym kraju.

"... a w czasie zakazanym wesel i zabaw hucznych nie urządzać"
    Takiej wersji 4-go Przykazania Kościelnego uczono mnie od dziecka, wersja obecna brzmi podobnie "...a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach" i jak się okazuje, jest kolejną domeną krajową. Co jak co, ale już Przykazania wydawałoby się muszą w ramach KK być takie same. Jak się okazuje - nie muszą, Stolica Apostolska wyraziła uprzejmą zgodę na Wyjątek dla Polski, dzięki czemu obowiązuje nas nietańczenie a resztę katolików, tylko niejedzenie mięsa. https://pl.wikipedia.org/wiki/Przykazania_ko%C5%9Bcielne

"Bóg Honor Ojczyzna".
    O ile w poprzednich przykładach nie ma nic zdrożnego i praktyki krajowe zaakceptowane zostały przez Watykan, o tyle kolejne przykłady mogą już Wierze szkodzić. Hasło, jak hasło - Bóg (na nieszczęście) wplatany jest często w ramach propagandy, w tym jednak przypadku nieszczęście polega na tym, że hasło wojskowych agitatorów dostało się po latach w przestrzenie sakralne a dla niektórych (widziałem przykłady na ff) stanowi paradygmat i "nowe przykazanie".
    Otóż fraza "Bóg Honor Ojczyzna" nie jest ani religijna (żaden przekaz, ani dokument Nauczania o nim nie wspomina), ani nawet... tradycyjna. Wbrew obiegowej wiedzy, hasło to nie ma wieków tradycji a kilkadziesiąt lat a utworzone zostało w armii polskiej na Zachodzie, podczas II Wojny Światowej, zatem w czasach modernizmu a "tradycyjne" jest tak samo, jak betonowe bloki.

Grzechy główne - "Nieumiarkowanie w piciu"?
    Pijaństwo (nie mylić z piciem alkoholu, ani nałogiem alkoholizmu) bez wątpienia grzechem jest... tyle, że nie jednym z 7 głównych. Otóż grzech czwarty to łakomstwo, wzglednie obżarstwo (z łac.gula) i dotyczy tegoż. Zabieg przemianowania łakomstwa na "nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu", by rozprawiać się z piciem wódki w ramach grzechów głownych, wydaje się tyleż celowy, co nieuprawniony.


„Główne Prawdy Wiary"
    To bardzo jednoznaczne określenie sześciu zdań nauczanych w polskim Kościele:
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna

Problem polega na tym, że twierdzenia te nie są ani główne, ani... do końca prawdziwe. Nie ma ich zapisu w Katechizmie (także tym przedsoborowym) a jako "prawdy" a do tego "główne" nie mają umocowania w przyzwoleniu Watykanu (w przeciwieństwie do święconki i nietańczenia w Post). Choć obecnie bp Antonii Długosz publicznie wzywa do rezygnacji z głoszenia "głównych prawd wiary", to faktem jest, że w polskojęzycznych modlitewnikach i wydaniach dla dzieci wciąż widnieją one jako kanon katolicyzmu. Co ciekawe owe "główne prawdy" nie wspominają np. o wierze w zmartwychwstanie Chrystusa

 • Re: "Główne Prawdy Wiary", czyli karate po polsku|Adalbert1241 21.08.2019, 23:29
  I bardzo dobrze.
  Odpowiedz
 • Re: "Główne Prawdy Wiary", czyli karate po polsku|Tobi3 22.08.2019, 12:11
  Tak to jest, jak w nauczaniu, zamiast wziąć Biblię i objaśniać ją wiernym usiłuje się nauczać swoich wymysłów.
  Odpowiedz
 • Re: "Główne Prawdy Wiary", czyli karate po polsku|Adalbert1241 22.08.2019, 13:46

  Tak to jest, jak w nauczaniu, zamiast wziąć Biblię i objaśniać ją wiernym usiłuje się nauczać swoich wymysłów.


  KK objasnia Biblie i cytuje ją o wiele częściej niż protestanci.
  Odpowiedz
 • Re: "Główne Prawdy Wiary", czyli karate po polsku|mariaelena 22.08.2019, 14:44
  "Z Objawienia Bożego wiemy, że następstwem grzechów są kary, nałożone przez boską świętość i sprawiedliwość. Muszą one być poniesione albo na tym świecie przez cierpienia, nędze i utrapienia tego życia, a zwłaszcza przez śmierć, albo też w przyszłym życiu przez ogień i męki, czyli kary czyśćcowe. Stąd wierni zawsze mieli to przeświadczenie, że na złej drodze jest wiele okazji do upadku i że jest ona wyboista, ciernista i szkodliwa dla tych, którzy nią kroczą.

  Kary nakładane są przez sprawiedliwy i miłosierny wyrok Boży dla oczyszczenia dusz, dla obrony świętości porządku moralnego i dla przywrócenia chwale Bożej pełnego jej blasku. Każdy bowiem grzech powoduje zakłócenie powszechnego porządku, który ustalił Bóg z niewypowiedzianą mądrością i nieskończoną miłością; przynosi też zniszczenie ogromnych dóbr tak samego grzesznika, jak społeczności ludzkiej. Chrześcijanie wszystkich czasów jasno zdawali sobie sprawę, że grzech jest nie tylko przekroczeniem Bożego prawa, ale ponadto wzgardą lub zaniedbaniem osobistej przyjaźni między Bogiem i człowiekiem, chociaż nie zawsze wprost i otwarcie, że jest on prawdziwą nigdy dostatecznie dającą się zmierzyć obrazą Boga; co więcej jest niewdzięcznym odrzuceniem miłości Bożej, ofiarowanej nam w Chrystusie. Wszak Chrystus nazwał swoich uczniów przyjaciółmi, nie sługami."
  Konstytucja Apostolska "Indulgentiarum doctrina"
  https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/konstytucje/indulgentiarum_doctrina_01011967.html
  ,,Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!"
  Odpowiedz
 • Re: "Główne Prawdy Wiary", czyli karate po polsku|Beta 22.08.2019, 18:42

  "Z Objawienia Bożego wiemy, że następstwem grzechów są kary, nałożone przez boską świętość i sprawiedliwość. Muszą one być poniesione albo na tym świecie przez cierpienia, nędze i utrapienia tego życia, a zwłaszcza przez śmierć, albo też w przyszłym życiu przez ogień i męki, czyli kary czyśćcowe. Stąd wierni zawsze mieli ...


  @mariaelena
  Autor zakrył oczy plonkiem, więc nie zobaczy Twojej odpowiedzi. Chyba, że podejrzy :)
  Ale, żeś niewiasta, to możesz prawić i cytować wszelką mądrość Kościoła, a on i tak tego raczej nie przełknie :)
  Odpowiedz
 • Re: "Główne Prawdy Wiary", czyli karate po polsku|Zawistowski 22.08.2019, 19:11

  @mariaelena
  Autor zakrył oczy plonkiem, więc nie zobaczy Twojej odpowiedzi. Chyba, że podejrzy :)
  Ale, żeś niewiasta, to możesz prawić i cytować wszelką mądrość Kościoła, a on i tak tego raczej nie przełknie :)


  Dokładnie
  "Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa*. (Ga 5,22-23)
  Odpowiedz
 • Re: "Główne Prawdy Wiary", czyli karate po polsku|Agnes32 22.08.2019, 19:16

  @mariaelena
  Autor zakrył oczy plonkiem, więc nie zobaczy Twojej odpowiedzi. Chyba, że podejrzy :)
  Ale, żeś niewiasta, to możesz prawić i cytować wszelką mądrość Kościoła, a on i tak tego raczej nie przełknie :)


  Chwalisz się tym, że jesteś durniem? Tego jeszcze nie grali :D
  Odpowiedz
 • Re: "Główne Prawdy Wiary", czyli karate po polsku|Agnes32 22.08.2019, 19:17

  Chwalisz się tym, że jesteś durniem? Tego jeszcze nie grali :D


  To oczywicie do tego "mędrca od piwka".
  Odpowiedz
 • Re: "Główne Prawdy Wiary", czyli karate po polsku|Agnes32 22.08.2019, 19:19

  @mariaelena
  Autor zakrył oczy plonkiem, więc nie zobaczy Twojej odpowiedzi. Chyba, że podejrzy :)
  Ale, żeś niewiasta, to możesz prawić i cytować wszelką mądrość Kościoła, a on i tak tego raczej nie przełknie :)


  Zobaczy. On jest tak wściwbski, że sobie nie daruje. Uda, że nie widzi, a później odreaguje w innym miejscu, żeby zrekompensować sobie nadepnięcie na rozbuchane ego. Zawsze tak robi. On jest przewidywalny, jak automat.
  Odpowiedz
 • Re: "Główne Prawdy Wiary", czyli karate po polsku|mariaelena 22.08.2019, 19:20

  @mariaelena
  Autor zakrył oczy plonkiem, więc nie zobaczy Twojej odpowiedzi. Chyba, że podejrzy :)
  Ale, żeś niewiasta, to możesz prawić i cytować wszelką mądrość Kościoła, a on i tak tego raczej nie przełknie :)


  Nawet potwierdził, że pycha go unosi :)
  ,,Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!"
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook