Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Głosowałem na Prawicę

dodano: 18.10.2019, 9:42
akcje wątku: drzewko

Autor: Kermit_zaba

może umiarkowaną, ale patriotyczną.

Czyli na PiS. Wybór był prosty.

Co Konfederacja zrobiła dla Polski?

Ktoś zarzuci że PiS to nie prawica. Czy wyznacznikiem "prawicowości" jest liberalizm gospodarczy?

 • Re: Głosowałem na Prawicę|Wniosek 18.10.2019, 9:55
  "prawica «partia polityczna lub organizacja o zachowawczym programie, opierająca się na takich wartościach jak wspólnota narodowa, rodzina i własność prywatna»" Słownik PWN


  "prawica,
  zróżnicowany wewnętrznie nurt aksjologii politycznej, który głosi potrzebę ustanowienia i utrzymywania hierarchicznego ładu społecznego oraz przywiązanie do tradycji, przede wszystkim zaś akceptuje istnienie nierówności społecznych.
  Określenie to wywodzi się z okresu rewolucji francuskiej 1789–99, kiedy przedstawiciele stanu pierwszego (szlachty) i drugiego (duchowieństwa) zasiadali po prawej stronie sali parlamentarnej, a reprezentanci stanu trzeciego — po lewej; w XIX w. można utożsamić prawicę z konserwatyzmem; w XX w. do programowych postulatów społecznych prawicy zalicza się: dążenie do utworzenia z wolnego przedsiębiorstwa podstawy gospodarki, ograniczenie roli państwa w gospodarce, dążenie do maksymalnego obniżenia i spłaszczenia podatków, ideę „prawa i porządku”, uznanie dla autorytetu (rodziny, narodu, państwa), nacjonalizm (wyrażający się m.in. w negatywnym stosunku do imigrantów), rolę tradycji jako głównego spoiwa każdej wspólnoty, akcentowanie znaczenia religii i Kościoła w życiu publicznym, potępienie ateizmu oraz krytyczny stosunek do procesów modernizacyjnych; prawica to także ogólne określenie partii i ruchów politycznych, stanowiących przeciwwagę dla lewicy (przede wszystkim ugrupowania konserwatywne, chrześcijańsko-demokratyczne, konserwatywno-liberalne oraz ultraprawicowe — neofaszystowskie i skrajnie nacjonalistyczne)".

  Dla lepszej czytelności wyodrębniłem część:
  "...dążenie do utworzenia z wolnego przedsiębiorstwa podstawy gospodarki, ograniczenie roli państwa w gospodarce, dążenie do maksymalnego obniżenia i spłaszczenia podatków, ideę „prawa i porządku”, uznanie dla autorytetu (rodziny, narodu, państwa), nacjonalizm (wyrażający się m.in. w negatywnym stosunku do imigrantów), rolę tradycji jako głównego spoiwa każdej wspólnoty, akcentowanie znaczenia religii i Kościoła w życiu publicznym..."

  PiS chce w znacznym stopniu regulować gospodarkę. Podatki są wręcz monstrualne. Zalewa nas fala imigrantów. Na ulicach pozwala się manifestować zboczenia i do pewnego stopnia promować je w szkołach. W rodzinie ojciec ma niewielki autorytet, nawet klapsa nie może dać. Nie może wybrać czy dziecko pójdzie do szkoły i czego się w niej będzie uczyć. Kościół? Aborcji się nie zakazuje, o reszcie nie wspomnę...

  Czy na pewno pan głosował na prawicę? Nie bardzo. Zresztą nie nazwa się liczy. Bo jakby nawet pan nazywał ich prawicą, to nadal pozostają tym czym są...
  Odpowiedz
 • Re: Głosowałem na Prawicę|Wojo 18.10.2019, 10:06

  "prawica «partia polityczna lub organizacja o zachowawczym programie, opierająca się na takich wartościach jak wspólnota narodowa, rodzina i własność prywatna»" Słownik PWN

  "prawica,
  zróżnicowany wewnętrznie nurt aksjologii politycznej, który głosi potrzebę ustanowienia i utrzymywania hierarchicznego ładu społecznego oraz przywiązanie do tradycji, przede wszystkim zaś akceptuje istnienie nierówności społecznych.
  Określenie to ...


  ^^^
  Panie Żaba,
  dał Pan głos lewicy pobożnej(?), jak ją nazywa redaktor Michalkiewicz.
  Ja mocno wierzę w pańskie dobre intencje, ale niestety Panu i milionom innych wyborców PiSu brakło kompetencji. Polityka nie jest dla milionów, które łatwo pobudzić emocjonalnie i oszukać, ale dla silnych jednostek, które wiedzą i mają silną wolę.
  Dlatego w niebie jest monarchia, najlepszy ustrój.
  Odpowiedz
 • Re: Głosowałem na Prawicę|Wniosek 18.10.2019, 10:23

  ^^^
  Panie Żaba,
  dał Pan głos lewicy pobożnej(?), jak ją nazywa redaktor Michalkiewicz.
  Ja mocno wierzę w pańskie dobre intencje, ale niestety Panu i milionom innych wyborców PiSu brakło kompetencji. Polityka nie jest dla milionów, które łatwo pobudzić emocjonalnie i oszukać, ale dla silnych jednostek, które wiedzą i mają silną wolę ...


  Niestety większość nie myśli pojęciowo, chodzi a stereotypowo («funkcjonujący w świadomości społecznej uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości»). I tak pan Kermit sam nie wie czy głosuje na prawicę ma jednak wyrobiony stereotyp, a tym się za nos wodzi. I nie żebym miał pretensje do pana Kermita. Mam pretensje do władzy i nie tyle o samą manipulację (w cybernetycznym znaczeniu), bo można sterować kimś w dobrym kierunku, niestety kierunek jest zły.

  Zresztą sama demokracja to paskudny ustrój, a przynajmniej w takim kształcie jak nasza. Nawet jak ktoś chce zrobić coś dobrego, to ma przekonać większość, która ani się nie interesuje wszystkim co trzeba, aby zrozumieć motywacje, ani nawet nie ma na to ochoty. Nierzadko nie ma też czasu lub umiejętności.
  Odpowiedz
 • Re: Głosowałem na Prawicę|Wniosek 18.10.2019, 10:26

  Niestety większość nie myśli pojęciowo, chodzi a stereotypowo («funkcjonujący w świadomości społecznej uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości»). I tak pan Kermit sam nie wie czy głosuje na prawicę ma jednak wyrobiony stereotyp, a tym się za nos wodzi. I nie żebym miał pretensje do pana Kermita. Mam pretensje do ...


  Pierwsze zdanie powinno być bez "chodzi".
  Odpowiedz
 • Re: Głosowałem na Prawicę|Kermit_zaba 18.10.2019, 10:03
  Czy z fragmentu :
  "Określenie to wywodzi się z okresu rewolucji francuskiej 1789–99, kiedy przedstawiciele stanu pierwszego (szlachty) i drugiego (duchowieństwa) zasiadali po prawej stronie sali parlamentarnej, a reprezentanci stanu trzeciego — po lewej"
  nie wynika że mieszczanie-liberałowie to właśnie lewica?
  Odpowiedz
 • Re: Głosowałem na Prawicę|Wniosek 18.10.2019, 10:09

  Czy z fragmentu :
  "Określenie to wywodzi się z okresu rewolucji francuskiej 1789–99, kiedy przedstawiciele stanu pierwszego (szlachty) i drugiego (duchowieństwa) zasiadali po prawej stronie sali parlamentarnej, a reprezentanci stanu trzeciego — po lewej"
  nie wynika że mieszczanie-liberałowie to właśnie lewica?


  "Określenie «słowo lub wyrażenie charakteryzujące lub nazywające kogoś lub coś»
  Pojęcie «myślowe odzwierciedlenie istotnych cech przedmiotów lub zjawisk»" Słownik PWN

  Określenie, a tam tak jest napisane, to nie to samo co pojęcie. Wiele pojęć może mieć taką samą nazwę, nawet, gdy te pojęcia się istotnie różnią. Przecież teraz nie rozpoznaje się prawicy po tym, gdzie siedzi w sali parlamentarnej. Zresztą jak mniemam, istotniejsze i wtedy było, jakie poglądy ci ludzie reprezentują.

  Podobnie jest z liberalizmem. Różni ludzie i środowiska różnie go definiują.
  Odpowiedz
 • Re: Głosowałem na Prawicę|Wniosek 18.10.2019, 10:13

  "Określenie «słowo lub wyrażenie charakteryzujące lub nazywające kogoś lub coś»
  Pojęcie «myślowe odzwierciedlenie istotnych cech przedmiotów lub zjawisk»" Słownik PWN

  Określenie, a tam tak jest napisane, to nie to samo co pojęcie. Wiele pojęć może mieć taką samą nazwę, nawet, gdy te pojęcia się istotnie różnią. Przecież teraz nie rozpoznaje ...


  Poza tym jest jeszcze coś takiego jak konserwatywny liberalizm, który też może być różnie definiowany. Przy czym nie chodzi o rozumienie dosłowne, a o idiomatyczne.

  "idiom - konstrukcja językowa, której znaczenie ma charakter swoisty, tj. nie daje się wyprowadzić ze znaczenia jej poszczególnych części składowych". Wiki
  Odpowiedz
 • Re: Głosowałem na Prawicę|Piech 18.10.2019, 10:29
  Pojęcie prawicy jest martwe nie dlatego, ze umarły: "wspólnota narodowa, rodzina i własność prywatna» (choć nie mozna wykluczyć), ale dlatego, ze wartości te zostały zastąpione przez ich fasadowe idee i słuzą bardziej za (kont)rrewolucyjne slogany, niż duchowe treści...
  Odpowiedz
 • Re: Głosowałem na Prawicę|Wniosek 18.10.2019, 10:39

  Pojęcie prawicy jest martwe nie dlatego, ze umarły: "wspólnota narodowa, rodzina i własność prywatna» (choć nie mozna wykluczyć), ale dlatego, ze wartości te zostały zastąpione przez ich fasadowe idee i słuzą bardziej za (kont)rrewolucyjne slogany, niż duchowe treści...


  Co u pana w wypowiedzi znaczy "duchowa treść"? "Pojęcia" są myślowym odzwierciedleniem, a myślenie pojęciowe jest własnością intelektu. Intelekt zaś jest władzą duchową.
  Odpowiedz
 • Re: Głosowałem na Prawicę|Piech 18.10.2019, 11:04

  Co u pana w wypowiedzi znaczy "duchowa treść"? "Pojęcia" są myślowym odzwierciedleniem, a myślenie pojęciowe jest własnością intelektu. Intelekt zaś jest władzą duchową.


  Konstatacje,pytania i wątpliwości otwierają albo ... zamykają "naczynia duchowe"....

  "Ty byłeś bardziej wewnątrz mnie niż to, co we mnie było najbardziej osobiste, a zarazem wyżej nade mną, niż mogłem myślą sięgnąć kiedykolwiek», «Ty byłeś tuż przede mną, ja zaś odszedłem nawet i od samego siebie. Nie mogłem siebie odnaleźć. Jakże miałbym znaleźć Ciebie?» (Augustyn, Wyznania).
  Odpowiedz
 • Re: Głosowałem na Prawicę|Wniosek 18.10.2019, 12:03

  Konstatacje,pytania i wątpliwości otwierają albo ... zamykają "naczynia duchowe"....

  "Ty byłeś bardziej wewnątrz mnie niż to, co we mnie było najbardziej osobiste, a zarazem wyżej nade mną, niż mogłem myślą sięgnąć kiedykolwiek», «Ty byłeś tuż przede mną, ja zaś odszedłem nawet i od samego siebie. Nie mogłem siebie odnaleźć. Jakże ...


  Czyli mam rozumieć, że u pana "duchowa treść" to bełkot? Może pan rozjaśniać, albo zaciemniać. Jeśli pan do wyjaśnienia używa niezrozumiałe wyrażenia ( "naczynia duchowe"), albo tym bardziej unika wyjaśnienia, to rodzi się podejrzenie, że pan sam tego nie rozumie lub chodzi panu o to, aby pana nie rozumieć.
  Odpowiedz
 • Re: Głosowałem na Prawicę|Piech 18.10.2019, 12:59

  Czyli mam rozumieć, że u pana "duchowa treść" to bełkot? Może pan rozjaśniać, albo zaciemniać. Jeśli pan do wyjaśnienia używa niezrozumiałe wyrażenia ( "naczynia duchowe"), albo tym bardziej unika wyjaśnienia, to rodzi się podejrzenie, że pan sam tego nie rozumie lub chodzi panu o to, aby pana nie rozumieć.


  Rozmawiam ze "spiżem" więc używam spiżowego języka - albo z (tradycyjnej) litanii loretańskiej, albo z Ojców "pogranicza" (samodzielna próba byłaby nadto wulgarna, a do Tomasza nie zdążyłem i nie wyrobię się - za trudny).
  Odpowiedz
 • Re: Głosowałem na Prawicę|Wniosek 18.10.2019, 13:04

  Rozmawiam ze "spiżem" więc używam spiżowego języka - albo z (tradycyjnej) litanii loretańskiej, albo z Ojców "pogranicza" (samodzielna próba byłaby nadto wulgarna, a do Tomasza nie zdążyłem i nie wyrobię się - za trudny).


  Św. Pawła pan sobie przeczyta o mówieniu w sposób niezrozumiały... Chyba, że pan chce bełkotać i puszyć się sam przed sobą. Moje podejrzenie jest takie, że pan sam nie bardzo wie o co panu chodzi, ma pan jakieś mgliste pojęcie, ale nie na tyle jasne, aby je wyrazić w sposób konkretny.
  Odpowiedz
 • Re: Głosowałem na Prawicę|Piech 18.10.2019, 16:31

  Św. Pawła pan sobie przeczyta o mówieniu w sposób niezrozumiały... Chyba, że pan chce bełkotać i puszyć się sam przed sobą. Moje podejrzenie jest takie, że pan sam nie bardzo wie o co panu chodzi, ma pan jakieś mgliste pojęcie, ale nie na tyle jasne, aby je wyrazić w sposób ...


  Moje pojęcie jest bardziej, niż we mgle i takim pozostanie ... do czasu. A wiem to od polecanego przez Pana św. Pawła właśnie:

  "Po części bowiem tylko poznajemy,
  po części prorokujemy.

  Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
  zniknie to, co jest tylko częściowe.

  Gdy byłem dzieckiem,
  mówiłem jak dziecko,
  czułem jak dziecko,
  myślałem jak dziecko.
  Kiedy zaś stałem się mężem,
  wyzbyłem się tego, co dziecięce.

  Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
  wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz.
  Teraz poznaję po części,
  wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany."

  Takiegoż "zaćmienia" i Panu życzę, bowiem poza pokorą (przepraszam - mgłą, zaćmieniem) nie ma innej drogi do pełni wiedzy...
  Odpowiedz
 • Re: Głosowałem na Prawicę|megimegi 18.10.2019, 21:33

  Moje pojęcie jest bardziej, niż we mgle i takim pozostanie ... do czasu. A wiem to od polecanego przez Pana św. Pawła właśnie:

  "Po części bowiem tylko poznajemy,
  po części prorokujemy.

  Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
  zniknie to, co jest tylko częściowe.

  Gdy byłem dzieckiem,
  mówiłem jak dziecko,
  czułem ...


  Dla takich chwil warto żyć :)
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook