Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?

dodano: 23.05.2021, 7:00
akcje wątku: drzewko

Autor: Annbis

„Jeśli chrześcijańska jedność we wzajemnej miłości zawsze była potrzebna, to dziś jest ona bardziej nagląca niż kiedykolwiek” - to zdanie wypowiedział Papież w przesłaniu wideo z okazji Ekumenicznego Czuwania w Wigilię Pięćdziesiątnicy zorganizowanego przez Charis w anglikańskim kościele Chrystusa w Jerozolimie.

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-05/papiez-przeslanie-na-wigilie-piecdziesiatnicy-jerozolima.html

 • Re: Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?|Annbis 23.05.2021, 7:10
  „Duch Święty działa także w Kościele Bożym. A mianowicie oświeca Kościół uczący, tj. Ojca świętego z biskupami. On to daje dar nieomylności w nauczaniu, On sprawia, że prawda Boża bywa przez nich strzeżona bez uszczerbku, głoszona bez cienia błędu, że ta prawda jest przystępną dla wielkich i małych, na kształt słońca; że ta prawda mimo zmian czasu jest zawsze ta sama. Jeżeli zaś Kościół ogłasza artykuły wiary, np. o Niepokalanym Poczęciu lub o nieomylności papieża, nie tworzy nowych prawd, ale prawdy złożone w skarbcu, niby drogie kamienie szlifuje i w koronie Chrystusowej osadza”.
  Bł. Józef Sebastian Pelczar, Mowy i kazania (1877-1899), Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 1998, s.232-233.
  Odpowiedz
 • Re: Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?|Annbis 23.05.2021, 7:15

  „Duch Święty działa także w Kościele Bożym. A mianowicie oświeca Kościół uczący, tj. Ojca świętego z biskupami. On to daje dar nieomylności w nauczaniu, On sprawia, że prawda Boża bywa przez nich strzeżona bez uszczerbku, głoszona bez cienia błędu, że ta prawda jest przystępną dla wielkich i małych, na kształt ...  „prawda Boża bywa przez nich strzeżona bez uszczerbku”

  „głoszona bez cienia błędu”

  „ta prawda mimo zmian czasu jest zawsze ta sama”.

  Czy w Kościele posoborowym?
  U Bergoglia?
  Odpowiedz
 • Re: Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?|enrque111 23.05.2021, 14:15


  „prawda Boża bywa przez nich strzeżona bez uszczerbku”

  „głoszona bez cienia błędu”

  „ta prawda mimo zmian czasu jest zawsze ta sama”.

  Czy w Kościele posoborowym?
  U Bergoglia?


  Depozyt wiary jest obiektywną doktryną, nauczaną niezmiennie i bez przerwy, od samego początku. Papież ma prawo i obowiązek nauczania, przekazywania tej obiektywnej prawdy, nie ma jednak żadnego prawa przekształcania jej w jakikolwiek sposób.

  Inny bowiem jest depozyt Wiary tzn., prawd zawartych w naszej czcigodnej doktrynie i inny jest sposób w jaki się je ogłasza, zawsze jednak w tym samym sensie i w tym samym znaceniu.” (Jan XXIII, „gaude Mater Ecclesiae” – przemówienie inaugurujące SWII)
  enrque111
  Odpowiedz
 • Re: Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?|Annbis 23.05.2021, 14:46

  Depozyt wiary jest obiektywną doktryną, nauczaną niezmiennie i bez przerwy, od samego początku. Papież ma prawo i obowiązek nauczania, przekazywania tej obiektywnej prawdy, nie ma jednak żadnego prawa przekształcania jej w jakikolwiek sposób.

  „Inny bowiem jest depozyt Wiary tzn., prawd zawartych w naszej czcigodnej doktrynie i inny jest sposób w ...


  „Inny jest depozyt Wiary [...] i inny jest sposób w jaki się je ogłasza”
  - Dlaczego?
  Czy Jan XXIII zakładał, że wierni nie zrozumieją depozytu Wiary, czy jak?
  Odpowiedz
 • Re: Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?|enrque111 23.05.2021, 15:17

  „Inny jest depozyt Wiary [...] i inny jest sposób w jaki się je ogłasza”
  - Dlaczego?
  Czy Jan XXIII zakładał, że wierni nie zrozumieją depozytu Wiary, czy jak?


  Kluczowe tu jest, że „zawsze jednak w tym samym sensie i w tym samym znaczeniu” prawdy wiary mają być głoszone. Teraz bowiem, problem polega na tym, że zmienia się sens i znaczenie prawd wiary w ten sposób, że inne jest ich rozumienie, niż kiedyś. Dziś moderniści uważają np, że Kościół i owszem jest jeden, ale obejmuje "różne kręgi zbawienia", czyli w Kościele znajdują się nawet heretycy i schizmatycy, co sprzeczne jest z sensem i rozumieniem dogmatu o Kościele, który obowiązuje od prawie 2000 lat..
  enrque111
  Odpowiedz
 • Re: Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?|Annbis 23.05.2021, 15:37

  Kluczowe tu jest, że „zawsze jednak w tym samym sensie i w tym samym znaczeniu” prawdy wiary mają być głoszone. Teraz bowiem, problem polega na tym, że zmienia się sens i znaczenie prawd wiary w ten sposób, że inne jest ich rozumienie, niż kiedyś. Dziś moderniści uważają np, że Kościół ...


  Święty Sobór Watykański I tak naucza:
  Duch Święty nie po to został obiecany następcom Piotra, aby rozpowszechniali nową doktrynę z pomocą Jego Objawienia, ale aby przy Jego asystencji pobożnie strzegli i wiernie wyjaśniali Objawienie depozytu Wiary przekazanego im przez Apostołów (Sobór Watykański I, Konstytucja Dogmatyczna Pastor Aeternus, Denzinger, The Sources of Catholic Dogma, 1836).
  Odpowiedz
 • Re: Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?|Annbis 23.05.2021, 15:34

  Depozyt wiary jest obiektywną doktryną, nauczaną niezmiennie i bez przerwy, od samego początku. Papież ma prawo i obowiązek nauczania, przekazywania tej obiektywnej prawdy, nie ma jednak żadnego prawa przekształcania jej w jakikolwiek sposób.

  „Inny bowiem jest depozyt Wiary tzn., prawd zawartych w naszej czcigodnej doktrynie i inny jest sposób w ...


  Św. Paweł tak pouczał Tymoteusza: „O, Tymoteuszu, strzeż depozytu” (1 Tm 6, 20), depozytu Wiary!

  Strzeż depozytu... depozytu, który ci powierzono, a nie który sam odkryłeś. Otrzymałeś go, a nie stworzyłeś na bazie swej wiedzy. Nie jest to owoc czyjegokolwiek rozważania, ale nauczania. Nie jest on na użytek prywatny, ale przynależy do powszechnej tradycji. Nie wyszedł z ciebie, ale przyszedł do ciebie. Mając to na uwadze, nie możesz nazywać się jego autorem, ale tylko prostym nosicielem. Nie jesteś jego inicjatorem, ale jego uczniem. Nie jest twoją rzeczą nim kierować, ale twoim obowiązkiem według niego postępować (św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium, nr 21).
  Odpowiedz
 • Re: Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?|enrque111 23.05.2021, 16:42
  Przyzwolenie, a nawet aktywne uczestnictwo Franciszka w heretyckich obrzędach, jest całkowitym zaprzeczeniem odwiecznej nauki Kościoła i sprzeniewierzeniem się depozytowi wiary (depositum fidei).

  Papież Pius XI w swej encyklice "Mortalium animos" przypomniał odwieczne nauczanie Magisterium Kościoła w zakresie dzieła ewangelizacji: "Jasną rzeczą więc jest, Czcigodni Bracia, dlaczego Stolica Apostolska swym wiernym nigdy nie pozwalała, by brali udział w zjazdach niekatolickich. Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego, prawdziwego Kościoła katolickiego, od którego kiedyś, niestety, odpadli".
  enrque111
  Odpowiedz
 • Re: Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?|Annbis 23.05.2021, 19:34

  Przyzwolenie, a nawet aktywne uczestnictwo Franciszka w heretyckich obrzędach, jest całkowitym zaprzeczeniem odwiecznej nauki Kościoła i sprzeniewierzeniem się depozytowi wiary (depositum fidei).

  Papież Pius XI w swej encyklice "Mortalium animos" przypomniał odwieczne nauczanie Magisterium Kościoła w zakresie dzieła ewangelizacji: "Jasną rzeczą więc jest, Czcigodni Bracia, dlaczego Stolica Apostolska swym wiernym ...


  Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów".
  Elżbieta II jako królowa Zjednoczonego Królestwa jest najwyższym zwierzchnikiem Kościoła Anglii i protektorem Szkockiego Kościoła Prezbiteriańskiego. Jest również patronem Rady Chrześcijan i Żydów (Council of Christians and Jews, CCJ) w Zjednoczonym Królestwie.
  Czy to, takie samo zwierzchnictwo, jak - papieża?
  Novusom jest wszystko jedno, w jakim "Kościele" się modlą?
  Odpowiedz
 • Re: Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?|enrque111 23.05.2021, 20:45

  Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów".
  Elżbieta II jako królowa Zjednoczonego Królestwa jest najwyższym zwierzchnikiem Kościoła Anglii i protektorem Szkockiego Kościoła Prezbiteriańskiego. Jest również patronem Rady Chrześcijan i Żydów (Council of Christians and Jews, CCJ) w Zjednoczonym Królestwie.
  Czy to, takie samo ...


  To są biedni, pogubieni nieszczęśnicy, nie należy się z nich naigrywać, lecz cierpliwie tłumaczyć im, że błądzą...
  enrque111
  Odpowiedz
 • Re: Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?|Annbis 23.05.2021, 20:58

  To są biedni, pogubieni nieszczęśnicy, nie należy się z nich naigrywać, lecz cierpliwie tłumaczyć im, że błądzą...


  To są lenie śmierdzące. Nic nie wiedzą i nie chcą wiedzieć o wierze, którą rzekomo wyznają. Wyznają chyba tylko siłą rozpędu, bo ich w dzieciństwie ochrzczono i nauczono, że do kościoła chodzić trzeba.
  Jeśli idą do anglikańskich bożnic i jest im wszystko jedno, to ani oni "biedni", ani zasługujący na cokolwiek dobrego.
  Odpowiedz
 • Re: Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?|ℳrohny 23.05.2021, 21:01

  To są lenie śmierdzące. Nic nie wiedzą i nie chcą wiedzieć o wierze, którą rzekomo wyznają. Wyznają chyba tylko siłą rozpędu, bo ich w dzieciństwie ochrzczono i nauczono, że do kościoła chodzić trzeba.
  Jeśli idą do anglikańskich bożnic i jest im wszystko jedno, to ani oni "biedni", ani zasługujący na ...


  Sorry, Mallory. Bożnicami nazywamy żydowskie domy modlitwy. Anglikanie chodzą do kościołów (churches).
  koning van uitweiding
  Odpowiedz
 • Re: Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?|enrque111 23.05.2021, 21:19

  Sorry, Mallory. Bożnicami nazywamy żydowskie domy modlitwy. Anglikanie chodzą do kościołów (churches).


  Diabeł lubi małpować Pana Boga.
  enrque111
  Odpowiedz
 • Re: Dziś, w Święto Zesłania Ducha Świętego katolicy posoborowi pójdą za Bergogliem do anglikańskich "kościołów"?|ℳrohny 23.05.2021, 21:31

  Diabeł lubi małpować Pana Boga.


  Co to wspólnego z wyznawcami The Church of England?

  https://www.churchofengland.org
  koning van uitweiding
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook