Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Dwie strony tej samej monety

dodano: 22.10.2019, 7:52
akcje wątku: drzewko

Autor: Kermit_zaba

Komunizm i kapitalizm to dwie strony tej samej monety. NIe podoba wam się komunizm? wprowadzamy kapitalizm! Nie możecie już wytrzymać w kapitalizmie? wprowadzamy komunim!

Skądinąd wiadomo że zachodni bankierzy finansowali przewrót bolszewicki.

Oba systemy są sztuczne, wypracowane przez teoretyków - na przykład w średniowieczu przez kilkaset lat obywano się i bez kapitalizmu i bez komunizmu.

Ludziom daje się fałszywy wybór.

Tak jak w Chile: Allende chciał wprowadzić komunizm, nie udało się, ale za to zaczęto budować tam kapitalizm. Wszystko sprywatyzowano.

Obecnie w Chile są zamieszki robione przez rewolucyjnych wandali. Gdy się im uda przejąć władzę, będzie jeszcze gorzej.

Komunizm i kapitalizm to jedno zło.

 • Re: Dwie strony tej samej monety|Kermit_zaba 22.10.2019, 7:58
  Podejrzewam że teraz jak Konfederacja doszłaby do władzy, wprowadzi sztuczny, teoretyczny system zwany kapitalizmem, przez 30 lat będą tym ludzi męczyć, aż w końcu ludzie nie mający nic do stracenia zrobią reolucję maoistowską, po czym przez następne 30 lat będą tym ludzi męczyć.
  Chodzi o to, by zmieniając, nic się nie zmieniło, by w kółko tańczyły ze sobą komunizm i kapitalizm.
  Odpowiedz
 • Re: Dwie strony tej samej monety|Wniosek 22.10.2019, 8:08

  Podejrzewam że teraz jak Konfederacja doszłaby do władzy, wprowadzi sztuczny, teoretyczny system zwany kapitalizmem, przez 30 lat będą tym ludzi męczyć, aż w końcu ludzie nie mający nic do stracenia zrobią reolucję maoistowską, po czym przez następne 30 lat będą tym ludzi męczyć.
  Chodzi o to, by zmieniając, nic się ...


  Komunizm jest potępiony przez Kościół, a kapitalizm nie.

  "kapitalizm [łac.],
  system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów;" Encyklopedia PWN

  Odpowiedz
 • Re: Dwie strony tej samej monety|Kermit_zaba 22.10.2019, 8:17

  Komunizm jest potępiony przez Kościół, a kapitalizm nie.

  "kapitalizm [łac.],
  system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów;" Encyklopedia PWN


  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rerum_novarum

  Odpowiedz
 • Re: Dwie strony tej samej monety|Wniosek 22.10.2019, 8:20

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rerum_novarum


  I co pan tam znalazł takiego? Przeczytał pan Rerum Novarum? Bo ja tak.
  Odpowiedz
 • Re: Dwie strony tej samej monety|Kermit_zaba 22.10.2019, 8:33

  I co pan tam znalazł takiego? Przeczytał pan Rerum Novarum? Bo ja tak.


  Ogłaszając 15 maja 1891 roku encyklikę Rerum novarum, papież Leon XIII zyskał sobie przydomek „papieża robotników”. Encyklika opowiedziała się za chrześcijańską polityką społeczną, przy jednoczesnym odrzuceniu socjalizmu w wydaniu marksistowskim i ślepego kapitalizmu.

  Głównym wątkiem encykliki było przekonanie, że ani Kościół, ani państwo nie są w stanie samodzielnie rozwiązać trudności społecznych. Obydwa organizmy muszą ze sobą współpracować dla wspólnego dobra. Według Leona XIII zadaniem Kościoła jest wspieranie dzieła pojednania między pracodawcami i pracownikami poprzez nieustanne przypominanie praw i obowiązków wszystkich zainteresowanych.

  Według treści Rerum novarum obowiązkiem państwa jest ochrona pracownika poprzez zapewnienie mu, m.in., niedzielnego odpoczynku, minimalnej płacy czy trwałości zatrudnienia. Dokument papieski poruszył także kwestię katolickich związków pracowniczych, podkreślił znaczenie własności prywatnej i jako „magna carta” katolickiej etyki społecznej ukonstytuował się jako chrześcijańska alternatywa między „bezbożnym socjalizmem” a „krwiożerczym liberalizmem”. Rerum novarum piętnuje niepohamowany pęd za zyskiem kosztem innych, potępia przejawy gospodarczego imperializmu, ostrzega katolików przed pozornymi podobieństwami między chrześcijaństwem a socjalizmem.

  choć:
  Rerum novarum podkreśla, że socjalizm jako nauka i fenomen historycznych procesów nie jest zgodny z „prawdami wiary Kościoła katolickiego”. Wynika z tego reguła, że katolik nie może być jednocześnie prawdziwym socjalistą. Leon XIII z zapałem zwraca się przeciwko socjalistycznemu formowaniu nowego człowieka;

  TO WAŻNE:
  ostrzega, że ojcem socjalizmu kulturowego jest niepohamowany liberalizm, który prowadzi nieuchronnie do utraty wiary.
  Odpowiedz
 • Re: Dwie strony tej samej monety|Wniosek 22.10.2019, 8:34

  Ogłaszając 15 maja 1891 roku encyklikę Rerum novarum, papież Leon XIII zyskał sobie przydomek „papieża robotników”. Encyklika opowiedziała się za chrześcijańską polityką społeczną, przy jednoczesnym odrzuceniu socjalizmu w wydaniu marksistowskim i ślepego kapitalizmu.

  Głównym wątkiem encykliki było przekonanie, że ani Kościół, ani państwo nie są w stanie samodzielnie rozwiązać trudności ...


  Niech mi pan nie cytuje czyjejś (niekościelnej) interpretacji, a coś z Encykliki...
  Odpowiedz
 • Re: Dwie strony tej samej monety|Kermit_zaba 22.10.2019, 8:47

  Niech mi pan nie cytuje czyjejś (niekościelnej) interpretacji, a coś z Encykliki...


  bezwstydem zaś i nieludzkością jest uważać człowieka za narzędzie zysku i szacować go według tego; ile mogą jego mięśnie i jego siły

  na ogół jednak powinien bogaty i pracodawca pamiętać, że przy ustalaniu płacy ani Boskie ani ludzkie prawa nie pozwalają korzystać z biedy i nędzy cudzej, ani też w ogóle wyzyskiwać cudzego ubóstwa. Zbrodnią o pomstę do nieba wołającą jest pozbawiać kogoś należnej mu płacy. "Oto zapłata robotników [...] która jest zatrzymana od was, woła i wołanie ich weszło do uszu Pana Zastępów" (Jk 5,4). Wreszcie w sumieniu obowiązani są bogaci wystrzegać się, by nie robili uszczerbku w mieniu proletariuszy zarówno gwałtem, jak podstępem i lichwą, a to tym więcej, że robotnicy mniej są zdolni do samoobrony, a ich mienie im szczuplejsze, tym świętszym być powinno.
  Czyż już samo posłuszeństwo tym prawom nie mogłoby stłumić siły i źródeł walki społecznej?
  Odpowiedz
 • Re: Dwie strony tej samej monety|Wniosek 22.10.2019, 8:55

  bezwstydem zaś i nieludzkością jest uważać człowieka za narzędzie zysku i szacować go według tego; ile mogą jego mięśnie i jego siły

  na ogół jednak powinien bogaty i pracodawca pamiętać, że przy ustalaniu płacy ani Boskie ani ludzkie prawa nie pozwalają korzystać z biedy i nędzy cudzej, ani też w ...


  >bezwstydem zaś i nieludzkością jest uważać człowieka za narzędzie zysku i szacować go według tego; ile mogą jego mięśnie i jego siły

  Drogi panie, to samo się tyczy pracownika, który może pracodawcę uważać wyłącznie za narzędzie zysku i szacować go według tego ile może z niego wyciągnąć.

  Przecież nie chodzi tutaj o to, że pracodawca nie może oszacować czy zatrudnienie kogoś mu się opłaci, czy nie. Bo jakby miał zatrudnić cały zakład ludzi, którzy nie dadzą rady pracować, to i oni wkrótce stracą pracę, bo się zakład nie utrzyma na rynku...

  A czy do istoty kapitalizmu należy zatrzymywanie należytej zapłaty? Nie...

  Odpowiedz
 • Re: Dwie strony tej samej monety|Kermit_zaba 22.10.2019, 8:34

  Komunizm jest potępiony przez Kościół, a kapitalizm nie.

  "kapitalizm [łac.],
  system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów;" Encyklopedia PWN


  Jeśli chodzi o definicję to diabłę tkwi w szczegółach
  Według tej definicji od lat mamy kapitalizm, choć wredług korwinistów socjalizm
  Odpowiedz
 • Re: Dwie strony tej samej monety|Wniosek 22.10.2019, 8:37

  Jeśli chodzi o definicję to diabłę tkwi w szczegółach
  Według tej definicji od lat mamy kapitalizm, choć wredług korwinistów socjalizm


  Według tej definicji nie mamy kapitalizmu, chociażby dlatego, że większość kapitału jaki pracownik miałby za swoją pracę dostać jest pochłaniane przez państwo, a i swobody zawierania umów nie ma, bo jest kodeks pracy, gdzie swoboda jest w znacznym stopniu ograniczona.
  Odpowiedz
 • Re: Dwie strony tej samej monety|Kermit_zaba 22.10.2019, 8:45

  Według tej definicji nie mamy kapitalizmu, chociażby dlatego, że większość kapitału jaki pracownik miałby za swoją pracę dostać jest pochłaniane przez państwo, a i swobody zawierania umów nie ma, bo jest kodeks pracy, gdzie swoboda jest w znacznym stopniu ograniczona.


  I całe szczęście że przynajmniej jest kodeks pracy, a nie ma absolutnej władzy pracodawców
  Odpowiedz
 • Re: Dwie strony tej samej monety|Wniosek 22.10.2019, 8:47

  I całe szczęście że przynajmniej jest kodeks pracy, a nie ma absolutnej władzy pracodawców


  To nie pracodawcy łupią obywateli na ponad 80% ich dochodów. Tylko państwo, które dzięki takiemu stanowi rzeczy może "bohatersko" rozwiązywać problem, który stwarza.
  Odpowiedz
 • Re: Dwie strony tej samej monety|Kermit_zaba 22.10.2019, 8:51

  To nie pracodawcy łupią obywateli na ponad 80% ich dochodów. Tylko państwo, które dzięki takiemu stanowi rzeczy może "bohatersko" rozwiązywać problem, który stwarza.


  I znowu to kapitalistyczne yada yada - złe państwo itd.
  Państwa są potrzebne, walczą z przestępczością, szkoda ze nie pozwala się pańśtwom wykonywać wyoków śmierci, podczas gdy bandyci mogą takie wyroki wykonywać.
  Wy chcecie by pracownik najemny nic nie mógł powiedzieć, nie mając najmniejszych z szans z ponadnardowymi korporacjami. Juz teraz korporacje mają więcej do powiedzenia niż panśtwa!
  Więc powinniśmy zwiększać władzę państw a zmniejszać władzę korporacji.
  Odpowiedz
 • Re: Dwie strony tej samej monety|Wniosek 22.10.2019, 9:04

  I znowu to kapitalistyczne yada yada - złe państwo itd.
  Państwa są potrzebne, walczą z przestępczością, szkoda ze nie pozwala się pańśtwom wykonywać wyoków śmierci, podczas gdy bandyci mogą takie wyroki wykonywać.
  Wy chcecie by pracownik najemny nic nie mógł powiedzieć, nie mając najmniejszych z szans z ponadnardowymi korporacjami. Juz teraz ...


  "Lecz tylko pod tym warunkiem wymienione korzyści staną się rzeczywistością, jeśli prywatna własność nie będzie wyczerpywana przez nadmiar podatków i ciężarów publicznych. Władza państwowa bowiem nie może niszczyć prawa własności prywatnej, bo natura jest jego źródłem, nie wola ludzka; może tylkó jego używanie ograniczać i do dobra ogółu dostosowywać. Działałaby więc niesprawiedliwie i niegodnie, gdyby z prywatnej własności ściągała w postaci podatków więcej, niż się należy". Rerum Novarum

  Tak się składa, że dla ogromnego socjalu konieczne są niesprawiedliwe podatki, albo przez jakiś czas zadłużanie się i nie spłacanie długów

  >Wy chcecie by pracownik najemny nic nie mógł powiedzieć, nie mając najmniejszych z szans z ponadnardowymi korporacjami. Juz teraz korporacje mają więcej do powiedzenia niż panśtwa!
  Więc powinniśmy zwiększać władzę państw a zmniejszać władzę korporacji.

  To dość zaskakujący wniosek. Jeśli X chce, aby Y miał swobodę (w sprawiedliwym zakresie) zawierania umów o pracę, to X chce żeby Y nie miał nic do powiedzenia...
  Tak się niestety składa, że to prawo chroniące korporacje ustanawia państwo, a obywatele kupując korporacyjne produkty napychają im kieszenie.


  Odpowiedz
 • Re: Dwie strony tej samej monety|Kermit_zaba 22.10.2019, 9:08

  "Lecz tylko pod tym warunkiem wymienione korzyści staną się rzeczywistością, jeśli prywatna własność nie będzie wyczerpywana przez nadmiar podatków i ciężarów publicznych. Władza państwowa bowiem nie może niszczyć prawa własności prywatnej, bo natura jest jego źródłem, nie wola ludzka; może tylkó jego używanie ograniczać i do dobra ogółu dostosowywać. Działałaby ...


  Kapitalizm to poroniony sztuczny system.
  W Średniowieczu nie było kapitalizmu, wszedł wraz z protestantyzmem a zwłaszcza kalwinizmem.
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook