Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Bergoglio również stoi na straży interesów środowisk LBGT

dodano: 10.06.2019, 1:15
akcje wątku: drzewko

Autor: Annbis

"Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych uważa aborcję za integralną część „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”. WHO „opracowuje normy, narzędzia i wytyczne dotyczące zdrowia reprodukcyjnego i usług w ogóle, w szczególności aborcji i wspiera kraje w reformowaniu systemów opieki zdrowotnej”.

WHO opracowała przewodnik, który ma pomóc w realizacji trzeciego celu Agendy 2030, który ma zniwelować nierówności w dostępie do usług zdrowotnych, w tym do „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego" dzieci i młodzieży.

W dokumencie „Zdrowie seksualne i ciąża u nastolatek oraz choroby przenoszone drogą płciową (STI)” doradza się prowadzenie „edukacji zdrowotnej, poradnictwa i dostarczanie darmowych środków antykoncepcyjnych” nieletnim,  „przeszkolenie nauczycieli i pracowników służby zdrowia  w zakresie środków antykoncepcyjnych” itp. Nieletni w wieku od 15 lat mają mieć powszechny dostęp do aborcji. „Uświadamianie” na temat antykoncepcji i aborcji ma się odbywać w klubach dziecięcych i młodzieżowych m.in. Czerwonego Krzyża w sposób osłabiający tradycyjne przekonania religijne. Środki antykoncepcyjne mają być dostarczane bez powiadomienia rodziców i nauczyciele w szkołach mają propagować antykoncepcję oraz aborcję.

WHO w programie dotyczącym „Standardów edukacji seksualnej w Europie” wskazuje czego powinny być nauczane dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Na przykład dzieci w wieku od 0-4 lat powinny nauczyć się „czerpać radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, wczesnej masturbacji i poszukiwania tożsamości płciowej.” Dzieci w wieku 4 – 6 lat powinny być wprowadzane w świat „związków osób tej samej płci”, powinny nauczyć się „szacunku dla różnych norm dotyczących seksualności,” a dzieci w wieku 9 – 12 lat powinny umieć dostrzegać „różnice między tożsamością płciową a płcią biologiczną”, uczyć się o prawach seksualnych zgodnie z definicją tych praw opracowaną przez organizację aborcyjną International Planned Parenthood Federation. Piętnastolatki mają mieć zapewnione prawo do aborcji itp.

Programy opracowane przez Fundusz Ludnościowy ONZ wraz z IPPF mają być standardem w co najmniej 150  krajach na świecie.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że program „zrównoważonego rozwoju” jest popierany przez Franciszka. W dniu 1 września 2016 r. papież stwierdził w swoim komunikacie z okazji obchodów Światowego Dnia Modlitwy o ochronę  stworzenia, iż jest „zadowolony, że we wrześniu 2015 r. świat przyjął cele zrównoważonego rozwoju, oraz że w grudniu 2015 roku podpisano umowę paryską w sprawie zmian klimatu”.

W przemówieniu do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 roku, na krótko przed formalnym przyjęciem Agendy 2030 papież powiedział, że „przyjęcie Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju na światowym szczycie, który otwiera dziś będzie ważnym znakiem nadziei”.

Ojciec Święty wyrażając poparcie dla porozumienia paryskiego stwierdził, że „strony powinny podjąć działania na rzecz walki ze zmianami klimatu i promować, a także podjąć odpowiednie zobowiązania w dziedzinie praw człowieka, które są uznawane w niniejszej umowie, w celu urzeczywistnienia równości płci i równouprawnienia kobiet”. Swoje poparcie dla  Agendy wyraził także 13 grudnia 2016 r. po modlitwie Anioł Pański na placu św. Piotra.

W dniu 25 maja 2016 roku arcybiskup Jean- Marie Mupendawatu z Papieskiej Rady Pracowników Ochrony Zdrowia mówił na posiedzeniu ONZ w Genewie, bez odwoływania się do jakichkolwiek zastrzeżeń, że Stolica Apostolska popiera cele „zrównoważonego rozwoju”.

Papieska Akademia Nauk i Papieska Akademia Nauk Społecznych wydały w dniu 29 kwietnia 2015 roku wspólne oświadczenie popierając cele „zrównoważonego rozwoju”.

W dniach od 13 do 15 listopada 2015 r. Papieska Akademia Nauk i Papieska Akademii Nauk Społecznych prowadziły warsztaty pt. „Dzieci i zrównoważony rozwój: wyzwanie dla edukacji”. Podczas warsztatów omawiano jak „wykorzystywać dzieci jako agentów zmian” do realizacji założeń „zrównoważonego rozwoju”.

Zgodnie z założeniami Agendy 2030, szkoły będą miały obowiązek nauczać programu „zrównoważonego rozwoju”, a rodzice, którzy temu będą się sprzeciwiać, mogą spotkać represje".

Źródło: lifesitenews.com., voiceofthefmily.com., AS.

https://www.pch24.pl/niebezpieczne-zwiazki---zrownowazony-rozwoj-na-koscielnych-salonach,49689,i.html

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook