Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2

dodano: 18.11.2020, 9:05
akcje wątku: drzewko

Autor: Teofila (w podróży)

Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)

Znajoma pani doktor mi przesłała. Dokument przedstawia obawy przedstawicieli nauk medycznych i lekarzy dot. obowiązkowych szczepień i samej szczepionki:Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 List Otwarty do Prezydenta i Rządu RP Warszawa, 16 listopada 2020 Pan dr Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Pan dr Adam Niedzielski Minister Zdrowia Środowisko naukowców i lekarzy jakie reprezentują osoby podpisane pod tym Apelem pragnie wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów jak również zmian w materiale genetycznym człowieka. Apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby planowane w Polsce szczepienia miały wyłącznie charakter dobrowolny i aby informacja o możliwych powikłaniach i niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami była podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień i ich korzyści i zagrożeń zorganizowana została rzetelna debata publiczna. Według oświadczenia Ministra Zdrowia, pana dr Adama Niedzielskiego planowane jest zaszczepienie całej populacji dorosłych obywateli polskich, tj. 31 mln ludzi. Podana przez pana Ministra liczba świadczyła by o planach obowiązkowego szczepienia osób dorosłych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się takim planom, które byłby by naruszeniem wymogu dobrowolności, przejętym przez prawo międzynarodowe. Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 roku, jak i Konwencja o prawach człowieka i medycynie z 1997 roku, jak i art. 39 Konstytucji RP zabraniają, aby ktokolwiek, bez swej swobodnie wyrażonej zgody, był poddawany doświadczeniom lekarskim lub naukowym. Tymczasem, pośpiesznie wprowadzanie szczepionki na SARS-CoV-2 nie zostały dotąd należycie zbadane i mają cechy eksperymentu na ludzkości na wielką skalę. Po pierwsze, przygotowywane na rynek szczepionki nie zostały poddane odpowiednim testom. Dokonano próbek na niewielkiej grupie osób, których poddano obserwacji jedynie w bardzo krótkim okresie czasu. Aby w pełni ocenić skuteczność szczepionki i możliwość powikłań, potrzebny jest okres co najmniej kilku lat rzetelnych badań. Szósta zasada norymberska mówi: „Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości”. Tymczasem brak jest rzetelnej informacji oraz dowodów o spodziewanych korzyściach wynikających ze szczepień i grożących osobom zaszczepionym ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania. Pandemia „świńskiej grypy” jest dobrym przykładem, że niedostatecznie zbadane szczepionki wywołują więcej szkód niż korzyści. Przypadki narkolepsji czy innych trwałych uszkodzeń były stosunkowo częste po podaniu niesprawdzonych szczepionek na świńską grypę, a rządy niektórych państw (np. Szwecji) do dzisiaj wypłacają odszkodowanie ich ofiarom. Po drugie, nowe szczepionki proponowane nam przez Pfizer, Modernę i inne korporacje są stworzone na bazie mRNA - kwasu nukleinowego, który służy do syntezy białka. Nie są to tradycyjne szczepionki, ale substancje mogące w człowieku dokonać modyfikacji materiałem genetycznym, RNA. Tego rodzaju szczepionki są niebezpieczne. Nie wiemy bowiem jakim procesom pod ich wpływem będzie podlegało RNA w naszych komórkach. Wprowadzone mRNA w szczepionce może rekombinować z istniejącym w komórce RNA (np. lncRNA) i może to prowadzić do powstania tzw. zrekombinowanych form. Ponadto wprowadzone mRNA może reagować z RNA wirusów i bakterii w naszym organizmie. Realnym zagrożeniem dla człowieka jest to, że osoby zaszczepione będą mniej odporne na inne choroby. Jest też zagrożenie wystąpienia trwałych zmian w materiale genetycznym człowieka, co w przyszłości może prowadzić do powstania nieznanych do tej pory chorób oraz otworzyć drogę dotworzenia ludzi GMO. Szczepionki oparte o mRNA nigdy nie były stosowane u człowieka, a więc ich długoletnie skutki uboczne nie są znane. Wyniki badań na zwierzętach są niejednoznaczne i nie dają podstaw do potwierdzenia o bezpieczeństwa stosowania szczepionek mRNA lub opartych o wektory wirusowe. W związku z zasadą dobrowolności, obywatele polscy nie mogą być do szczepień zmuszani. Osoby, które na skutek namowy Ministerstwa Zdrowia poddadzą się dobrowolnie szczepieniom powinny mieć zagwarantowane świadczenia finansowe za ewentualne negatywne skutki szczepień i utratę zdrowia. Reasumując, wprowadzane obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter eksperymentu na wielką skalę. Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, na skutek masowych szczepień może więc nie tylko umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Ponadto, wywołane przez szczepionki zmiany genetyczne mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia i doprowadzić do trwałej degeneracji człowieka. Ta degeneracja może wyjść na jaw dopiero w drugim lub trzecim pokoleniu. Długofalowych skutków szczepień nie jesteśmy więc dzisiaj w stanie przewidzieć. O tych zagrożeniach społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane i o korzyściach oraz zagrożeniach powinni się móc wypowiedzieć eksperci w otwartej debacie publicznej. Na bazie rzetelnej informacji, każdy polski obywatel powinien mieć prawo do decyzji, czy przyjąć szczepionkę i nie powinien być do tego zmuszany. W przypadku dobrowolnych szczepień powinny być przewidziane gwarantowane przez rząd RP rekompensaty dla osób, które na skutek szczepień poniosą utratę na zdrowiu. My, niżej podpisani apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby planowane w Polsce szczepienia miały wyłącznie charakter dobrowolny i aby informacja o możliwych powikłaniach i niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami była podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień zorganizowana została rzetelna debata publiczna. Apelujemy ponadto, o ochronę podstawowych zasad demokracji i poszanowanie wolności wynikających z Konstytucji RP oraz podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych. Z wyrazami szacunku...


edit 30 XI 2020
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/528806-grupa-lekarzy-apeluje-do-premiera-i-prezydenta-ws-szczepien

 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 30.11.2020, 20:40

  A co robią tam nielekarze? Przecież wcale nie powinno ich być na tej liście. Oni zmniejszają jej wiarygodność.


  „Środowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentują osoby podpisane pod tym apelem..."  BTW
  Ja nie usiłuję ani Ciebie, Agnes, ani nikogo przekonywać.

  Chcesz się szczepić - szczep się, Twoja wola.

  Z dobrej woli dzielę się tym, co wydaje mi się ważne i istotne.

  Tyle.

  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Agnes32 30.11.2020, 20:45

  „Środowisko naukowców i lekarzy, jakie reprezentują osoby podpisane pod tym apelem..."

  BTW
  Ja nie usiłuję ani Ciebie, Agnes, ani nikogo przekonywać.

  Chcesz się szczepić - szczep się, Twoja wola.

  Z dobrej woli dzielę się tym, co wydaje mi się ważne i istotne.

  Tyle.


  Ja jeszcze nie wiem czy się zaszczepię. Może szczepionki zabraknie, może strach mnie obleci, może nie będę już potrzebować, a może nawet nie dożyję. Ale nie rozumiem, jak za autorytety w tej dziedzinie można uznawać filozofów, socjologów czy innych przedstawicieli nauk społecznych. Przecież oni nie wypowiadają się tutaj na temat społecznych, psychicznych czy tp. skutków szczepienia, tylko jak najbardziej fizycznych.
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 30.11.2020, 21:03

  Ja jeszcze nie wiem czy się zaszczepię. Może szczepionki zabraknie, może strach mnie obleci, może nie będę już potrzebować, a może nawet nie dożyję. Ale nie rozumiem, jak za autorytety w tej dziedzinie można uznawać filozofów, socjologów czy innych przedstawicieli nauk społecznych. Przecież oni nie wypowiadają się tutaj na temat ...


  Mówisz o tych wszystkich z tej listy, którzy przed nazwiskiem mają:

  prof. dr hab. n. med,

  dr hab. n. med.,

  dr n. med,

  lek. med.

  ??


  Dla mnie z pewnością są oni autorytetami medycznymi, tak jak moja pani doktor.
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Agnes32 30.11.2020, 21:06

  Mówisz o tych wszystkich z tej listy, którzy przed nazwiskiem mają:

  prof. dr hab. n. med,

  dr hab. n. med.,

  dr n. med,

  lek. med.

  ??

  Dla mnie z pewnością są oni autorytetami medycznymi, tak jak moja pani doktor.


  Mówię o tych, którzy robią sztuczny tłok na liście.
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 30.11.2020, 21:08

  Mówię o tych, którzy robią sztuczny tłok na liście.


  To poskreślaj ich i patrz na to co zostanie.

  Albo w ogóle ten list zignoruj, jak aż tak Cię denerwuje.
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Agnes32 30.11.2020, 21:18

  To poskreślaj ich i patrz na to co zostanie.

  Albo w ogóle ten list zignoruj, jak aż tak Cię denerwuje.


  Zaraz denerwuje. Śmieszy. Niestety, nie jest to poważne. Chociaż może i powinnam się denerwować, bo nie jest to również uczciwe. Wprowadzają ludzi w błąd. Nie każdemu zechce się sprawdzać, w czym kto się specjalizuje. Tak naprawdę nawet i lekarze nie wszyscy są tu ekspertami, a już na pewno nie dentyści. Filozofowie mogą mieć swoje zdanie w każdej dziedzinie, jak każdy z nas, ale z pozycji autorytetu mogą wypowiadać się tylko w swojej. Jak każdy z nas.
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Sebinus 18.11.2020, 21:00

  Ok, teraz się zgadza.

  I list też się zgadza ;)

  Pod listem podpisana jest osoba z tytułem profesofa - pisze, że treść listu została sprawdzona przez profesorów genetyków.

  Pytanie, kto się pod listem podpisze lub podpisał.

  Myślę, że czas pokaże.

  Dla mnie samej natomiast ten list jest wiarygodny, bo uwiarygodniła go swoim ...


  Imię nazwisko poproszę
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 21:09

  Imię nazwisko poproszę


  Zief.
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Sebinus 18.11.2020, 21:16

  Zief.


  Czyli kłamiesz
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 21:23

  Czyli kłamiesz


  Może pan pozostać przy swojej opinii.
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Sebinus 18.11.2020, 21:27

  Może pan pozostać przy swojej opinii.


  Ohhhh straszne bo wtedy sebix wygogluje ja w bazie danych NIL i zweryfikuje twoje ,,autołytety"
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Sebinus 18.11.2020, 21:15

  Robi wrażenie.

  A skąd są te cytaty, bo przecież nie z tego listu, który ja wkleiłam?...

  No, ale tego nie mógł pan przecież wiedzieć, skoro pan tego listu nie przeczytał, prawda? :)


  ,,sio precz dowód"
  Pani zapewne nie wkleiła calego,ten artykuł wziął pod lupę najgorsze i kłamliwe argumenty, najśmieszniejsze ile podpisujacych się miało specjalizacje w dziedzinie wirusów; 2
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 21:20

  ,,sio precz dowód"
  Pani zapewne nie wkleiła calego,ten artykuł wziął pod lupę najgorsze i kłamliwe argumenty, najśmieszniejsze ile podpisujacych się miało specjalizacje w dziedzinie wirusów; 2


  Znajdź se ten artykuł (cyt.) "Sochy i jej sekty" i poszukaj w nim fragmentów z tego listu...

  I przestań głowę mi zawracać, przyjacielu.
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Sebinus 18.11.2020, 21:04
  Skarbie bo drugie jak ktoś wspomniał gdzie sygnatariusze tego apelu?!
  Ktoś już przedemna o tym wspomniał.
  Przestałem czytać po 3 akapicie z tym że szczepionki nie była poddawane odpowiednim testom a to już bezczelne kłamstwo bo wystarczy 5sec wygooglic aby znaleźć rygorystyczne procedury jakie potrzebuje szczepionka aby wejść na rynek.
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 21:08

  Skarbie bo drugie jak ktoś wspomniał gdzie sygnatariusze tego apelu?!
  Ktoś już przedemna o tym wspomniał.
  Przestałem czytać po 3 akapicie z tym że szczepionki nie była poddawane odpowiednim testom a to już bezczelne kłamstwo bo wystarczy 5sec wygooglic aby znaleźć rygorystyczne procedury jakie potrzebuje szczepionka aby wejść na rynek.


  Skarbie, skoro przestałeś czytać po drugim akapicie, to przynajmniej było się nie błaźnić takim komentarzem:

  "A ten fake Sochy i jej sekty".
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook