Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2

dodano: 18.11.2020, 9:05
akcje wątku: drzewko

Autor: Teofila (w podróży)

Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)

Znajoma pani doktor mi przesłała. Dokument przedstawia obawy przedstawicieli nauk medycznych i lekarzy dot. obowiązkowych szczepień i samej szczepionki:Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 List Otwarty do Prezydenta i Rządu RP Warszawa, 16 listopada 2020 Pan dr Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Pan dr Adam Niedzielski Minister Zdrowia Środowisko naukowców i lekarzy jakie reprezentują osoby podpisane pod tym Apelem pragnie wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów jak również zmian w materiale genetycznym człowieka. Apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby planowane w Polsce szczepienia miały wyłącznie charakter dobrowolny i aby informacja o możliwych powikłaniach i niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami była podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień i ich korzyści i zagrożeń zorganizowana została rzetelna debata publiczna. Według oświadczenia Ministra Zdrowia, pana dr Adama Niedzielskiego planowane jest zaszczepienie całej populacji dorosłych obywateli polskich, tj. 31 mln ludzi. Podana przez pana Ministra liczba świadczyła by o planach obowiązkowego szczepienia osób dorosłych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się takim planom, które byłby by naruszeniem wymogu dobrowolności, przejętym przez prawo międzynarodowe. Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 roku, jak i Konwencja o prawach człowieka i medycynie z 1997 roku, jak i art. 39 Konstytucji RP zabraniają, aby ktokolwiek, bez swej swobodnie wyrażonej zgody, był poddawany doświadczeniom lekarskim lub naukowym. Tymczasem, pośpiesznie wprowadzanie szczepionki na SARS-CoV-2 nie zostały dotąd należycie zbadane i mają cechy eksperymentu na ludzkości na wielką skalę. Po pierwsze, przygotowywane na rynek szczepionki nie zostały poddane odpowiednim testom. Dokonano próbek na niewielkiej grupie osób, których poddano obserwacji jedynie w bardzo krótkim okresie czasu. Aby w pełni ocenić skuteczność szczepionki i możliwość powikłań, potrzebny jest okres co najmniej kilku lat rzetelnych badań. Szósta zasada norymberska mówi: „Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości”. Tymczasem brak jest rzetelnej informacji oraz dowodów o spodziewanych korzyściach wynikających ze szczepień i grożących osobom zaszczepionym ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania. Pandemia „świńskiej grypy” jest dobrym przykładem, że niedostatecznie zbadane szczepionki wywołują więcej szkód niż korzyści. Przypadki narkolepsji czy innych trwałych uszkodzeń były stosunkowo częste po podaniu niesprawdzonych szczepionek na świńską grypę, a rządy niektórych państw (np. Szwecji) do dzisiaj wypłacają odszkodowanie ich ofiarom. Po drugie, nowe szczepionki proponowane nam przez Pfizer, Modernę i inne korporacje są stworzone na bazie mRNA - kwasu nukleinowego, który służy do syntezy białka. Nie są to tradycyjne szczepionki, ale substancje mogące w człowieku dokonać modyfikacji materiałem genetycznym, RNA. Tego rodzaju szczepionki są niebezpieczne. Nie wiemy bowiem jakim procesom pod ich wpływem będzie podlegało RNA w naszych komórkach. Wprowadzone mRNA w szczepionce może rekombinować z istniejącym w komórce RNA (np. lncRNA) i może to prowadzić do powstania tzw. zrekombinowanych form. Ponadto wprowadzone mRNA może reagować z RNA wirusów i bakterii w naszym organizmie. Realnym zagrożeniem dla człowieka jest to, że osoby zaszczepione będą mniej odporne na inne choroby. Jest też zagrożenie wystąpienia trwałych zmian w materiale genetycznym człowieka, co w przyszłości może prowadzić do powstania nieznanych do tej pory chorób oraz otworzyć drogę dotworzenia ludzi GMO. Szczepionki oparte o mRNA nigdy nie były stosowane u człowieka, a więc ich długoletnie skutki uboczne nie są znane. Wyniki badań na zwierzętach są niejednoznaczne i nie dają podstaw do potwierdzenia o bezpieczeństwa stosowania szczepionek mRNA lub opartych o wektory wirusowe. W związku z zasadą dobrowolności, obywatele polscy nie mogą być do szczepień zmuszani. Osoby, które na skutek namowy Ministerstwa Zdrowia poddadzą się dobrowolnie szczepieniom powinny mieć zagwarantowane świadczenia finansowe za ewentualne negatywne skutki szczepień i utratę zdrowia. Reasumując, wprowadzane obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter eksperymentu na wielką skalę. Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, na skutek masowych szczepień może więc nie tylko umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Ponadto, wywołane przez szczepionki zmiany genetyczne mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia i doprowadzić do trwałej degeneracji człowieka. Ta degeneracja może wyjść na jaw dopiero w drugim lub trzecim pokoleniu. Długofalowych skutków szczepień nie jesteśmy więc dzisiaj w stanie przewidzieć. O tych zagrożeniach społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane i o korzyściach oraz zagrożeniach powinni się móc wypowiedzieć eksperci w otwartej debacie publicznej. Na bazie rzetelnej informacji, każdy polski obywatel powinien mieć prawo do decyzji, czy przyjąć szczepionkę i nie powinien być do tego zmuszany. W przypadku dobrowolnych szczepień powinny być przewidziane gwarantowane przez rząd RP rekompensaty dla osób, które na skutek szczepień poniosą utratę na zdrowiu. My, niżej podpisani apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby planowane w Polsce szczepienia miały wyłącznie charakter dobrowolny i aby informacja o możliwych powikłaniach i niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami była podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień zorganizowana została rzetelna debata publiczna. Apelujemy ponadto, o ochronę podstawowych zasad demokracji i poszanowanie wolności wynikających z Konstytucji RP oraz podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych. Z wyrazami szacunku...


edit 30 XI 2020
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/528806-grupa-lekarzy-apeluje-do-premiera-i-prezydenta-ws-szczepien

 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |kandydat 18.11.2020, 19:40

  OK, może coś pomyliłam.

  Ale i tak uważam, że zamiast hurra-optymizmu wględem tej szczepionki - warto poznać te bardziej ostrożne, a nawet pełne obaw opinie lekarzy.


  Gdy Louis Pasteur szczepił pierwszą osobę przeciw wściekliźnie, też szliśmy wąską i nową ścieżką. Czytałem lata temu książkę „Łowcy mikrobów”. Jak pani znajdzie w jakiejś bibliotece albo antykwariacie, proszę przeczytać. Ciekawa i napisana w przystępny sposób, dla każdego.
  Nie szkoda mi czasu na sen. | 𝒱𝒾𝓋𝒶𝓁𝒹𝒾. Przeglądarka ma znaczenie.
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 20:13

  Gdy Louis Pasteur szczepił pierwszą osobę przeciw wściekliźnie, też szliśmy wąską i nową ścieżką. Czytałem lata temu książkę „Łowcy mikrobów”. Jak pani znajdzie w jakiejś bibliotece albo antykwariacie, proszę przeczytać. Ciekawa i napisana w przystępny sposób, dla każdego.


  Wiele odkryć i nowych wynalazków budzi obawy.
  I wiele tych obaw okazuje się później bezpodstawnych.
  Ale są też takie, które okazują się prawdziwe.

  O książce słyszałam, ale pewnie nie będę miała czasu jej przeczytać - za długą mam listę lektur do przeczytania.

  A jeśli idzie o medycynę, szczepienia etc. - to w tej dziedzinie zdaję się na moją panią doktor.

  Jak na razie zawsze dobrze na tym wychodziłam :)
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |kandydat 18.11.2020, 20:24

  Wiele odkryć i nowych wynalazków budzi obawy.
  I wiele tych obaw okazuje się później bezpodstawnych.
  Ale są też takie, które okazują się prawdziwe.

  O książce słyszałam, ale pewnie nie będę miała czasu jej przeczytać - za długą mam listę lektur do przeczytania.

  A jeśli idzie o medycynę, szczepienia etc. - to w ...


  Ja się zdawałem w wielu kwestiach na lekarza, pod którego opieką byłem od 1995, a który doszedł do tytułu profesora, pracując na uniwerku medycznym w moim mieście od wielu lat. Niestety odszedł nagle z powodu nowego koronawirusa mając 74 lata.
  Nie szkoda mi czasu na sen. | 𝒱𝒾𝓋𝒶𝓁𝒹𝒾. Przeglądarka ma znaczenie.
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 20:37

  Ja się zdawałem w wielu kwestiach na lekarza, pod którego opieką byłem od 1995, a który doszedł do tytułu profesora, pracując na uniwerku medycznym w moim mieście od wielu lat. Niestety odszedł nagle z powodu nowego koronawirusa mając 74 lata.


  Ja mam raczej kiepskie doświadczenia z profesorami.
  Jeden kiedyś w ramach słono płatnej prywatnej wizyty reklamował mi swoje książki i polecał ich zakup.
  To była moja pierwsza i ostatnia wizyta u niego.
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Zawistowski 18.11.2020, 13:25
  czy mogę poprosić o źródło?
  Zaskoczył mnie brak sygnatariuszy
  "Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa*. (Ga 5,22-23)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 15:00

  czy mogę poprosić o źródło?
  Zaskoczył mnie brak sygnatariuszy


  >czy mogę poprosić o źródło?


  Nu, nie bardzo, bo dostałam to drogą prywatną.
  Ale może być kolega (o ile mogę tak powiedzieć;) pewien, że sygnatariusze się tam podpisali i adresaci dostaną ten list łącznie z nazwiskami sygnatariuszy ;)

  A i pewnie będzie też gdzieś w sieci, ale na razie to świeża sprawa.

  Co mi się wydaje warte uwagi tutaj - to obawy specjalistów dot. tej szczepionki.

  Trochę po linii tego, co wklejał tu ostatnio Wadens:
  https://www.fronda.pl/forum/jak-dzialaja-i-czym-groza-szczepionki-genetyczne,103252.html

  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 30.11.2020, 18:25

  czy mogę poprosić o źródło?
  Zaskoczył mnie brak sygnatariuszy  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/528806-grupa-lekarzy-apeluje-do-premiera-i-prezydenta-ws-szczepien
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Sebinus 18.11.2020, 19:17
  A ten fake Sochy i jej sekty
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Duinne 18.11.2020, 19:33

  A ten fake Sochy i jej sekty


  Nie mieszkam w PL wiec dalam sie nabrac (bez sprawdzenia) na informacje, ze szczepienie na Covid ma byc obowiazkowe w Polsce. Ale skoro nie ma mowy o obowiazkowym szczepieniu na Covid, to wydaje sie tym bardziej oczywiste, ze ten list to fake, nic takiego nie istnieje i nie zostalo podpisane przez zadnych "naukowcow". Argumenty tam poruszane na temat wplywu na DNA itp to nie moja dzialka, wiec jakby ktos mogby zalinkowac jakis debunk ze zrodla z prawdziwego zdarzenia, to bede wdzieczna.
  I’ll be in the way guys yell when they’re mad an’—I’ll be in the way kids laugh when they’re hungry n’ they know supper’s ready. An’ when our folks eat the stuff they raise an’ live in the houses they build - J. Steinbeck "The Grapes of Wrath"
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 19:45

  Nie mieszkam w PL wiec dalam sie nabrac (bez sprawdzenia) na informacje, ze szczepienie na Covid ma byc obowiazkowe w Polsce. Ale skoro nie ma mowy o obowiazkowym szczepieniu na Covid, to wydaje sie tym bardziej oczywiste, ze ten list to fake, nic takiego nie istnieje i nie zostalo podpisane ...


  Przede wszystkim to dała się pani nabrać (po raz kolejny, nawiasem mówiąc) na "link z pewnego źródła" i na "informację", która jest pani bardzo na rękę.

  Problem w tym, że to "pewne źródło" omawia jakiś inny list, nie ten, który jest przedmiotem tego wątku.
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Duinne 18.11.2020, 19:53

  Przede wszystkim to dała się pani nabrać (po raz kolejny, nawiasem mówiąc) na "link z pewnego źródła" i na "informację", która jest pani bardzo na rękę.

  Problem w tym, że to "pewne źródło" omawia jakiś inny list, nie ten, który jest przedmiotem tego wątku.


  O jakich linkach pani teraz pisze?
  Dalam sie nabrac na informacje zawarta w tym liscie, ze szczepienie ma byc obowiazkowe - a jak juz pare osob tu napisalo - nie ma takiego przymusu w Polsce.
  I’ll be in the way guys yell when they’re mad an’—I’ll be in the way kids laugh when they’re hungry n’ they know supper’s ready. An’ when our folks eat the stuff they raise an’ live in the houses they build - J. Steinbeck "The Grapes of Wrath"
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 19:55

  O jakich linkach pani teraz pisze?
  Dalam sie nabrac na informacje zawarta w tym liscie, ze szczepienie ma byc obowiazkowe - a jak juz pare osob tu napisalo - nie ma takiego przymusu w Polsce.


  A o jakim liście pani pisze powyżej:

  > wydaje sie tym bardziej oczywiste, ze ten list to fake, nic takiego nie istnieje i nie zostalo podpisane przez zadnych "naukowcow"

  ?


  Jaki list "to fake" i nic takiego nie istnieje?
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Duinne 18.11.2020, 19:57

  A o jakim liście pani pisze powyżej:

  > wydaje sie tym bardziej oczywiste, ze ten list to fake, nic takiego nie istnieje i nie zostalo podpisane przez zadnych "naukowcow"

  ?

  Jaki list "to fake" i nic takiego nie istnieje?


  Czy pani sie dobrze czuje?
  I’ll be in the way guys yell when they’re mad an’—I’ll be in the way kids laugh when they’re hungry n’ they know supper’s ready. An’ when our folks eat the stuff they raise an’ live in the houses they build - J. Steinbeck "The Grapes of Wrath"
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 20:02

  Czy pani sie dobrze czuje?


  Jak najbardziej.

  Więc jakiego listu tyczą się te pani słowa:
  >> wydaje sie tym bardziej oczywiste, ze ten list to fake, nic takiego nie istnieje i nie zostalo podpisane przez zadnych "naukowcow"  A propos obowiązkowych szczepień:

  "Adam Niedzielski odpowiedział także na pytanie odnośnie szczepionki. Minister zdrowia zdementował pogłoskę, że rząd zamierza wprowadzić obowiązek przyjmowania szczepionki na COVID-19. Podkreślił jednak, że Polacy będą namawiani do wyrażenia zgody na takie rozwiązanie".

  https://www.o2.pl/informacje/najgorsze-za-nami-minister-zdrowia-o-covid-19-w-polsce-6576615958469376a


  "Co ze szczepionkami na koronawirusa? Minister Adam Niedzielski wyjaśnił, że rząd przygotowuje się do zakupienia preparatów dla wszystkich obywateli. Przygotowania trwają jednakowo pod kątem magazynowania szczepionek, jak i pod kątem logistycznym. Rząd chce bowiem sprawnie przetransportować produkt zwalczający COVID-19 po całym kraju, jak tylko preparat się już pojawi nad Wisłą.
  Tutaj chciałem od razu zdementować: nie będzie obowiązku, nie będzie przymusu [szczepienia się - red.]. Ale będziemy do tego namawiali - zapowiedział szef resortu zdrowia"

  https://www.money.pl/gospodarka/koronawirus-w-polsce-minister-zdrowia-mowi-o-stabilizacji-sytuacji-epidemicznej-6576592938519200a.html
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 20:41

  Jak najbardziej.

  Więc jakiego listu tyczą się te pani słowa:
  >> wydaje sie tym bardziej oczywiste, ze ten list to fake, nic takiego nie istnieje i nie zostalo podpisane przez zadnych "naukowcow"

  A propos obowiązkowych szczepień:

  "Adam Niedzielski odpowiedział także na pytanie odnośnie szczepionki. Minister zdrowia zdementował pogłoskę, że rząd zamierza ...


  Dla ułatwienia dodam, że pani słowa:


  >> wydaje sie tym bardziej oczywiste, ze ten list to fake, nic takiego nie istnieje i nie zostalo podpisane przez zadnych "naukowcow"


  mogły dotyczyć:

  a. listu wklejonego przeze mnie w poście otwierającym ten wątek,

  b. listu omawianego i cytowanego na stronie, do której link podał Sebinus.


  Przy czym nie da się ukryć, że są to dwa różne listy...
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook