Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2

dodano: 18.11.2020, 9:05
akcje wątku: drzewko

Autor: Teofila (w podróży)

Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)

Znajoma pani doktor mi przesłała. Dokument przedstawia obawy przedstawicieli nauk medycznych i lekarzy dot. obowiązkowych szczepień i samej szczepionki:Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 List Otwarty do Prezydenta i Rządu RP Warszawa, 16 listopada 2020 Pan dr Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Pan dr Adam Niedzielski Minister Zdrowia Środowisko naukowców i lekarzy jakie reprezentują osoby podpisane pod tym Apelem pragnie wyrazić zaniepokojenie perspektywą masowych szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 szczepionkami, które nie zostały właściwie zbadane i których zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów jak również zmian w materiale genetycznym człowieka. Apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby planowane w Polsce szczepienia miały wyłącznie charakter dobrowolny i aby informacja o możliwych powikłaniach i niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami była podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień i ich korzyści i zagrożeń zorganizowana została rzetelna debata publiczna. Według oświadczenia Ministra Zdrowia, pana dr Adama Niedzielskiego planowane jest zaszczepienie całej populacji dorosłych obywateli polskich, tj. 31 mln ludzi. Podana przez pana Ministra liczba świadczyła by o planach obowiązkowego szczepienia osób dorosłych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się takim planom, które byłby by naruszeniem wymogu dobrowolności, przejętym przez prawo międzynarodowe. Zarówno Kodeks norymberski z 1947 roku, jak i Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1976 roku, jak i Konwencja o prawach człowieka i medycynie z 1997 roku, jak i art. 39 Konstytucji RP zabraniają, aby ktokolwiek, bez swej swobodnie wyrażonej zgody, był poddawany doświadczeniom lekarskim lub naukowym. Tymczasem, pośpiesznie wprowadzanie szczepionki na SARS-CoV-2 nie zostały dotąd należycie zbadane i mają cechy eksperymentu na ludzkości na wielką skalę. Po pierwsze, przygotowywane na rynek szczepionki nie zostały poddane odpowiednim testom. Dokonano próbek na niewielkiej grupie osób, których poddano obserwacji jedynie w bardzo krótkim okresie czasu. Aby w pełni ocenić skuteczność szczepionki i możliwość powikłań, potrzebny jest okres co najmniej kilku lat rzetelnych badań. Szósta zasada norymberska mówi: „Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać znaczenia korzyści eksperymentu dla ludzkości”. Tymczasem brak jest rzetelnej informacji oraz dowodów o spodziewanych korzyściach wynikających ze szczepień i grożących osobom zaszczepionym ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania. Pandemia „świńskiej grypy” jest dobrym przykładem, że niedostatecznie zbadane szczepionki wywołują więcej szkód niż korzyści. Przypadki narkolepsji czy innych trwałych uszkodzeń były stosunkowo częste po podaniu niesprawdzonych szczepionek na świńską grypę, a rządy niektórych państw (np. Szwecji) do dzisiaj wypłacają odszkodowanie ich ofiarom. Po drugie, nowe szczepionki proponowane nam przez Pfizer, Modernę i inne korporacje są stworzone na bazie mRNA - kwasu nukleinowego, który służy do syntezy białka. Nie są to tradycyjne szczepionki, ale substancje mogące w człowieku dokonać modyfikacji materiałem genetycznym, RNA. Tego rodzaju szczepionki są niebezpieczne. Nie wiemy bowiem jakim procesom pod ich wpływem będzie podlegało RNA w naszych komórkach. Wprowadzone mRNA w szczepionce może rekombinować z istniejącym w komórce RNA (np. lncRNA) i może to prowadzić do powstania tzw. zrekombinowanych form. Ponadto wprowadzone mRNA może reagować z RNA wirusów i bakterii w naszym organizmie. Realnym zagrożeniem dla człowieka jest to, że osoby zaszczepione będą mniej odporne na inne choroby. Jest też zagrożenie wystąpienia trwałych zmian w materiale genetycznym człowieka, co w przyszłości może prowadzić do powstania nieznanych do tej pory chorób oraz otworzyć drogę dotworzenia ludzi GMO. Szczepionki oparte o mRNA nigdy nie były stosowane u człowieka, a więc ich długoletnie skutki uboczne nie są znane. Wyniki badań na zwierzętach są niejednoznaczne i nie dają podstaw do potwierdzenia o bezpieczeństwa stosowania szczepionek mRNA lub opartych o wektory wirusowe. W związku z zasadą dobrowolności, obywatele polscy nie mogą być do szczepień zmuszani. Osoby, które na skutek namowy Ministerstwa Zdrowia poddadzą się dobrowolnie szczepieniom powinny mieć zagwarantowane świadczenia finansowe za ewentualne negatywne skutki szczepień i utratę zdrowia. Reasumując, wprowadzane obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter eksperymentu na wielką skalę. Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, na skutek masowych szczepień może więc nie tylko umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Ponadto, wywołane przez szczepionki zmiany genetyczne mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia i doprowadzić do trwałej degeneracji człowieka. Ta degeneracja może wyjść na jaw dopiero w drugim lub trzecim pokoleniu. Długofalowych skutków szczepień nie jesteśmy więc dzisiaj w stanie przewidzieć. O tych zagrożeniach społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane i o korzyściach oraz zagrożeniach powinni się móc wypowiedzieć eksperci w otwartej debacie publicznej. Na bazie rzetelnej informacji, każdy polski obywatel powinien mieć prawo do decyzji, czy przyjąć szczepionkę i nie powinien być do tego zmuszany. W przypadku dobrowolnych szczepień powinny być przewidziane gwarantowane przez rząd RP rekompensaty dla osób, które na skutek szczepień poniosą utratę na zdrowiu. My, niżej podpisani apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby planowane w Polsce szczepienia miały wyłącznie charakter dobrowolny i aby informacja o możliwych powikłaniach i niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami była podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień zorganizowana została rzetelna debata publiczna. Apelujemy ponadto, o ochronę podstawowych zasad demokracji i poszanowanie wolności wynikających z Konstytucji RP oraz podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych. Z wyrazami szacunku...


edit 30 XI 2020
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/528806-grupa-lekarzy-apeluje-do-premiera-i-prezydenta-ws-szczepien

 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Annbis 18.11.2020, 9:48

  Za późno.
  Mózgi wyprane.
  Jeszcze trochę przytrzymają ludzi w domach i stadnie pójdą wszyscy na szczepienia. Już przebierają nogami, kiedy wreszcie one się zaczną.
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Duinne 18.11.2020, 12:07
  Abstrahujac od tej konkretnej szczepionki, w ogole "obowiazkowe szczepienia" to nieporozumienie. Jak oni sobie to wyobrazaja - beda refuznikow wiazac i administrowac szczepionke, wczesniej wywazywszy drzwi lomem? Zadaniem panstwa jest przede wszystkim wlasciwa decyzja co do szczepionki, podjeta na solidnych przeslankach, a nastepnie przeprowadzenie kampanii uswiadamiania w ten sposob, zeby spoleczenstwo w pelni (a przynajmniej w koniecznej wiekszosci) do szczepienia przekonac. Jesli decyzja jest podjeta w oparciu o solidna podstawe i dowody, to przekonanie nie powinno byc trudne.
  I’ll be in the way guys yell when they’re mad an’—I’ll be in the way kids laugh when they’re hungry n’ they know supper’s ready. An’ when our folks eat the stuff they raise an’ live in the houses they build - J. Steinbeck "The Grapes of Wrath"
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Miecz Damoklesa 18.11.2020, 12:50

  Abstrahujac od tej konkretnej szczepionki, w ogole "obowiazkowe szczepienia" to nieporozumienie. Jak oni sobie to wyobrazaja - beda refuznikow wiazac i administrowac szczepionke, wczesniej wywazywszy drzwi lomem? Zadaniem panstwa jest przede wszystkim wlasciwa decyzja co do szczepionki, podjeta na solidnych przeslankach, a nastepnie przeprowadzenie kampanii uswiadamiania w ten sposob, zeby spoleczenstwo ...


  Jasne. Sochisci i ziebianie z pewnoscia rozwaza wszystkie racjonalne argumenty i dadza sie przekonac.
  ***** *** | Nie będą nas strugacze mebli pouczać w kwestiach światopoglądowych.
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 15:02

  Abstrahujac od tej konkretnej szczepionki, w ogole "obowiazkowe szczepienia" to nieporozumienie. Jak oni sobie to wyobrazaja - beda refuznikow wiazac i administrowac szczepionke, wczesniej wywazywszy drzwi lomem? Zadaniem panstwa jest przede wszystkim wlasciwa decyzja co do szczepionki, podjeta na solidnych przeslankach, a nastepnie przeprowadzenie kampanii uswiadamiania w ten sposob, zeby spoleczenstwo ...


  >Jak oni sobie to wyobrazaja - beda refuznikow wiazac i administrowac szczepionke, wczesniej wywazywszy drzwi lomem?


  Akurat to, jak mi się wydaje, nie jest trudne do przeprowadzenia.

  Wystarczy zobowiązać pracodawców (choćby tylko tych państwowych), żeby wymagali od pracowników przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu.


  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Duinne 18.11.2020, 18:38

  >Jak oni sobie to wyobrazaja - beda refuznikow wiazac i administrowac szczepionke, wczesniej wywazywszy drzwi lomem?

  Akurat to, jak mi się wydaje, nie jest trudne do przeprowadzenia.

  Wystarczy zobowiązać pracodawców (choćby tylko tych państwowych), żeby wymagali od pracowników przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu.


  A jak nie pokaza, to beda zwalniac z pracy? Na jakiej podstawie?
  I’ll be in the way guys yell when they’re mad an’—I’ll be in the way kids laugh when they’re hungry n’ they know supper’s ready. An’ when our folks eat the stuff they raise an’ live in the houses they build - J. Steinbeck "The Grapes of Wrath"
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 18:46

  A jak nie pokaza, to beda zwalniac z pracy? Na jakiej podstawie?


  Jak się chce, to podstawa się znajdzie.

  Jak to kiedyś powiedział urzędnik państwowy na oficjalnym szkoleniu, przemawiając ze sceny do dużego gremium:

  "moi mistrzowie uczyli mnie: prawo jest po to, żeby je interpretować po swojemu, albo omijać szerokim łukiem".

  I np. wyrok ws Owsiaka dokładnie to ilustruje.
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |ᵖⁱˢᵐᵃᶜ (libek, lubliner) 18.11.2020, 18:42

  >Jak oni sobie to wyobrazaja - beda refuznikow wiazac i administrowac szczepionke, wczesniej wywazywszy drzwi lomem?

  Akurat to, jak mi się wydaje, nie jest trudne do przeprowadzenia.

  Wystarczy zobowiązać pracodawców (choćby tylko tych państwowych), żeby wymagali od pracowników przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu.


  Z tym, że w Polsce jest wielu niepracujących z różnych powodów. Rencistom wstrzymają wypłatę rent?
  „Nie paliłeś dawniej tyle co dziś. Zapałka ci drży, nielekko nam iść”.
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 18:48

  Z tym, że w Polsce jest wielu niepracujących z różnych powodów. Rencistom wstrzymają wypłatę rent?


  Raczej nie.

  I raczej oczywiste jest, że wszystkich przymusić się nie da.

  Ale narzędzia, żeby zmusić przynajmniej część na pewno by się znalazły.  Choć ja mam cały czas nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie.

  Bo szczepić się nie mam zamiaru.
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Agnes32 18.11.2020, 12:12
  Zdaje się, że "obowiązek" tych szczepień istnieje tylko w histerycznych konfabulacjach pewnej grupy spanikowanych ludzi. Albo w wyobraźni fanatyków strony przeciwnej. Oficjalnie nie ma o czymś takim mowy.
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Katinka 18.11.2020, 12:56

  Zdaje się, że "obowiązek" tych szczepień istnieje tylko w histerycznych konfabulacjach pewnej grupy spanikowanych ludzi. Albo w wyobraźni fanatyków strony przeciwnej. Oficjalnie nie ma o czymś takim mowy.


  Nie ma w PL infrastruktury by zaszczepić ~32 mln osób. I faktem jest, że nikt o przymusie nie mówi.
  Nie bój się wielkiego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi. ~David Lloyd George
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Duinne 18.11.2020, 13:04

  Nie ma w PL infrastruktury by zaszczepić ~32 mln osób. I faktem jest, że nikt o przymusie nie mówi.


  W takim razie po co siac histerie o przymusowych szczepieniach?
  I’ll be in the way guys yell when they’re mad an’—I’ll be in the way kids laugh when they’re hungry n’ they know supper’s ready. An’ when our folks eat the stuff they raise an’ live in the houses they build - J. Steinbeck "The Grapes of Wrath"
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 15:03

  Zdaje się, że "obowiązek" tych szczepień istnieje tylko w histerycznych konfabulacjach pewnej grupy spanikowanych ludzi. Albo w wyobraźni fanatyków strony przeciwnej. Oficjalnie nie ma o czymś takim mowy.


  Dlaczego więc pojawiają się informacje o umowie na zakup 31 mln. dawek szczepionki?

  A takie informacje widziałam na różnych stronach i - o ile dobrze pamiętam - wypowiadał się na ten temat minister zdrowia.
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Agnes32 18.11.2020, 17:58

  Dlaczego więc pojawiają się informacje o umowie na zakup 31 mln. dawek szczepionki?

  A takie informacje widziałam na różnych stronach i - o ile dobrze pamiętam - wypowiadał się na ten temat minister zdrowia.


  Nawet jeśli tak jest, chociaż ja nigdzie się z tym nie spotkałam, to i tak byłoby tylko dla połowy dorosłych obywateli, bo przecież potrzebne będą dwie dawki. A będą i tacy, którzy zechcą zaszczepić dzieci i nie będzie to pewnie zabronione.
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |kandydat 18.11.2020, 18:05

  Dlaczego więc pojawiają się informacje o umowie na zakup 31 mln. dawek szczepionki?

  A takie informacje widziałam na różnych stronach i - o ile dobrze pamiętam - wypowiadał się na ten temat minister zdrowia.


  Ostatnie info jakie było: zakup 20 mln szczepionek Pfizera w ramach UE, pozwalające na zaszczepienie 10 mln osób (szczepi się 2 razy). Termin: wiosna 2021.
  Nie szkoda mi czasu na sen. | 𝒱𝒾𝓋𝒶𝓁𝒹𝒾. Przeglądarka ma znaczenie.
  Odpowiedz
 • Re: Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 |Teofila (w podróży) 18.11.2020, 18:52

  Ostatnie info jakie było: zakup 20 mln szczepionek Pfizera w ramach UE, pozwalające na zaszczepienie 10 mln osób (szczepi się 2 razy). Termin: wiosna 2021.


  OK, może coś pomyliłam.

  Ale i tak uważam, że zamiast hurra-optymizmu wględem tej szczepionki - warto poznać te bardziej ostrożne, a nawet pełne obaw opinie lekarzy.
  Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu (Rz 6,7)
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook