Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Antypolonizm?! Toż to spiskowe teorie "antysemitów"!!!

dodano: 9.09.2018, 18:41
akcje wątku: drzewko"Messanger" - pismo żydomasońskiej elitarnejorganizacji syjonistycznej - B-nai-
B-rith, donosiło:

"Polacy wymordowali większość Żydów."

A. M. Dershowitz w swym "bestsellerze" pt. "Chutzpah", opublikowanym w 1991
roku stwierdza:

Czego nie dokonała armia nazistowska - uczynienia Polski wolnej od Żydów -
udało się dokończyć Polakom. O polskim współudziale nie dowiesz się
zwiedzając muzeum."

* * *

Fohman - dyrektor B-nai-B-rith, w 1993 roku wydał broszurę poświęconą
ratowaniu Żydów duńskich, gdzie świat dowiedział się:

"Tam gdzie się urodziłem, w Polsce, Żydzi nie mieli tyle szczęścia.
Pięćdziesiąt lat temu polski rząd nie powstrzymał metodycznej likwidacji
żydowskiej społeczności w Polsce."

* * *

"The Christian News" (14.XI.1994 r.) w związku z opublikowaną w USA książką
amerykańskiego dziennikarza Johna Sacka: "The Wrath of Solomon" - o
powojennym obozie zagłady Niemców, Ślązaków, folksdojczów w Świętochłowicach
na Śląsku - pisze o polskim holokauście na Niemcach. Jak wiadowmo,
zwyrodniałym sadystą i mordercą uwięzionych był komendant obozu Żyd Salomon
Morel. John Sack w innej książce: "Oko za oko" dokumentuje zemstę Żydów na
Niemcach w kilku innych obozach w latach 1945-1949.

* * *

"Prentice Hall" - wydawnictwo amerykańskie, w opublikowanym w 1993
roku "Przewodniku po Polsce" tak oto bilansuje postawy Polaków:

"W pierwszych latach rządów Solidarności, antysemityzm zbierał absolutnie
identyczne ofiary, co podczas kampanii reżimowej w 1948 r."

* * *

"Times" (Londyn), z 7 czerwca 1994 roku zamieścił recenzję książki
angielskiego historyka o polskim rządzie emigracyjnym czasu wojny. Autor
książki i jej recenzent zgodnie podkreślali, że nasz rząd był przesiąknięty
antysemityzmem i starał się ukryć przed światem to, co hitlerowcy czynią z
Żydami w okupowanej Polsce! Nadesłane przez dr Józefa Garlińskiego
sprostowanie, redakcja odrzuciła jako "rasistowskie"!

Znamienne było przy tym milczenie Jana Karskiego, który z narażeniem życia
przewiózł na Zachód obszerny raport podziemia o zagładzie Żydów.

* * *

Jan Karski wraz z Janem Nowakiem Jeziorańskim - od dziesięcioleci będącym
służalczą tubą żydowskiego lobby z USA, w listopadzie 1990 roku wystosowali
wspólną tzw. "Odezwę dwóch emisariuszy" w sprawie odradzającego się
antysemityzmu w Polsce. Czytamy tam:

"Cóż możemy powiedzieć działaczowi żydowskiemu, który do Polaków odnosił się
życzliwie, a który teraz postanowił odwiedzić swoje rodzinne miasto (...)
odczytuje na murach napisy po polsku "Żydzi do gazu" i po niemiecku "Jude
raus". Czy można się dziwić, że ten człowiek przecierając oczy ze zdumienia
pyta samego siebie, czy znalazł się w wyzwolonej Polsce, czy w hitlerowskiej
Rzeszy."

* * *

Film "Lista Schindlera" zostaje obsypany licznymi nagrodami filmowymi. W
jednym z antypolskich wątków tego filmu przedstawiony jest obóz w Płaszowie,
gdzie strażnik w esesmańskim mundurze mówi płynną polszczyzną.

* * *

"Wprost" (11.XII.1994) piórem Aliny Natanson-Grabowskiej zaatakowało książkę
Petera Rainy: "Kulisy zabójstwa Bohdana Piaseckiego...", w której autor na
podstawie tajnych dokumentów wykazał, że była to żydowska zemsta na nieletnim
synku Bolesława Piaseckiego, założyciela PAX. A. Grabowska pouczyła autora
książki, że "propagowanie antysemityzmu jest w oczach Kościoła ciężkim
grzechem".

Tak więc pisanie prawdy jest antysemityzmem, a ten - grzechem.

* * *

W lipcu 1994 roku, z okazji półwiecza wybuchu Powstania Warszawskiego,
zachodnie media nagminnie utożsamiały to powstanie z powstaniem w żydowskim
getcie. Takie "pomyłki" zdarzyły się agencji Reutera, kanadyjskiemu "The
Guardian" (kilka razy!), stacji telewizyjnej NBC, sieci "Euronews". Ta
ostatnia poinformowała ludzkość, iż trwające 63 dni powstanie w getcie
zakończyło się śmiercią ponad 200 000 Żydów polskich.

* * *

N. F. Cantor - profesor historii, socjologii, literatury porównawczej i czego
tam jeszcze na New York University, w książce: "The History of the Jews",
wydanej w 1994 roku, odkrywał:

"Polscy katolicy tysiącami uczestniczyli w obsłudze obozów koncentracyjnych i
plutonów egzekucyjnych (...) Wojująca katolicka nienawiść wobec Żydów
ukształtowała się wcześniej, w XIX wieku, była inspiracją austriackiego i
polskiego uczestnictwa w ludobójstwie."

* * *

"Time Life" - wydawca (w 1994 roku) "Atlasu II Wojny Światowej", Armię
Krajową nazywa organizacja komunistyczną.

* * *

"Il Tempo" - włoski dziennik, z 8.V.1995 roku:

"Polacy zrobili niewiele, aby przeciwstawić się Hitlerowi, a kiedy Żydzi w
Getcie Warszawskim rozpoczęli powstanie, Polacy zostawili ich samych."

* * *

"The Montreal Gazette" oraz "The Edmonton Journal", z okazji wyzwolenia obozu
Auschwitz, zamieściły (28.I.1995 roku), przedwojenną mapkę Polski z
lokalizacją obozów zagłady i podpisem: "Główne polskie obozy smierci".

* * *

"The Canberra Times" (Australia), zapewnia czytelników, że to Polacy
wymordowali trzy miliony Żydów. Z okazji wizyty prezydenta L. Wałęsy w
Izraelu w 1991 roku, radio, telewizja i prasa australijska zgodnym chórem
zarzucały Polakom wymordowanie Żydów w "polskich obozach śmierci", za co
rzekomo właśnie miał przepraszać Żydów polski prezydent. Podczas całej wizyty
Wałęsy w Izraelu, nigdy i nigdzie w prasie, radio i telewizji australijskiej
nie wspomniano o Niemcach, tak jakby Polacy zgładzili ich razem z Żydami i
sami pozostali na placu rzezi. Syn jednego z polskich dziennikarzy wrócił ze
szkoły skarżąc się w domu, że koledzy wypominali mu, iż Polacy "wymordowali
trzy miliony Żydow".

* * *

"Los Angeles Times" w kolumnie listów od czytelników, z 9.X.1994 roku:

"W jaki sposób Polacy potrafili wyszukać 3,1 mln Żydów, by przekazać ich
nazistom i współdziałać w ich systematycznym mordowaniu?" - pisze pierwszy
czytelnik, a drugi zapytuje:

"Czy Polacy nie mają dość problemów z zarządzaniem swoim krajem, by poświęcać
tyle energii dla demonstrowania antysemityzmu?"

* * *

"The Pilot" - oficjalny biuletyn katolickiej archidiecezji w Bostonie, w dniu
16.IX.1994 roku zamieścił zdjęcie z imprezy poświęconej holokaustowi. Podpis
pod jednym ze zdjęć:

"Irena Weiss z Waszyngtonu opowiada historię lat przeżytych w polskim obozie
koncentracyjnym w Buchenwaldzie."

* * *

"Museum of Tolerance" w Los Angeles (6.IV.1994 r.) - przewodniczka mowiła do
zwiedzających dzieci i dorosłych, że "Polacy i Węgrzy byli gorsi od Niemców".

[ na podstawie czego? Oświadczenie pisemne zwiedzających?? ]

* * *

"News World Report" w maju 1994 r. donosił, iż plaży Omaha podczas wojny
broniła 716 dywizja sformowana z Polaków i innych najemników.

* * *

"Sturges Publishing" - to wydana w Kanadzie katolicka publikacja o Europie
Wschodniej (1993 rok), gdzie czytamy:

"Armia Krajowa (Home Army), była polską antykomunistyczną armią, która
walczyła u boku Niemców przeciw Rosjanom po II wojnie światowej."

* * *

"The Jewish Press": - główny rabin Izraela - Meir Lau oznajmił (13.VIII. 1993
r.):

"Weźmy na przykład taki duży kraj jak Polska przed II Wojną Światową. Żydzi
uczynili go owocnym, zamienili w kwitnący kraj, z żywotną ekonomią, przemysłem
i rolnictwem. A spójrzmy na ten kraj teraz, po II Wojnie Światowej, gdy 3,6 mln
Żydów opuściło go. Jest wyspą zniszczenia, krajem upadającym pod każdym
względem, w ekonomii, w przemyśle, również w sprawach społecznych. Tym niemniej
wielu Polaków współpracowało z nazistami w likwidowaniu narodu żydowskiego,
przed czym chroń nas Boże. Sześć największych obozów zagłady zlokalizowanych
było na terenie Polski. Oni wiedzieli, że utrata Żydów wiele ich będzie
kosztować. To jednak ich nie powstrzymało. Bo taka jest natura antysemityzmu -
zniszczyć naród żydowski zamiast korzystać z niego."

Miesiąc później, tenże rabin Meir Lau, złożył wizytę Janowi Pawłowi Drugiemu.

* * *

T. Klein - przedstawiciel tzw. "strony żydowskiej", który wraz z kardynałem
Lustigerem wymusił na Episkopacie Polski zgode na eksmisję klasztoru
karmelitanek z obrzeży obozu koncentracyjnego Auschwitz:

"Polacy i Kosciół polski ponoszą główną winę za wszystkie nieszczęścia, jakie
kiedykolwiek a szczególnie podczas wojny 1939-1945 spadły na Żydów" (w: T.
Klein: "L'affaire du Carmel d'Auschwitz").

* * *

"The Jewish Press", w ramach międzynarodowego rejwachu wokół wokół klasztoru
Karmelitanek w Auschwitz:

"Wszyscy wiemy, że Auschwitz, to nie był ani początek ani koniec polskiego
antysemityzmu. Polacy zawsze nienawidzili Żydów. Teraz oczywiście obwiniają
nazistów, ale jest przecież dobrze znanym faktem, że naziści nie mogli zbudować
Auschwitz, ani Treblinki, ani Sobiboru (...) pamiętajmy o tym, kto za to był
odpowiedzialny: Polacy."

* * *

Yitzhak Zuckerman, w książce: "A Surplus of Memory: Chronicle of the Warsaw
Ghetto Uprising", Los Angeles 1993 rok, s. 479:

"Wielu Żydów zostało zamordowanych przez żołnierzy AK nawet w naszym
sąsiedztwie."

* * *

Shmuel Krakowski, z instytutu Yad Vashem w książce: "The War of the Dodmed.
Jewish Armed Resistance in Poland 1942-1944" (New York - London, 1994 rok) nie
szczędzi Polakom oszczerstw o współudziale w holokauście.

* * *

"Gazeta Wyborcza" z 15.XII.1993 roku, w artykule kierownika działu
kulturalnego "GW" - Michała Cichego, w recenzji z pamiętników żydowskiego
policjanta z getta warszawskiego:

"Przetrwał nawet Powstanie Wraszawskie, kiedy AK i NSZ wytłukły mnóstwo
niedobitków z getta."

* * *

"Gazeta Wyborcza": słynny, oszczerczy artykuł-rzeka Michała Cichego: "Polacy -
Żydzi: czarne karty Powstania" (29-30.I,1994 r.), który doczekał się,
specjalnie temu stekowi oszczerstw poświeconej, książki Leszka Żebrowskiego
pt.: "Paszkwil Wyborczej".

* * *

Stanisław Krajewski, prawnuk A. Warskiego, przedstawiciel polskich Żydów w
amerykańskim Kongresie Żydów, w tzw. "Raporcie z Polski" (maj 1994)informuje
amerykańskich Żydów:

"Artykuł (Michała Cichego o powstaniu - aut.) wzniecił furię, ponieważ
powstanie zajmuje szczególne miejsce posród największych świętości w polskiej
świadomości (...) Wielu ludzi po prostu nie wierzyło, że święci bojownicy mogli
zabić niewinnych Żydów."

* * *

UWAGA:

Bez dat, ale zamieszczone pośród antypolonizmów z lat 90-tych:


* * *

"The Canadian Jewish News", pisząc o Żydzie uratowanym z holocaustu, informuje:

"(...) Jest honorowym przewodniczącym stowarzyszenia nielicznych dzieci
uratowanych z nazistowsko-polskich obozów śmierci."

[zamieszczone tuż przed "The Canberra Times"]

* * *

Organizatorzy międzynarodowej konferencji na temat holocaustu dzieci
żydowskich, które zdołały się uratować - zakazali eksponowania angielskiego
wydania książki J. Tomaszewskiego pt.: "ratowanie Żydów w Polsce w czasie II
wojny światowej".

[zamieszczone tuż przed "The Pilot"]

* * *

Bolesław Sulik - syn Nikodema, generała z Armii gen. Andersa, który w 1946 r.
Wyjechał do ojca na zachód jako Żyd Jakub Sztejnberg - po latach, w
niewydarzonych filmach: "Zmagania o Polskę", "W Solidarności" - wyszydza
Polaków i Polskę, natomiast w cyklu reportaży telewizyjnych na zachodzie,
Polaków przedstawia jako antysemitów i kołtunów...

[zaraz po tym zamieszczone to, co poniżej:]

* * *

N. Blumenthal i Kernisch (Abel Kainer), w książce wydanej w Jerozolimie: "Ruch
oporu i powstanie w getcie warszawskim", nie szczędzi Polakom, zarówno akowcom
jak i ludności cywilnej, zarzutów o bierność, także o współudział w mordowaniu
outsiderów.

[zamieszczone po Bolesławie Suliku tuż przed Stanisławem Krajewskim]

* * *

M. Goldsztejn - przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego
oznajmia, że w Polsce utwierdza się niesłuszne mniemanie, iż ofiary Oświęcimia
były Polakami nieżydowskiego pochodzenia, a o Marcu 1968 r. stwierdza, iż
antysemicka kampania wygnała wówczas z Polski 100 tysięcy Żydów,
którzy "zdecydowali się odbudować po wojnie Polskę z ruin". W istocie wyjechało
11 000 osób, wśród nich najwięksi zbrodniarze stalinowskiego terroru i
dygnitarze ze wszystkich kluczowych stanowisk w partii, Bezpiece,
administracji, a co gorsze - wywiadzie i kontrwywiadzie.

[zamieszczone jako przedostatnie:]

* * *

Icchak Rubin, w książce "Żydzi w Łodzi pod niemiecką okupacją 1939-1945",
będącej rozszerzoną wersją pracy doktorskiej obronionej w 1966 roku na UMK w
Toruniu, a opublikowanej w 1988 roku. Cytujemy z książki Leszka
Żebrowskiego" "Paszkwil Wyborczej":

"Ten los Żydom zgotował świat, gojski świat! I niechaj żaden goj, ani z tych,
którzy "nie zauważyli" tego i nie zauważają, ani z tych, co byli i
są "neutralni" lub obojętni, ani wreszcie z tych, którzy prawdę o tym ukrywali
i ukrywają, zafałszowali i nadal fałszują, niechaj nikt z nich nie umywa od
tego swych rąk, potwierdzi tylko, że ma je nieczyste".
Share on facebookShare on google_plusone_shareShare on twitterShare on emailMore Sharing Services

 • Re: Antypolonizm?! Toż to spiskowe teorie "antysemitów"!!!|observer1920 9.09.2018, 18:41
  "Przypadki" występujące w "kulturze" masowej :
  "Enigma" - film Apteda z 2001 r., w którym nie dość, że przemilczano udział Polaków w rozszyfrowaniu Enigmy, to jeszcze Polaka uczyniono zdrajcą.
  W "Pianiście" jest taki żenujacy kampodifiorowaty fragment, w którym Żydzi są wleczeni a Polaczki się bawią i handlują. No ale w sumie film jest zasadniczo koszer, bo pokazuje też wysiłek i ryzyko Polaków ukrywających Żydów.
  Lista Spielberga - scena po likwidacji getta z "nienawistnym tłumem" Polaków.
  Serial "Wichry wojny" z R. Mitchumem i J.M. Vincentem gdzie Polacy byli zaprezentowani... dziwnie (żołnierze jadący na rowerach do domu na obiad we wrześniu 1939), a no i oczywiście jako antysemici.
  Film Wajdy - "Wielki Tydzień".
  Sztuka teatralna "Nasza klasa".
  Happening "Płonąca stodoła".
  Książka Urisa "Miła 18"-w samych tylko Stanach wydana w 2 mln egzemplarzy.
  "Malowany Ptak" - zboczone wizje Lewinkopfa "przeniesione" na Polaków i wypromowane jako "wspomnienia" ocalałego z holokaustu.
  Książka Benjamina Wiłkomirskiego (nie pamiętam tytułu) -kiedy okazało się, że autor nie tylko nie był więźniem obozu ale w ogóle nie było go na ziemiach polskich w owym czasie a w ogóle to nawet nie jest Żydem - Elie Wiesel stwierdził iż to nie ważne bo ...
  jego ból jest autentyczny .
  Shoah -Lanzmanna
  "Sztetl" Marzyńskiego.
  "Opór" - ze zwyrodnialców, których banda m.in wymordowała polska wioskę robi się "wrażliwych", "szlachtenych" - ...
  "bohaterów".
  Książka Hena pt "Pingpongista".
  Książka autorstwa (imienia nie pamiętam) Bikont "My z Jedwabnego".
  Z serialu "Holokaust" :
  za bardzo nie szukałem, ale od razu coś znalazłem - z 42 odcinka: 6'45'', potem 7'24'' wąsaty polski żołnierz?? policjant?? w niby rogatywce i z orzełkiem na niej (!!!) nadzoruje transport Żydów do Treblinki i ma za złe żydowskiemu lekarzowi, że ten kilka osób zabiera do prowizorycznegop szpitala.
  W książce Calela Perechodnika - dosyć wstrząsającej skądinąd -także obraz Polaków jest nienajlepszy (delikatnie rzecz ujmując) ...
  Film ówczesnej przewodniczącej towarzyszy przyjaciół erec Israel -Cywińskiej pt "Cud Purymowy".
  Główny bohater kiedy jest Polakiem - cechuje się prostactwem,nieudacznictwem,frustracją etc
  Kiedy odkrywa swoje żydowskie korzenie to w miarę jak żydostwo w nim krzepnie staje się coraz to lepszy.
  Tak naiwna wiara w biologizm byłaby być może wzruszająca gdyby nie dyskretny zapaszek srebrników (pecunia non olet?)
  Happening w wykonaniu naczelnego rebe Polski -Joskowicza.
  Próbował on podczas spotkania w sejmie wetknąć naszemu Papieżowi palec do nosa przy "akompaniamencie"
  okrzyków :
  "Niech Pan Papież da wezwanie dla swoich ludzi żeby zabrali ten Krzyż!"
  Książka "Joresz" - autor Andrzej Korybut-Daszkiewicz.
  Komiks "Mysz" - Polacy (w tym także więźniowie w pasiakach) występują tam jako odrażające,plugawe świnie zachowując się tak jak to chcieliby widzieć nasi odwieczni "przyjaciele"
  "Polskie wesele" paszkwili antypolski i antykatolicki wiadomego autorstwa.
  Odpowiedz
 • Re: Antypolonizm?! Toż to spiskowe teorie "antysemitów"!!!|observer1920 9.09.2018, 18:44


  Można już obejrzeć na tubce to "dzieło" nie wspierając wbrew perfidnym prowokacjom

  promotorów. "Jak nie oglądałeś to nie masz prawa mieć swego zdania nt żydowskich nagonek" - tego typu "argumentację" nie raz można było zaobserwować.

  Także ludzie, którzy nt "Der Sturmera" mają swoje jednoznaczne zdanie choć

  nie mieli ani jednego numeru w rękach we wręcz pogardliwy sposób traktowali

  tych co nie zachwycili się kolejną perfidią.

  Jak twierdzi sam autor inspirację czerpał z rozmów z Brus-Wolińską.

  Była to wyjątkowo zwyrodniała Żydówka robiąca karierę na kolejnych

  zgonach swych ofiar.

  Kiedy frakcja "partyzantów" odsunęła frakcję żydowską od władzy - wyjechała

  do Anglii i wobec anemicznych prób upominania się o odrobinę sprawiedliwości

  wcale nie ulkrywała tego, że prokuratora najchetniej potraktowała by jak

  za czasów Bermana.

  "Prawda" żydowska wygląda natomiast nieco inaczej. Szlachetna idealistka

  pobiegła do lasu żeby walczyć z Niemcami pozostawiając własne dziecko

  pod opieką siostry. Dziecko wraz z resztą rodziny zostało zabite (tylko Ida ocalała).

  Oczywiście nie przez Niemców tylko przez Polaków. No w tej sytuacji to po prostu musiała być

  morderczynią żeby jakoś odreagować traumę. Ale i tak popełna samobójstwo.

  No po prostu tragiczna postać. A jaka "skomplikowana" aj waj !!

  Kiedy Kosiński (syn Lewinkopfa) dokonał przeniesienia swych zboczonych wizji

  na swych wybawicieli to także zostało to nagłośnione jako wspomnienia ocalałego z holokaustu.

  Kiedy zmarł podczas swych zboczonych "eksperymentów" to ...

  dopadła go trauma holokaustu.

  Kiedy "wspomnienia" Benjamina Wiłkomirskiego okazały się być bajkami wyssanymi z palca a autor podczas wojny nawet nie był w Polsce to jeden z głównych autorytytetów

  "religii" holokaustu - Elie Wiesel stwierdził, ze to nie ważnie bo ...

  "ból jest autentyczny" etc etc

  Obserwowanie tego typu pretensjonalnych szmoncesów byłoby niezłą beką

  gdyby tak jak w przypadku gnIDY nie pluto na ofiary "cioci".

  Jedną z cech żydowskiej nagonki (obok perfidii, plugastwa, braku śladowej choćby przyzwoitości) jest jej różnorodność.

  http://www.fronda.pl/forum/antypolonizm,58271.html

  Tym razem postawili na "artyzm". Jak przekonać zakompleksionego widza, ze

  ma do czynienia z "dziełem"?

  Przede wszystkim - nuda. "Oszcządna" by nie rzec - drewniana gra aktorów.

  Oczywiście poza Kuleszą, która trzeba to przyznać odgrywa swoją rolę

  prawie tak przekonująco jak w mózgotrzepach typu "Krew z krwi".

  No i ostateczny "argument" żeby przekonać prostaczków - film czarrno-biały !
  Odpowiedz
 • Re: Antypolonizm?! Toż to spiskowe teorie "antysemitów"!!!|observer1920 9.09.2018, 18:45
  Czy za komuny w kulturze poświęcaliśmy tyle uwagi ruskim co dziś Żydom ?
  Czy za komuny nakręcali takie antypolskie GWna jak POgroSSie ?
  Czy zmuszali dzieci do analizowania tego syfu a polskie ambasady wyświetlały ten film w ramach promocji kultury "polskiej" ?
  Czy w dzień rocznicy wymordowania polskiej wioski emitowali w TV film gloryfikujący morderców ? etc etc
  A filmowe paszkwile to tylko część nie mającej precedensu w historii akcji antypolonizmu.

  Dlaczego nie robi się tak "głębokich" filmów o zwyrodnialcach z gestapo ?
  Ci, którzy przeszli przez piekło katowni hitlerowskich i stalinowskich są zgodni co do tego,
  UBownia była gorsza od tego co zgotowali hitlerowcy. Rtm Pilecki stwierdził wręcz
  że Oświęcim to była igraszka przy UB. Wolińska budziła strach nawet wśród UBowskich zwyrodnialców. Naprawdę trzeba być ślepym żeby nie widzieć, że coś jest baaardzo
  nie tak ...

  Ida, POgrossie, "Z daleka widok jest piękny","Cud Purymowy","Wielki Tydzień"
  to tak na gorąco z pamięci. Do tego trudna do oszacowania liczba filmów dokumentalnych, sztuki teatralne (w tym tak stricte antypolska jak "Nasza klasa"), happeningi typu "Płonąca stodoła". Podobnie z książkami także mocno antypolskimi.
  Artykuły prasowe "na pęczki". Festiwale - od lokalnych po wielodniowe ogólnopolskie.
  Warsztaty, muzeum, wykłady, instytut, konferencje, koncerty etc etc
  W wielu filmach "ukłon" w ich kierunku w postaci wątku. Oczywiście przez godny podziwu przypadek nigdy nie są bohaterami negatywnymi tylko bardzo pozytywnymi.
  Nawet w sitcomach, operach mydlanych i innych mózgotrzepach
  Odpowiedz
 • Re: Antypolonizm?! Toż to spiskowe teorie "antysemitów"!!!|observer1920 9.09.2018, 18:46
  "Korczak",„Sekret” Przemysława Wojcieszka,obrazy Sasnala nawiązujące 
do słynnego dokumentu Claude’a Lanzmanna „Shoah”, filmy Artura Żmijewskiego i Yael Bartany. Stołeczne Muzeum Sztuki Nowoczesnej pozyskało właśnie do zbiorów pamiętne „Lego. Obóz koncentracyjny” Libery, Bugajski czeka z niecierpliwością kiedy będzie mógł nakręcić film o prowokacji kieleckiej ?
  Czy wobec większej ilości filmów zagranicznych o tej tematyce (w których
  często obraz Polaka jest taki jaki oni wypromowali), wobec większej ilości
  innych inicjatyw antypolskich nie powinnismy kręcić filmów ukazujących cały kontekst
  historyczny. Czy jest choć jeden film ukazujący żydowskich zwyrodnialców z UB
  czy z Kresów ? A nie - no rzeczywiście jest. Film "Opór". Tylko jest to film
  hagiograficzny tak jak nie przymierzając ruskie filmy o sowieckich gierojach.
  I został wyemitowany w polskojęzycznej telewizji założone przez agentów WSI
  zydowskiego pochodzenia (przy wsparciu fundacji Laudera - odbudowującej życie żydowskie) w przeddzień rocznicy wymordowania polskiej wioski przez podobny oddział zydowskich partyzantów...
  Odpowiedz
 • Re: Antypolonizm?! Toż to spiskowe teorie "antysemitów"!!!|observer1920 9.09.2018, 18:49
  Kosiński (syn Lewinkopfa) "przeniósł" na swych wybawców swe najgorsze skłonności. Jego rodacy wypromowali te obrzydlistwa jako "wspomnienia" ocalałego z holokaustu. Obecnie kręcony jest film na motywach tego plugastwa ...
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook