Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Ach, Teofilo, Anno, Bahramie… Weź go w góry, do gór go wieź / Tam uważnie nań spójrz i już / Będziesz wiedział, czy zuch twój druh / Poznasz, jaki w nim duch

dodano: 22.05.2021, 22:10
akcje wątku: drzewko

Autor: Prezes Fabryki Granatów

I niech rzucają w nas pestkami. Nie przejmuj się, ja i tak w plecaku granat mam.

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а - так,
Если сразу не разберёшь,
Плох он или хорош, -

Парня в горы тяни, - рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой, -
Там поймешь, кто такой.

Если парень в горах - не ах,
Если сразу раскис - и вниз,
Шаг ступил на ледник - и сник,
Оступился - и в крик, -

Значит, рядом с тобой - чужой,
Ты его не брани, - гони:
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но шёл,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал,

Если шел за тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной, -
Значит, как на себя самого
Положись на него.

 • Re: Ach, Teofilo, Anno, Bahramie… Weź go w góry, do gór go wieź / Tam uważnie nań spójrz i już / Będziesz wiedział, czy zuch twój druh / Poznasz, jaki w nim duch|Adalbert1241 23.05.2021, 1:25
  " Na ostro­gi srebr­ne pa­trzę
  I w za­du­mie trwam głę­bo­kiej:
  Drżę o cie­bie, mój la­taw­cze,
  Drżę, mój ko­niu, o twe boki.
  Pra­dzia­do­wie ich nie zna­li
  I, tra­tu­jąc ste­pów szla­ki,
  Na­ha­ja­mi po­pę­dza­li
  Nie­po­kor­ne swe ru­ma­ki.
  Na­stał jed­nak wiek oświa­ty:
  Za­miast gru­bych oby­cza­jów
  Wpro­wa­dzo­no świe­żej daty
  Wy­na­laz­ki z ob­cych kra­jów.
  Dzi­siaj kar­mią, ho­no­ru­ją,
  Ce­nią grzbiet, na któ­rym sie­dzą...
  Daw­niej bili - dzi­siaj kłu­ją!...
  A co lep­sze - dia­bli wie­dzą!..."
  ML
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook