Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Znamiona prawdziwego Kościoła

dodano: 13.10.2019, 7:00
akcje wątku: drzewko

Autor: Annbis

Znamiona Kościoła

Z biegiem czasu powstało między chrześcijanami wiele sekt. Ale czy każda z nich jest prawdziwym Kościołem, jaki Pan Jezus założył? Odstręcza to innowierców od nawracania się, bo nie wiedzą, które wyznanie mają przyjąć. Pan Jezus to przewidział więc ostrzegał przed fałszywymi prorokami (Mt 24, 24), a pozostawił w Kościele wybitne cechy, czyli znamiona, po których każdy człowiek dobrej woli może na pewno rozpoznać prawdziwy Kościół Chrystusowy. Kościół prawdziwy można rozpoznać i wyróżnić po czterech charakterystycznych znamionach, które według Ewangelistów miał Kościół wtenczas, gdy wyszedł z rąk swego Boskiego Założyciela.

Ewangelie św. uczą, że Pan Jezus założył:
1) jeden tylko Kościół. Obiecał Piotrowi: Na tobie zbuduję Kościół mój, a nie: Kościoły moje (Mt 16, 18). W wieczerniku modlił się głośno o to, aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli (J 17, 21). Wiemy nadto, że Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi i kazał Apostołom nauczać wszystkie narody.
Zatem Kościół Chrystusowy był od początku swego:
2) powszechny, tj. przeznaczony dla wszystkich ludzi, a nie dla jednego narodu lub państwa. Aby Kościół mógł doprowadzać ludzi do zbawienia, pozostawił w nim Pan Jezus Sakramenty Św., Mszę Św. i inne środki, przez które ludzie mogą otrzymać łaskę uświęcającą i żyć święcie.
Cała nauka Pana Jezusa i wzór Jego życia pobudzały również do świętości, czyli Kościół Chrystusowy był:
3) święty. Wreszcie nie ulega wątpliwości, że Pan Jezus ustanowił Apostołów pierwszymi przełożonymi Kościoła i polecił im ustanawiać swoich następców (Jan 10),
zatem Kościół pierwotny był:
4) apostolski. To tylko wyznanie chrześcijańskie jest prawdziwie Kościołem Chrystusowym, które posiada wszystkie owe cztery znamiona. Takim wyznaniem jest jedynie Kościół katolicki.
Jakim był Kościół, który Chrystus Pan założył?

Kościół, który założył Jezus Chrustus, był jeden, powszechny, święty i apostolski.

Katolikom nie wolno wyjaśniać dowolnie Pisma św., ale muszą trzymać się uroczystego wykładu Kościoła. To jest koniecznym warunkiem jedności wiary we wszystkich narodach i w każdym czasie. Wszędzie też katolicy przyjmują siedem Sakramentów i korzystają z ofiary Mszy Św. przy tym wszyscy katolicy słuchają jednego Ojca św. w Rzymie.

W czym u katolików jest jedność?

U katolików jest jedność w tym, że 1) wszyscy wyznają tę samą wiarę, 2) wszyscy mają te same siedem Sakramentów Św. i Mszę Św., 3) wszyscy słuchają jednego Ojca Św. w Rzymie.

Wyrazem tej jedności jest liturgia łacińska, jakiej Kościół powszechnie się trzyma, język łaciński, jaki w liturgii swojej stosuje, i śpiew gregoriański, jaki przy liturgii zaleca. Protestanci tej jedności nie mają.
Zasada, że każdemu wolno dowolnie tłumaczyć Pismo Św. oraz całkowite odrzucenie Tradycji, sprawiły, że każdy z nich wierzy, jak mu się podoba. Brak jednomyślności widać dobitnie w dziełach, ogłaszanych przez teologów protestanckich. Nie ma po prostu prawdy wiary, której by jacyś teologowie protestanccy nie zaprzeczali lub nie zmieniali, nie wyjmując nawet Bóstwa Chrystusa Pana. Różne sekty protestanckie uznają przy tym różną ilość Sakramentów Św., a Mszę Św. całkiem odrzucają. Ponadto protestanci nie mają wcale wspólnej głowy duchownej.

Fragment Apologetycznego Katechizmu Katolickiego, wyd. Te Deum, Warszawa 2002

Za: Zawsze Wierni nr 5/2019 (204)

Tak było dotychczas. Tak zostanie wśród katolików wiernych Magisterium Kościoła Świętego skupionych wokół Tradycji Katolickiej. A co z pozostałymi? Co z wyznawcami religii amazońskiej, którzy rewolucjonizują (mówią o tym bez ogródek) Kościół, czyli radykalnie zmieniają go?

 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Wniosek 13.10.2019, 7:10
  Czy Franciszek, Benedykt XVI i reszta ferajny rzekomych posoborowych "papieży" jest w jedności wyznawanej wiary z Kościołem katolickim?
  Odpowiedz
 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Annbis 13.10.2019, 9:38

  Czy Franciszek, Benedykt XVI i reszta ferajny rzekomych posoborowych "papieży" jest w jedności wyznawanej wiary z Kościołem katolickim?


  Masoneria dostała się do wewnątrz i rozwala Kościół planowo i systematycznie. Ponadto robią to tak, żeby ludzie zanadto nie zorientowali się, metodą powolnego gotowania żaby.
  Odpowiedz
 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Wniosek 13.10.2019, 10:13

  Masoneria dostała się do wewnątrz i rozwala Kościół planowo i systematycznie. Ponadto robią to tak, żeby ludzie zanadto nie zorientowali się, metodą powolnego gotowania żaby.


  To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Dobrze wiesz, że oni tej jedności nie zachowują, ani katolicy (nie novusowcy) z nimi też jedności nie zachowują. Bo ani ich powszechnych nauk nie przyjmują, ani dyscyplin powszechnych (kanon 844 par 3 i 4), ani za odpowiednią ich "mszy" nie uznają itp.. Zadaj sobie pytanie, w czym ty jesteś w jedności z Bergogliem?
  Odpowiedz
 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Annbis 13.10.2019, 10:21

  To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Dobrze wiesz, że oni tej jedności nie zachowują, ani katolicy (nie novusowcy) z nimi też jedności nie zachowują. Bo ani ich powszechnych nauk nie przyjmują, ani dyscyplin powszechnych (kanon 844 par 3 i 4), ani za odpowiednią ich "mszy" nie uznają itp.. Zadaj ...


  Skoro Ty wiesz i wiesz, że ja wiem, to po co pytasz? Dla satysfakcji z mojego, ewentualnego przytakiwania Tobie?
  Odpowiedz
 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Wniosek 13.10.2019, 10:28

  Skoro Ty wiesz i wiesz, że ja wiem, to po co pytasz? Dla satysfakcji z mojego, ewentualnego przytakiwania Tobie?


  Nie, nie w takim celu. Ludzie często inaczej podchodzą do odpowiedzi, które sami wyrażą.
  Odpowiedz
 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Wniosek 13.10.2019, 10:28

  Skoro Ty wiesz i wiesz, że ja wiem, to po co pytasz? Dla satysfakcji z mojego, ewentualnego przytakiwania Tobie?


  Nie, nie w takim celu. Ludzie często inaczej podchodzą do odpowiedzi, które sami wyrażą.
  Odpowiedz
 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Ola 13.10.2019, 10:14

  Masoneria dostała się do wewnątrz i rozwala Kościół planowo i systematycznie. Ponadto robią to tak, żeby ludzie zanadto nie zorientowali się, metodą powolnego gotowania żaby.


  Ale Ty Ann zauważyłaś i jeszcze garstka osób. Coś się dzieje z ludźmi, że nie chcą Prawdy.
  Odpowiedz
 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Annbis 13.10.2019, 10:34

  Ale Ty Ann zauważyłaś i jeszcze garstka osób. Coś się dzieje z ludźmi, że nie chcą Prawdy.


  "Coś się dzieje z ludźmi, że nie chcą Prawdy"

  - To pycha. Są skażeni grzechem pychy, pierwszym z Siedmiu Grzechów Głównych.
  Co? Ja mam przyznać się do tego, że błądziłam w tych sprawach? W sprawach wiary? że wszystko, czego dotychczas nauczyłam się w Kościele było skażone, zatrute, mnie zaszkodziło? A ja nie spostrzegłam w porę? I nadal przy tym trwam? -To niemożliwe! Tak być nie może. To inni mylą się, a nie - JA!

  - To lenistwo. Też jeden z Siedmiu Grzechów Głównych. Ci ludzie, którzy niczego nie przyjmują, nie chcą zauważyć, bo im się nie chce korygować tego, co - dotychczas. Niech inni, księża którzy mnie nauczali i prowadzili teraz sprostują i odkłamią. To oni są odpowiedzialni, a nie - JA (tak argumentują leniwi wierni).
  Odpowiedz
 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Piech 13.10.2019, 9:01
  "W wieczerniku modlił się głośno o to, aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli (J 17, 21). Wiemy nadto, że Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi i kazał Apostołom nauczać wszystkie narody."

  Tak, to święte słowa: Jedności nie można wykrzyczeć, wyrąbać mieczem tradycji, czy logiki, a tylko wymodlić. No i nie ma ludzi i narodów wyklętych, a w każdym razie nie nam wyręczać w tym Boga.
  Odpowiedz
 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Annbis 13.10.2019, 9:46

  "W wieczerniku modlił się głośno o to, aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli (J 17, 21). Wiemy nadto, że Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi i kazał Apostołom nauczać wszystkie narody."

  Tak, to święte słowa: Jedności ...


  "Jedności nie można wykrzyczeć, wyrąbać mieczem tradycji, czy logiki, a tylko wymodlić"
  - Wszystko jest zapowiedziane i spełnia się na naszych oczach. gdybyśmy nawet Bergoglia i wszystkich kardynałów, którzy go wybrali - wywieźli na taczkach, to będą inni ich kontynuatorzy, bo sprawiedliwych hierarchów już nie ma. Kapelusze kardynalskie były rozdawane ze specjalnego klucza i dostali je tylko moderniści i masoni.
  Gdy już nie będzie żadnego ratunku, wtedy wkroczy z interwencją N.M.P. Niepokalana Matka Boża.

  "Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi"
  - Ale to nie znaczy, że wszyscy ludzie będą zbawieni.
  Odpowiedz
 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Ola 13.10.2019, 10:11
  "A co z pozostałymi? Co z wyznawcami religii amazońskiej, którzy rewolucjonizują (mówią o tym bez ogródek) Kościół, czyli radykalnie zmieniają go?"

  Rozmawiam z kobietami, które są wybitnie blisko kościoła i uczestniczą w czym tylko się da. Są lektorkami, chórzystkami, są w kółku różańcowym, tłumaczą Pismo Święte na kręgu biblijnym (w obecności księdza), gdy będzie potrzeba a proboszcz poprosi dostosują się do nowinek, bo nie wiedzą w tym nic złego. Mówią, że jest wszystko dobrze, o synodzie o Amazonii nie wiedzą nic, bo się nie interesują. Zresztą po co się interesować skoro można byłoby zauważyć błąd? One będą trwać w tym Bergogliowym Kościele ponieważ ich proboszcz, człowiek młody, energiczny i miły prowadzi ich umiejętnie w nowy Kościół. Nigdy te osoby nie powiedzą, że są w innym Kościele, jak tylko Chrystusowym. Tak więc po tym co widzę, łatwo będzie księżom rewolucjonistom poprowadzić ludzi. Jeśli Ci, którzy rzeczywiście modlą się, pójdą za kościołem Amazońskim to co mówiąc inni nieświadomi Ci, którzy od święta są w kościele. Franciszkowi nie będzie trudno osiągnąć swojego celu.

  Odpowiedz
 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Annbis 13.10.2019, 10:18

  "A co z pozostałymi? Co z wyznawcami religii amazońskiej, którzy rewolucjonizują (mówią o tym bez ogródek) Kościół, czyli radykalnie zmieniają go?"

  Rozmawiam z kobietami, które są wybitnie blisko kościoła i uczestniczą w czym tylko się da. Są lektorkami, chórzystkami, są w kółku różańcowym, tłumaczą Pismo Święte na kręgu biblijnym (w ...


  Bergoglio i cała reszta masonerii wewnątrzkościelnej już "osiągnęła swój cel". Właśnie w tym, co opisujesz. Powolne gotowanie żaby przynosi owoce. Nie orientuje się ona, że woda coraz gorętsza, aż do zagotowania. Tylko, co to dla niej oznacza? -Ano, jej koniec. Wilki w owczych skórach, ślepcy prowadzący ślepych - koniec ich jednaki; i owczarni, gdzie rządzą wilki, i ślepych, którzy podążają za ślepcami.
  Odpowiedz
 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Annbis 13.10.2019, 10:32

  "A co z pozostałymi? Co z wyznawcami religii amazońskiej, którzy rewolucjonizują (mówią o tym bez ogródek) Kościół, czyli radykalnie zmieniają go?"

  Rozmawiam z kobietami, które są wybitnie blisko kościoła i uczestniczą w czym tylko się da. Są lektorkami, chórzystkami, są w kółku różańcowym, tłumaczą Pismo Święte na kręgu biblijnym (w ...


  "Coś się dzieje z ludźmi, że nie chcą Prawdy"

  - To pycha. Są skażeni grzechem pychy, pierwszym z Siedmiu Grzechów Głównych.
  Co? Ja mam przyznać się do tego, że błądziłam w tych sprawach? W sprawach wiary? że wszystko, czego dotychczas nauczyłam się w Kościele było skażone, zatrute, mnie zaszkodziło? A ja nie spostrzegłam w porę? I nadal przy tym trwam? -To niemożliwe! Tak być nie może. To inni mylą się, a nie - JA!

  - To lenistwo. Też jeden z Siedmiu Grzechów Głównych. Ci ludzie, którzy niczego nie przyjmują, nie chcą zauważyć, bo im się nie chce korygować tego, co - dotychczas. Niech inni, księża którzy mnie nauczali i prowadzili teraz sprostują i odkłamią. To oni są odpowiedzialni, a nie - JA (tak argumentują leniwi wierni.).
  Odpowiedz
 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Ola 13.10.2019, 10:46

  "Coś się dzieje z ludźmi, że nie chcą Prawdy"

  - To pycha. Są skażeni grzechem pychy, pierwszym z Siedmiu Grzechów Głównych.
  Co? Ja mam przyznać się do tego, że błądziłam w tych sprawach? W sprawach wiary? że wszystko, czego dotychczas nauczyłam się w Kościele było skażone, zatrute, mnie zaszkodziło? A ja ...


  "Fragment Apologetycznego Katechizmu Katolickiego, wyd. Te Deum, Warszawa 2002"

  Zapewniam Cię, że osoby o których pisałam zgodziłyby się z tym fragmentem. Powiedziałyby, że okazuje się, że one dobrze rozumieją. Podobne rzeczy kiedyś przerabiałam i było to strasznie trudne , aż ręce opadały bo nijak nie mogłam przekonać ich do ich błędnego myślenia. Teraz w obecnych czasach myślę, że byłoby jeszcze bardziej trudne.
  Odpowiedz
 • Re: Znamiona prawdziwego Kościoła |Annbis 13.10.2019, 11:38

  "Fragment Apologetycznego Katechizmu Katolickiego, wyd. Te Deum, Warszawa 2002"

  Zapewniam Cię, że osoby o których pisałam zgodziłyby się z tym fragmentem. Powiedziałyby, że okazuje się, że one dobrze rozumieją. Podobne rzeczy kiedyś przerabiałam i było to strasznie trudne , aż ręce opadały bo nijak nie mogłam przekonać ich do ich błędnego ...


  "Strząśnijcie pył z nóg i idźcie dalej".
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook