Żył w ziemi US człowiek imieniem Hiob. (Hi 1,1a)

Piotr Jaskiernia "Hiob"

Kościół i religia

0

0

0

28 March 2016

Zmarła Matka Angelica

0

02 April 2015

Ujrzał i uwierzył

0

0

0

0

0

0

0

21 August 2013

Ewangelizacja na YouTube.

0

0

0

0

facebook