Żył w ziemi US człowiek imieniem Hiob. (Hi 1,1a)

Piotr Jaskiernia "Hiob"

Historia, lektura, kultura

20 September 2015

Minął tydzień

0

0

0

14 May 2012

Matka Angelica 5

0

14 May 2012

Matka Angelica 4

0

14 May 2012

Matka Angelica 3

0

14 May 2012

Matka Angelica 2

0

14 May 2012

Matka Angelica 1

0

0

16 October 2011

Catholicism

0

0

0

27 December 2010

Magdusia i antysemityzm

0

13 December 2010

Generałowi

0

facebook