Żył w ziemi US człowiek imieniem Hiob. (Hi 1,1a)

Piotr Jaskiernia "Hiob"

0

0

0

0

28 March 2016

Zmarła Matka Angelica

0

facebook