Za każdy dobry uczynek spotka Cię zasłużona kara

Wighjet

facebook