Z perspektywy geronta

Henryk Krzyżanowski

Kościół i religia

0

20 December 2012

HYMN DO ŚW. SZCZEPANA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 December 2009

Limeryk dla o.Jana Góry

0

facebook