Z perspektywy geronta

Henryk Krzyżanowski

February 2015 - lista wpisów

09 February 2015

STEREOTYP NA DWORCU

0

facebook