Z głębokości wołam do Ciebie Panie!

Zawilec

February 2014 - lista wpisów

0

0

0

0

07 February 2014

"CHRYSTUS NA KRZYŻU"

0

06 February 2014

Godna posługa przy ołtarzu

0

facebook