Z głębokości wołam do Ciebie Panie!

Zawilec

August 2013 - lista wpisów

30 August 2013

"Droga na Kalwarię"

0

0

0

27 August 2013

"PIEŚŃ ANIOŁÓW"

0

0

0

09 August 2013

Chrystus Frasobliwy

0

02 August 2013

"Chrystus Boleściwy"

0

0

facebook