Nie zakładaj z góry Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale uobecniaj Go.

Dario

Historia, lektura, kultura

0

14 July 2009

Tolerancja

0

facebook