Nie zakładaj z góry Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale uobecniaj Go.

Dario

September 2019 - lista wpisów

05 September 2019

Marks - nowy Kartezjusz?

0

facebook