Nie zakładaj z góry Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale uobecniaj Go.

Dario

February 2016 - lista wpisów

02 February 2016

"Bóg nie umarł"

0

facebook