Nie zakładaj z góry Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale uobecniaj Go.

Dario

January 2013 - lista wpisów

22 January 2013

Kaczyński jest żydem

0

facebook