Nie zakładaj z góry Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale uobecniaj Go.

Dario

25 September 2009

Trójpodział władzy

0

21 September 2009

Parę prostych prawd

0

30 July 2009

Logika rewolucji

0

0

14 July 2009

Tolerancja

0

facebook