Nie zakładaj z góry Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale uobecniaj Go.

Dario

0

0

0

16 May 2011

Tusk i Mao

0

01 June 2010

Właściwa strategia

0

facebook