Nie zakładaj z góry Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale uobecniaj Go.

Dario

05 September 2019

Marks - nowy Kartezjusz?

0

02 February 2016

"Bóg nie umarł"

0

0

22 January 2013

Kaczyński jest żydem

0

0

facebook