Przez Boga do człowieka. Przez człowieka do Boga.

Teofila (w podróży)

facebook