Przez Boga do człowieka. Przez człowieka do Boga.

Teofila (w podróży)

Polityka, Polska, Świat

0

16 February 2018

.

0

0

0

0

facebook