Przez Boga do człowieka. Przez człowieka do Boga.

Teofila (w podróży)

Historia, lektura, kultura

0

0

0

0

facebook