Przez Boga do człowieka. Przez człowieka do Boga.

Teofila (w podróży)

May 2017 - lista wpisów

facebook