Przez Boga do człowieka. Przez człowieka do Boga.

Teofila (w podróży)

November 2016 - lista wpisów

0

0

26 November 2016

Jezus Chrystus a eutanazja

0

0

0

0

0

0

facebook