Przez Boga do człowieka. Przez człowieka do Boga.

Teofila (w podróży)

July 2014 - lista wpisów

0

facebook