Bądź wierny, idź

Marek Powichrowski

December 2014 - lista wpisów

0

21 December 2014

Adwent. ​Nie lękaj się

0

0

0

11 December 2014

Adwent.Gagarin

0

07 December 2014

Adwent. Prostujcie ścieżki

0

05 December 2014

Adwent. Nawracajcie się

0

02 December 2014

Adwent. Dzień trzeci.

0

01 December 2014

Atraktor

0

facebook