Otwarte forum dyskusyjne Frondy

Panno wierna, módl się za nami!

dodano: 22.04.2016, 9:08
akcje wątku: drzewko

Autor: AHAWA

*A fructibus eorum cognoscetis eos...* O WARTOŚCI ŻYCIA ROZSTRZYGAJĄ NIE CZYNY, CHOĆBY WIELKIE, ALE MIŁOŚĆ, CHOĆBY MAŁA. ____1 Kor 13____ Jeśli postępujesz tak jak „demokratyczna” większość, to zatrzymaj się i zastanów, gdzie zrobiłeś błąd. www.teologia.pl www.pro-life.pl

Ten zaszczytny tytuł przysługuje Matce Bożej na podstawie jej niezachwianej wierności względem Boga. O tej wierności mówi wszystko. "Oto ja służebnica Pana mojego" - to słowo Maryi wypowiada całą jej wierność. W przekonaniu Najświętszej Maryi Panny znaczyło to: "Czyń, Panie, ze mną, co Ci się spodoba, wszystko jedno, czy będzie to miłe, czy też przykre - jestem całkowicie gotowa na twe rozporządzenia, ja służebnica twoja!" W tej wierności względem Boga trwała cicha i niezachwiana: w niegościnnej stajni betlejemskiej, na ciężkim wygnaniu w Egipcie, w niedostatku nazaretańskiego domku, podczas krwią jej Syna znaczonej drogi krzyżowej, pod strasznym drzewem boleści na Golgocie, a wreszcie podczas długich lat samotnych, bez Jezusa, po jego wniebowstąpieniu!
Nadto podziwiać należy jej troskliwą wierność o nas ludzi. W Janie otrzymała od Jezusa wszystkie dzieci ludzkości na dzieci własne. Ustawicznie brzmiały jej w uszach słowa Jezusowego testamentu: "Oto syn twój!" (J 19, 26). I jako najlepsza i najwierniejsza z matek bierze całe potomstwo Adama pod opiekuńczy płaszcz swej troskliwej wierności. Tak dalece, że Bernardyn z Bustis mógł pisać: "Jak szatan krąży i szuka, kogo by pożarł, tak Maryja znów szuka, kogo by mogła uratować."
Przejmij się znowu uznaniem i wdzięcznością względem Panny najwierniejszej. Wieczność dopiero odsłoni także tobie, ile zawdzięczasz tej matczynej wierności naszej niepokalanej Dziewicy.
Naśladuj jej wierność względem Boga. Maryja dotrzymała wiernie swego ślubowania, iż jest służebnicą. Dotrzymuj również i ty obietnic, które złożyłeś Bogu na Chrzcie św. i przy pierwszej Komunii św. Pomnij zawsze na pełne majestatu słowa Zbawiciela: "Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego" (Łk 9, 62).

msza.net

Dodaj komentarz

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

facebook